натура 2000Държавен фонд „Земеделие” изплати над 79 милиона лева по мерки 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания по Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” и 214 „Агроекологични плащания”, направление биологично растениевъдство от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
Над 29 милиона лева са средствата разплатени на земеделски стопани за биологично растениевъдство по Агроекологичната мярка за кампания 2014 и в комбинация с някое от другите направления.
Преведена е и сума на стойност над 50 милиона лева на бенефициенти по мярка 213.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук