3„Биоселена призова настоящи и бъдещи био производители да подготвят и подават проекти по мерките „агроекология” и „биологично земеделие” по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР). Очаква се програмата да бъде одобрена най-рано през юни 2015, Министерството на земеделието и храните (МЗХ) реши обаче да отвори за кандидатстване агреокологичните мерки преди това.

На последното заседание на Комитета по Наблюдение на ПРСР 2007-2014 (21 октомври 2014) управителят на Фондация за биологично земеделие „Биоселена” д-р Стоилко Апостолов предложи МЗХ да отвори за кандидатстване Мярка 10 „Агроекология” и Мярка 11 „Биологично земеделие” през 2015 година, дори и в случай, че новата ПРСР не е одобрена от ЕК дотогава. Предложението му беше записано в протокола от заседанието и всички членове се съгласиха. Представителят на ЕК посочи, че има такава практика и в други страни – членки. На последното заседание на Тематичната работна група по ПРСР 2014 – 2020 (26 ноември 2014) заместник-министър Васил Грудев потвърди, че агроекологичните мерки със сигурност ще бъдат отворени за кандидатстване през март 2015 година.

„Гответе проектите си и подготвяйте документите за кандидатстване по-отрано”, призовава Стоилко Апостолов. Обхватът на мярката се предвижда да бъде разширен и освен досега подпомаганите сектори биологично растениевъдство и пчеларство, ще бъдат включени и животни (овце, кози, говеда, биволи), които се отглеждат по методите на биологичното земеделие. „Плащането за отглеждане на био животни ще бъде изчислено на глава добитък и ще бъде приравнено към фуражни култури в съотношение една животинска единица (ЖЕ) към един хектар ливади и пасища и/или фуражни култури”, допълва д-р Апостолов.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук