Инспектори към Областните дирекции по безопасност на храните, където вследствие на обилните валежи са образувани наводнения, спешно взимат извънредни мерки за недопускане на хранителни взривове, както и недопускане на поява и разпространение на заразни болести по животните.

Директорите на съответните ОДБХ организират заседания на Областните епизоотични комисии, се набелязват конкретни мерки за недопускане на поява и разпространение на заразни болести по животните, организира се събирането на труповете на удавените животни и извозването и обезвреждането им в екарисаж.

В заседанията на областните епизоотични комисии участват и началник отделите „Контрол на храните“, като целта е набелязване на конкретни мерки за недопускане реализацията на негодни за човешка консумация храни. Организирани са проверки на обектите за производство, съхранение и търговия с храни на едро и дребно в засегнатите региони с цел предотвратяване на постъпването в хранителната верига на храни негодни за човешка консумация. В случай, че при проверките се установят налични храни с признаци на развала или други несъответствия, се предприемат действия съгласно действащото законодателство в областта на безопасността на храните.

Организиран е и официален контрол от инспектори на Агенцията, в случай че на територията на съответната ОДБХ се предоставят храни в помощ на бедстващото население.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук