БТПП информира, че днес – 13 август 2013 г., в бр. 71 на “Държавен вестник” e обнародван Законът за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, с който закон спрямо членовете на управителните и контролни органи на работодателските организации е:

  • отменено задължението за  деклариране на тяхното имущество;
  • разпоредено заличаване от публичния регистър на Сметната палата на техните  встъпителните декларации;
  • разпоредено прекратяване на административнонаказателните производства, образувани срещу посочените лица до деня на влизане в сила на закона;
  • разпоредено прекратяване, считано от влизане на закона в сила, на започналите проверки или ревизии срещу посочените лица по глава 14 и 15 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  • разпоредено на Сметната палата в едномесечен срок от влизане на закона в сила да изпрати на изпълнителния директор на НАП и на председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” поименен списък на лицата, чието задължение за деклариране на имуществото отпада.

В писмо до членовете на БТПП* председателят на Палатата Цветан Симеонов изказва благодарност на всички, които оказаха съдействие за реализирането на декларираната от БТПП позиция за отмяна на противоконституционните текстове в цитирания по-горе закон.

С обнародването на посочения закон отпадат пречките за участието на всички работодателски организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество, поради което БТПП ще възстанови участието си в работата на този орган.

*Писмото от председателя на БТПП Цветан Симеонов до членовете на Палатата:

[success]BCCI_pismo_PDF[/success]

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук