На 19 октомври 2013 г. в село Избегли се проведе VIII – ма есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце. Посетителите на изложбата имаха възможността да видят елитните животни представени от участниците – членове на Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце. Официални гости на изложбата бяха : д-р Емил Караиванов – кмет на община Асеновград, Ангел Папазов – кмет на община Първомай, Димитър Здравков – кмет на община Садово, Йордан Райчев – кмет на с.Избегли, проф. д-р Христина Янчева – Ректор на АУ –Пловдив, проф. д-р Нели Бенчева – зам. ректор на АУ –Пловдив, проф. Исхан Сойзал от Турция – зам. ректор на университета в Текеда, т-н Баръш Еничери – Търговско аташе на консулството на Турция в гр.Пловдив. Като гости присъстваха и председатели на развъдни овцевъдни организации от Турция. Изложбата бе открита с водосвет за здраве на всички участници и членове на сдружението и техните стада. Кметовете на общини в които се отглеждат Бели Маришки овце откриха заедно изложбата. Председателят на Сдружението за отглеждане и развъждане на маришките овце доцент д-р Дойчо Димов с представи всеки участник в изложбата с кратка информация за стадото. На изложбата бяха представени 184 броя животни настанени в 30 бокса. По време на изложбата се проведоха конкурси за най-добра развъдна група при категориите овце майки и шилета, конкурси за най-красиви овце и женски шилета, конкурси за най-типични коч и мъжко шиле.
При Ваклите Маришки овце резултатите от конкурсите са както следва:
Наградата за най-добра развъдна група при овцете-майки беше присъдена на Николай Иванова а в категория шилета, първа награда беше дадена на Аргил Гишин в гр.Съдинение. В конкурса за най-красиво женско шиле бяха дадени две първи награди на шилета с номера ВМ 3605, собственост на Валентин Ендрев от с.Златитрап и ВМ 3306 собственост на Аргил Гишин гр.Съединение. За най-типично мъжко шиле беше обявено това на Валентин Ендрев от Златитрап (ВМ 3605) собственост на Валентин Ендрев с.Златитрап. За най-красива овца беше обявена тази на Николай Иванов (ВМ 9244) – собственост на Николай Иванов гр.Момин Проход, а за най-типичен коч ВМ 2741 собственост на Николай Нейчев от с.Паничери.

При Белите маришки овце, резултатите са както следва: За най-добра развъдна група при категорията шилета беше обявена тази на Димитър Молов с. Царимир, а при категорията овце майки първа награда беше дадена на фирма МОНТЕ – 84. Най-красивото женско шиле е собственост на Павел Драганов от с.Дуванлии, а най-типичното мъжко шиле е БМ 3120 собственост Димитър Молов от с.Царимир. Най -красивата бяла маришка овца майка – БМ 951 е собственост на Тонко Димитров от с.Борец. Най-типичният коч БМ 0120 – собственост МОНТЕ – 84. Изложбата се превърна в празник на овцевъдите -любители на Бели и Вакли маришки овце и завърши с курбан и коктейл за участници, гости и посетители.
VIII –та Есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце беше проведена със подкрепата на ДФ „Земеделие”. Със средствата от тази парична помощ се покриха разходите на участниците свързани с транспортиране на животните, предметни награди и други разходи по изложбата.

зооинженер Иван Стойчев

Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук