зеленчуци борсаИма основание да се очаква брутната добавена стойност в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” да отбележи реален ръст за цялата 2014г, коментират експерти от Министерството на земеделието и храните, пише economynews.bg като се позовава на БТА. Показателят се е увеличил от минус 0,3 на сто през първото тримесечие на годината спрямо 2013г – до плюс 1,4 и 3,7 на сто през второто и третото тримесечие на 2014г.

Търговско салдо за периода януари-септември 2014г е положително за страната. По предварителни данни на НСИ през периода януари-септември 2014г износът на селскостопански стоки от България възлиза на 3 476 млн. долара, което е с 10% по-малко спрямо същия период на 2013г, основно поради спад на износа на житни растения, маслодайни семена и тютюн и тютюневи изделия. Въпреки понижението те остават трите водещи групи продукти в структурата на аграрния експорт на страната, коментират анализаторите.

Вносът на селскостопански стоки за деветте месеца на 2014г нараства с около 3 на сто на годишна база, до 2 454 млн. долара. За периода януари-септември 2014г се формира положително търговско салдо за страната ни  в размер на 1022 млн. долара (при 1 477 млн. долара за аналогичния период на 2013г).

Аграрната търговия на страната е била основно със страните от Европейския съюз – около 66% от общия износ на селскостопански стоки за деветте месеца на 2014г и близо 81% от общия аграрен внос за периода.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук