„В Министерството на земеделието и храните работим по изграждането на регистър за земите. Амбицията ни е да съберем цялата информация за собствеността и ползването на земите в единен портал”. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на кръглата маса „Проблеми и перспективи пред земеползването в България”. Той допълни, че регистърът ще включва данни за позлзването на земите, за арендните договори, като се работи и за включване на различни карти и информация.

Министър Греков припомни, че след възстановяването на собствеността върху земеделските земи, средният размер на парцелите е намалял до 5.5 дка, което затруднява управлението им и повишава разходите на стопаните. „За решаване на този проблем прилагаме два подхода – насърчаваме уедреното ползване и комасацията”, обясни министърът.

Той посочи, че политиката по управлението на Държавния поземлен фонд е за дългосрочно отдаване под аренда на държавните земи. За последните години отдаването на обработваеми земи от Фонда е нараснало два пъти и достига 1 млн. дка. Земите се отдават под аренда с различни срокове в зависимост от културите. „Съществуват не малък брой договори за трайни насаждения със срок 20 и повече години”, каза проф. Греков.

Той изтъкна, че няма законодателни бариери пред усвояването на пустеещите земи. „Усвояването им е въпрос на конкуренция и активност на стопаните”, обясни министър Греков. В отговор на журналистически въпрос относно възможността пустеещи земи да бъдат конфискувани министърът беше категоричен, че така възможност няма да има. „Говорим за ползване, докато не се намерят собствениците и не се вземе решение за ползване или за отдаване. Кой ще взима земята – общините или държавата, ще го реши експертната работна група, която ще започне работа по Закона за комасацията”, каза министър Димитър Греков.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук