От 12.12.2014г, Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на 64 073 606,00 лева по схемите за специфично подпомагане на сектор животновъдството за 2014 година. Стопаните ще получат своето подпомагане по направленията:

  • Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми субсидията е в размер на 210,00 лева на животно.
  • Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони подпомагането е от 225,00 лв. на животно.
  • Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони сумата е от 190,00 лв. на животно. Преходната помощ за производителите на краве мляко в предишни нитратно уязвими зони е в размер на 40% от подпомагането и е по 76,00 лв. на животно.
  • По Схема за крави с бозаещи телета стопаните ще получат по 205,00 лева на животно.
  • За Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България фермерите ще вземат по 40,00 лв. на животно.
  • По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони подпомагането е по 35,00 лв. за животно.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук