Науката има място в българското земеделие и тя е пряко свързана с него. Toва заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков на среща с ръководството на  Селскостопанската академия. Според министъра е важно научните достижения по-бързо да бъдат внедрявани в практиката.Тази позиция  беше и споделена от зам.-министър  д-р инж. Валентина Маринова и председателя на ССА доц. Христо Бозуков.  Ресорният зам.-министър заяви, че е важно научният продукт, който  се предлага от Академията да бъде продаваем и подчерта, че в центъра на следващия програмен период 2014-2020г е развитието на научния потенциал. Заместник-министър Маринова пое ангажимент да бъдат преразгледани някои от политиките и дейностите в ССА, като не пропусна да отбележи, че ситуацията, в която заварва Академията, не е добра и съобщи, че се прави пълен анализ на състоянието ѝ.

Заместник-министър Маринова отбеляза, че структурите на Академията трябва да си партнират, за да бъдат устойчиви в своята работа и да се постигне  развитие. „Трябва да сме отворени към всички заинтересовани страни и да дадем положителни послания към обществото”, допълни тя. Според г-жа Маринова няма достатъчна информираност на бизнеса и  европейските ни партньори от страната на ССА.

„Ние сме интелектуалната сила в селското стопанство”, изтъкна доц. Бозуков и се присъедини към мнението, изразено от екипа на министерството, че е нужно да се популяризира дейността на земеделските институти  сред бизнес сектора.

Ръководството на МЗХ обеща, че ще се вземат предвид мерките и предложения, които се предлагат от земеделските институти, за да може системата да работи рационално и ползотворно за всички. Провеждането на регулярни работни срещи ще бъде гарант за изпълнение на начертаните  краткосрочни и дългосрочни цели.

Министър Греков съобщи, че екипът на МЗХ работи за подсигуряване на финансови средства, необходими за нормалното приключване на текущата година на Академията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук