Около 1100 кандидати, поели ангажимент по Мярка 214 „Агроекологични плащания” през 2013г, трябва да представят документи за преминато обучение в ДФ „Земеделие“ – РА. Обучението трябва да е приключило до 31 декември 2014 година. Срокът се отнася и за производители, прекратили ангажиментите си по мярката в предходни години и одобрени отново през 2013г, с изключение на тези които вече са доказали опит.

Припомняме на стопаните, преминали обучение и имащи наличен документ, че трябва да го представят в областните дирекции на ДФ „Земеделие”, в които са кандидатствали. Документите се подават със заявленията за плащане най-късно до третата година от ангажимента, която за тях се явява 2015-та.

Земеделските производители могат да предоставят диплома за издържан изпит по агроекология или удостоверение за преминат курс, обучение или информационни занятия, издадени от обучаваща институция. Наличието на опит се доказва и с уведомително писмо за извършени плащания по Мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда” по програма САПАРД.

Фермерите, които прилагат подмярка „Биологично земеделие”, могат да докажат опит и със сертификат или писмено доказателство за съответствие с правилата за биологично производство на произведените от тях растителни или пчелни продукти. Сертификатът трябва да бъде издаден от контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните.

Фонд „Земеделие” може да прекрати ангажиментите на кандидатите, които не са доказали наличието на опит или допълнително обучение за извършваните от тях агроекологични дейности. В тези случаи може да се наложи фермерите да възстановят 100% от получените до момента субсидии.

OrganicVegetableTray

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук