Бизнес-научният съвет определи седем работните групи, които ще работят по основни сектори в земеделието по време на заседание, което се проведе в МЗХ. Работните групи са „Анализ на състоянието на аграрния сектор” с ръководител проф. Румен Попов – директор на Института по аграрна икономика, ССА, „Растениевъдство” проф. дсн Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в гр. Пловдив, „Биоземеделие” д-р Стоилко Апостолов – управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена”, „Плодове и зеленчуци” проф. Пламен Моллов – председател на Националната лозаро-винарска камара, „Хранителна-промишленост” проф. д. т. н. инж. Кольо Динков ректор на Университета по хранителни технологии и за горското стопанство, „Животновъдство” – проф. Радослав Славов, декан на Аграрния факултет при Тракийския университет и „Горско стопанство” проф. д-р инж. Веселин Брезин, ректор на Лесотехническия университет гр. София

Работните групи ще изготвят предложения с конкретни мерки и визия за повишаване на конкурентоспособността, внедряване на иновациите, разкриване на нови пазарни ниши и увеличаване на доходите на заетите в земеделието.

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков заяви, че решенията от работните групи към съвета ще бъдат представени на президента на Република България Росен Плевнелиев.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук