Празниците са повод за равносметка, но и предизвикателство. След успешното провеждане на кампанията „Храните под контрол 24/30“, екипът на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) си постави амбициозната цел да продължи кампанията под името „Храните под контрол 365”. „Целта на тази инициатива е да трансформира извънредните мерки и завишен контрол на безопасността на храните в постоянно действащ модел на работа на Агенцията”, подчерта проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на БАБХ. В изпълнение на тази цел, особено внимание експертите от БАБХ ще отделят на взаимодействието на Агенцията с търговските вериги за хранителни стоки. Първата среща между екипа на Агенцията и представители на големите търговски вериги за хранителни стоки се състоя на 17 февруари 2014 г. Целта на срещата беше обсъждане на конкретните начини за взаимодействие, а именно: въвеждане на ефективни системи за управление на качеството, организиране на модули за обучение, поставяне на информация за горещия телефон 070012299 на видно за потребителите място в търговските обекти. „Тази първа среща е само началото на динамична комуникация между нас и търговските вериги, между БАБХ и производителите, между БАБХ и неправителствения сектор и не на последно място между БАБХ и медиите, на които особено разчитаме за включване на гражданите в процеса на контрол”, допълни проф Моллов.  

С оглед включването на всички заинтересовани страни в системата за контрол, в процес на разработване е концепция за активна двустранна комуникация с потребителите. Екипът на БАБХ вярва, че новата уеб базирана платформа би могла да улесни този комуникационен процес чрез някои основни инструменти като “бял” и “черен” списък на производители и търговци, онлайн въпроси и отговори с експерти, сканиране на кода на етикета за точна информация на потребителите и др.

 

Вече са факт три от организационните промени, чиято цел е подобряване на ефективността на контрола. В ход е осъществяването на „ротация“ на ръководители от високите нива на администрацията в Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в различни градове. Това е ефективна европейска практика в работата на специфични държавни контролни органи (Агенции по приходи, Митници и др.) и дава възможност за прекъсване на порочни практики на обвързаност или конфликт на интереси на определени места. „След обстоен анализ на риска, предложих тази промяна с цел подобряване оперативността на контрола и премахването на бюрократични спънки в този процес”, отбеляза проф. Моллов.

 

Втората промяна, наложена в работата на Агенцията е създадената специализирана структура – мобилна група “Мониторинг и верификация на контрола”, която действа от началото на тази година и е на директно разпореждане на Изпълнителния директор на БАБХ. Нейната главна цел е да осигурява второ ниво на контрол на системата.

 

В процес на подготовка е и въвеждането на т.нар. система „таен клиент“ (secret client), която в инициативата на БАБХ ще стартира като „скрит инспектор“. Този механизъм за контрол е широко разпространен в американската и европейската практики (авиационната индустрия, туризма и др.), с цел защита на интересите и безопасността на потребителите. В практиката се наблюдава директно или косвено нежелание или дори съпротива за съдействие при осъществяване на контролни функции на даден обект от оторизирани лица. С въвеждането на практиката на “скрития инспектор“ фактически ще може да се използва ефектът на изненадата и ще се гарантира ефективността при изпълнение на функциите на инспекторите от БАБХ.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук