В края на миналата седмица в град Казанлък беше даден старта на информационна кампания на тема „Условия за достигане на изискванията на Регламент 853/2004 при добива на сурово краве мляко от фермите от втора и трета група“, насочена към земеделските стопани добиващи краве мляко, категоризирани във втора и трета група. Земеделските стопани бяха запознати и с промените на Закона за ветеринарномедицинската дейност и задълженията им, които са регламентирани в българското и европейското законодателство.

Информационната кампания се осъществи чрез партньорството на Програма „Глобални библиотеки – България”, която се изпълнява в 910 населени места и обхваща 960 обществени библиотеки, оборудвани с компютри и периферна техника и предоставящи безплатен достъп до интернет за потребителите.

На срещата присъстваха фермери от община гр.Казанлък и всички официални ветеринарни лекари отговорни за здравеопазването на животните на територията на всички общини на област Стара Загора.

Информационната кампания ще се проведе във всички общини на територията на страна, по предварително изготвен график, който ще бъде публикуван на сайта на БАБХ – www.babh.government.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук