Приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. продължи от 8 до 21 януари 2014 г. Всяко заявление може да включва повече от една мярка. В момента се извършват административни проверки на документите.

Поради огромния брой подадени заявления и ограничения бюджет кандидатите ще бъдат класирани според критерии за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г. Сред тях са: квалификация, минимум 3 години опит в областта на пчеларството, регистрация като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др. Всеки критерий носи определен брой точки, на базата на които ще се класират заявленията. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на официалната страница на ДФ “Земеделие”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук