Научни работници от Земеделски институт – Стара Загора участваха в международния симпозиум за преживни животни в Париж, организиран от Института по животновъдство на Франция. Симпозиумът има за цел да популяризира резултатите от работата на научните институти и да осигури бърз достъп до потребителите – животновъди и фирми, обслужващи животновъдството. За първи път български екип е допуснат до този престижен форум. След предварителна селекция беше избрано научното изследване на екип в състав Доц. д-р Теодора Ангелова, асистент Даниела Йорданова, асистент Владимир Карабащев, асистент д-р Георги Калайджиев, Доц. д-р Стайка Лалева, Проф. Мартино Касандро- Падова, Италия, проф. Живко Кръстанов, доц. д-р Йовка Попова, Доц. д-р Николай Облаков, който представи в секция Генетика работата си на тема” Полиморфизъм и алелни честоти на капа казеина при различни породи говеда в България”. Постерът ни предизвика жив интерес . Доц. Ангелова сподели, че Искърското говедо, което е считано за „майката” на всички съвременни породи говеда ингригува научните среди с генетичното си разнообразиепо отношение на полиморфизма на млечните протеини. Участието е по проект „Насърчаване и повишаване на научния потенциал в приоритетни области на животновъдството и поливното земеделие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”BG051PO001-3.3.06-0037
Снимка: Път на младите! Асистентите Карабашев и Йорданова отговарят на въпроси по постера.

Мила Александрова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук