На 17 юли 2013 година, беше представен новият проект с договор № ЦА12-22-78/11.06.2013 „Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол“, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целеви групи на проекта са ръководни и експертни кадри на централно и областно ниво на Българска агенция по безопасност на храните, като основните дейности са обучения на служители на БАБХ за придобиване на нови управленски умения, за допълнителни знания в специфични области, свързани с безопасността на храните и за повишаване квалификацията за одитиране на системи за управление безопасността на храните и фуражите.

Очаквани резултати са обучени ръководни кадри по стратегически мениджмънт и управление и оценка на изпълнението в държавната администрация, обучени експертни кадри по специализирани теми, свързани със заразни заболявания при животните и оценка на риска във връзка с безопасността на храните и обучени експертни кадри чрез обучителни курсове за извършване на одит в предприятия за производство и търговия с храни, оценка на наличните системи за управление на безопасност на храните и на фуражите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук