Асоциацията на земеделските производители в България  изпрати сигнал за нередности с яйца в търговската и складовата мрежа до отговорните институции.

В сигналът до Министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков, до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ д-р Венцеслава Тасева и до изпълнителния. директор на Националната агенция по приходите /НАП/ Красимир Стефанов от Браншовия съюз на производителите на яйца към АЗПБ изразяват своето опасение, че е възможно партидните номера на засечените яйца с произход Полша да не отговарят на оригиналното свидетелство, издадено от производителя или пакетажния център.

На приложения към сигнала етикет от кашон е видно, че липсва номер на пакетажна станция. Това е нарушение на Наредба 1 от 09 01 2008 г за изискванията за търговия с яйца за консумация. Такава продукция е засечена в склад на фирма „Никитов”, гр. Пловдив, а по информацията на производителите на яйца тази продукция се реализира в Пловдив, Перник, Сандански и Петрич.

„По отношение на необходимите действия от страна на държавните институции за борба с нерегламентираната търговия, пакетаж, маркировка и продажба на яйца, засилването на контрола и повишаване ефективността на работата на отговорните институции апелираме за адекватна намеса от Ваша страна и вземането на съответни мерки” пише още в подадения сигнал до МЗХ, БАБХ и НАП.

От АЗПБ напомнят на потребителите при покупка на яйца във връзка с предстоящите великденски празници да обръщат специално внимание на срока на годност на яйцата, машинно изписан на етикета върху кутиите или корите за яйца. Тази стока има 28 дни срок на годност. Така може да се изчисли кога са снесени и колко пресни са яйцата.

Във връзка с икономическата обстановка в страната препоръчваме на потребителите да закупуват български яйца. Така те подкрепят българските производители, които са покрили всички изисквания за хуманно отношение към кокошките носачки, съгласно регламентите на ЕС, но всичко това е постигнато с цената на значителни инвестиции от страна на българските производители на яйца.

Повече информация за кодовете върху яйцата за консумация

Изискванията за маркировка на яйца са разписани в раздел III на Наредба № 1 на МЗХ от 09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация. Там е посочено, че маркировката на яйцата от клас “А”, предназначени за предлагане на пазара, се извършва върху черупката с кода на производителя.

Кодът на производителя се състои от шест цифри и две букви, като се образува от ветеринарния регистрационен номер на обекта съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (ДВ, бр. 42 от 2006 г.) – цифрата, посочваща метода на отглеждане, инициалите “BG”, кода на областта и трицифрен пореден номер на производителя при вписването му в регистрите на регионалните ветеринарномедицински служби (РВМС). Яйцата от клас “В” в случаите, в които се търгуват на територията на Република България, не се маркират с код на производителя. При маркировка върху черупката се използва трайно, неизмиващо се мастило, предназначено за хранително-вкусовата промишленост, което се нанася по начин, позволяващ яснота и четливост на маркировката, се посочва още в наредбата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук