Важен елемент в подготовката на предстоящите празници Великден и Гергьовден е осигуряването на необходимите хранителни продукти за празничната трапеза. В тази връзка Българската агенция по безопасност на храните отправя своите съвети и препоръки към потребителите, свързани с тяхната предпразнична подготовка.

Българска агенция по безопасност на храните препоръчва на потребителите да пазаруват от регламентирани производители и търговци. Закупуването на храни от обекти, нерегистрирани по реда на Закона за храните, е риск за тяхното здраве.

Преди да закупят какъвто и да е хранителен продукт, потребителите задължително трябва да огледат външния му вид. При закупуване на опаковани храни да проверяват внимателно дали е запазена целостта на опаковката на продукта. При продажба на непакетирани храни, на мястото на предлагането им на допълнителен етикет трябва да бъдат обявени наименованието на продукта и името на производителя.

Всяка опакована храна, предназначена за краен потребител, трябва да има етикет, съдържащ следните задължителни данни, написани на български език:

 

•          наименование, под което продуктът се продава;

•          списък на съставките на храната;

•          минимален срок на съхранение;

•          условия за съхранение – за храни изискващи хладилно съхранение

•          начин за употреба на храната

•          нетно количество – в случай на предварително опаковани храни;

•          името или търговското наименование и адресът на производителя или на лицето, което опакова храната, или на продавача, установен в рамките на Общността;

•          подробности за мястото на произхода или за мястото, от което идва храната, когато липсата на подобна информация може да заблуди потребителя относно истинския произход на храната или мястото, от което идва тя;

•          при храни от внос се посочва държавата производител, а когато в друга държава храната е претърпяла преработка, която води до промяна в естеството й, върху етикета като страна на произход се обявява страната, в която е извършена преработката;

•          указание за употреба, в случай че потребителят не би могъл да ползва храната без него;

•          партиден номер – маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната.

 

При закупуване на храни потребителите трябва внимателно да се запознаят срока на съхранение и условията за съхранение на всеки хранителен продукт, посочени от производителя на самия етикет. Необходимо е да се спазват стриктно тези изисквания, тъй като от това зависи запазването на качеството на храната и нейната безопасност.

–          Охладените храни от животински произход (например месни заготовки, малотрайни колбаси, трайни варено пушени колбаси и др.) препоръчителното съхранение е в хладилник при температура от 0°С до 4°С, в рамките на указания срок.

–          Замразените храни се съхраняват във фризер при температура не по-висока от минус 18°С до деня на тяхната консумация, спазвайки указания на етикета срок на съхранение.

При покупка на яйца специално внимание трябва да се обърне на маркировката на яйцата: За консумация се предлагат само яйца клас „А“. Всяко яйце трябва  да  има печат върху черупката. Кодът се състои от 6 цифри и две букви – начина на отглеждане на кокошките, страна на произход (за България-BG) кода на областта на територията на областта , на която се намира центърът на опаковане и трицифрен пореден номер на производителя.

Прясното агнешко месо е с червено-розов цвят и мазнина с бял до жълт цвят. Трупното агнешко месо трябва да има здравна маркировка, която е с овална форма и да показва следната информация: името на страната в която е заклано животното, ветеринарно регистрационния номер на предприятието и буквите ЕО. Здравната маркировка трябва да е поставена на външната повърхност на трупа по такъв начин, че ако се разрежат кланичните трупове на половини или четвъртини, всяко парче да има здравна маркировка. Безопасното за консумация месо е месото, добито в регламентирани кланици, минало предкланичен и следкланичен преглед и има поставена здравна маркировка

При производството на различни храни се използват оцветители. Оцветители в храните са всички субстанции, които се прибавят към храната при технологична необходимост. Те могат да бъдат естествени или синтетични, могат да бъдат извлечени от растения, билки или насекоми. Всички производители на храни, както и вносителите съобразно съществуващото Европейско законодателство, са длъжни да използват само разрешени за влагане в храните в ЕС оцветители. Оцветителите са група от добавките в храните и се означават със съответните Е-номера. За оцветителите са характерни номерата от E100 – E181. В Българското законодателство оцветителите, разрешени за употреба са установени в раздел А на приложение № 6 от Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните.

Когато козунакът е с наситен жълт цвят и не е посочено в етикета наличието на оцветител, това води до съмнение за подвеждаща информация по отношение на състава му, което е нарушение на закона.  В случай че фирмата-производител е използвала оцветител, той трябва задължително да бъде обявен на етикета в състава на козунака с думите: оцветител /Е номер или наименованието му/.

Боите за яйца, които се продават на пазара са комбинация от оцветители, с различни цветове – така наречените Е добавки и Е номера. Всички производители на бои за яйца, както и вносителите по закон, са длъжни да използват само оцветители – разрешени в ЕС. Това означава, че те са безвредни за здравето на хората. В списъка на оцветителите има определени оцветители, които са забранени за директна продажба на потребителите:

При продажба на дребно на пресни плодове и зеленчуци търговците са длъжни да предоставят информация относно име, страна на произход и производител/ опаковчик на продукта, както и клас, сорт и търговски вид, когато това се изисква от специфичния стандарт за предлагане на пазара, на видно място в четлив вид в близост до всеки продукт.

В случай, че потребителят се усъмни в качеството на храната или установи някаква нередност, трябва да запази касовата бележка и оригиналната  опаковка на продукта. С тях той може да подаде сигнал до БАБХ (на телефон 0700 122 99, или на www.babh.government.bg/bg/signal.html) за предприемане на необходимите действия съгласно действащото законодателство. При подаден сигнал, контролните органи на БАБХ извършват своевременна проверка в търговския обект, проверка в обекта, където е произведена храната, а при необходимост се извършват и лабораторни изследвания. На телефон 0700 122 99, който ще работи и през почивните дни от 08:00 до 21:00 ч. можете да подавате Вашите сигнали, свързани с:

– проблеми с хранителни продукти – изтекъл срок на съхранение, негодни за консумация продукти, нерегламентирана продажба, неправилно съхранение, некоректно етикетиране;

– хигиената в обекти за производство и търговия с хранителни продукти, обекти за обществено хранене.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук