Българският аграрен и горски бизнес има вече съвременен специализиран терминологичен Английско –български речник. Дългоочакваното от преподаватели, студенти и бизнесмени актуално практично издание е на нашия книжен пазар.

Английско-българският аграрен, бизнес и лесотехнически речник е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти, юристи, преподаватели, студенти и всички, които работят както в областта на аграрните и лесотехническите науки, така и в сферата на бизнеса.

Речникът обхваща терминологията на всички аграрни и лесотехнически отрасли и свързаната с тях търговска и финансова лексика. В речника са включени всички значения на български език на най-използваните сега английски аграрни, лесотехнически и бизнес думи и изрази /около 50 000/. За растенията и животните, причинителите на болести по тях и вредителите са дадени и научните им названия на латински език. По този начин се изключват възможни грешки поради неправилна употреба на синоними.

Днес английският е работен език при бизнес контактите между физически или юридически лица, не само в рамките на Европейския съюз, но и в глобален мащаб. Затова специализираният терминологичен Английско-български речник е много актуално издание. Освен това той е изключително полезен и практичен справочник. Всеки, който превежда от английски език текстове с аграрна, лесотехническа или бизнес тематика, може да намери само в един речник значението на сложни английски термини на български език, без да ползва други справочници.

Подобен Английско-български специализиран речник се издава за първи път в нашата страна.

Автор на Английско-българския аграрен, бизнес и лесотехнически речник е Цветина Цакова, преподавател по английски език в Лесотехнически университет-София.

Тиражът на луксозното обемно /656 страници/ издание е ограничен. Цената е сравнително ниска-35 лв. Издател на речника е Академичното издателство “Проф. Марин Дринов” – София.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук