Всички одобрени изкупвачи на мляко трябва да подновят банковите си гаранции, като депозират техните оригинали за квотната 2013/2014 г в полза на фонд „Земеделие” до 31 октомври. Документите се приемат на адрес: София 1618, ул. „Гусла” № 3 (отдел „Мляко”).

Размерът на банковата гаранция на вече одобрени изкупвачи бе определен от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с Решение № 03-РД/2513 от 25.09.2013 г. по методика, която включва изкупеното количество мляко през предходния квотен период 2012/2013 г. въз основа на годишните декларации, подадени съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 23. Изкупвачите, които са декларирали до 250 000 кг сурово краве мляко, трябва да предоставят банкова гаранция в размер на 6804 лв.    За декларирани количества от 250 001 кг. до 1 000 000 кг сумата е  13 608 лв. Заявилите  над 1 000 000 кг трябва да предоставят гаранция от 21 772 лв.

Образецът на банковата гаранция е публикуван на www.dfz.bg/Секция „Селскостопански пазарни механизми/в менюто „Мляко”/Млечни квоти/Одобрени изкупвачи на мляко.

Всички изкупвачи, които кандидатстват за одобрение пред Министерството на земеделието и храните, трябва да депозират банкова гаранция в максимален размер, а именно 21 772 лв., в полза на фонд „Земеделие”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук