Националният гаранционен фонд (НГФ) е издал най-много гаранции за проекти по ПРСР,  за чиято реализация са ползвани кредити до 200 000 лева. Схемата предвижда срещу закупената техника и гаранцията на НГФ, земеделските производители да получат облекчено финансиране от търговските банки. Това стана ясно по време на информационна среща със земеделски производители в Елин Пелин днес за популяризиране на Гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

В събитието участваха експерти от НГФ, банкери и бенефициенти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“. Информационната кампания е по проект на Министерството на земеделието и храните. Тя предвижда общо 55 информационни срещи в цялата страна, на които експерти ще разясняват подробно условията на Гаранционната схема по Програмата.

Общо седем бенефициенти от Софийска област са взели кредити в размер на близо 2,4 млн. лв. по ПРСР чрез подкрепата на НГФ.  Заемите са с облекчени условия и са обезпечени със средства от Фонда.

НГФ издава допълваща обезпечението гаранция в размер до 80% от размера на заема. Кредитите са с по-ниски от стандартните лихви, като бенефициентите са освободени от такси и комисиони. Гаранциите, издавани от НГФ, са до 10 години, а крайният срок за получаване на финансиране по схемата е септември 2015 г.

От старта на схемата в началото на 2013 г. Фондът е издал гаранции на общо 215 бенефициенти, като по този начин е подкрепил отпускането на кредити в размер на 92 млн. лева.

От началото на февруари до средата на май 2014 година в страната ще бъдат проведени по две информационни срещи във всяка област. През следващата седмица ще бъдат проведени 8 информационни срещи със земеделски производители: на 4 март – в Пловдив и Варна, на 5 март – в Сопот и Бяла, на 6 март – в Пазарджик и Шумен, а на 7 март – в Пещера и Каспичан.

1

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук