Проектите предвиждат ремонт на сградите на църквите и подобрения на прилежащите им пространства. В едно от предложенията са заложени разходи за осигуряване  на достъпна среда и пожарна безопасност. Друг храм ще инвестира в озеленяване, ВиК и електрическа система. Одобрена е и инвестиция за изграждане на битова сграда.

Храмовете ще получат 1 494 909 млн. лв. от бюджета на Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).  Църквите се намират в общините Правец, Перник и Любимец. Досега със средства от ПРСР е финансирана реконструкцията на 140 храма.

По същата мярка ще бъде реализиран и проект на община Никопол. Той предвижда благоустройство на площадки и паркове в осем села в общината. С част от субсидията ще бъде ремонтирана и основната улица на друго село в района. Субсидията е 875 994 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук