На 19 февруари работата на форума на GS1 в Брюксел продължи с пленарното заседание за приложение на стандартите GS1 в здравеопазването. В него участва и делегацията на GS1 България. Въведение и представяне на новостите в този сектор направи изпълнителният директор на GS1 Швейцария Николас Флорин.

 

Особено внимание бе отделено на медицинските изделия, които със своето многообразие (от обикновен лейкопласт до високотехнологични продукти, поддържащи човешкия живот) играят решаваща роля за диагностицирането, превенцията, контрола и лекуването на болести и подобряване на качеството на живот на хора с увреждания. За да се избегнат скандални злоупотреби, като например един от последно нашумелите случаи с некачествените гръдни имплантанти, които застрашават човешкия живот и намаляват доверието на пациентите и здравните служители в качеството и сигурността на медицинските изделия, е необходимо да се използват съвременни технологии и да се вземат необходимите политически решения. Ролята на Европейския съюз е да създаде правна рамка, регулираща появата на медицинските изделия на пазара и международните търговски взаимоотношения на фона на специфичните регулаторни изисквания в отделните страни от съюза. Необходимо е да се осигури максимално високо ниво на безопасност на пациентите и същевременно да се стимулират иновациите и конкурентоспособността на фирмите от този сектор.

 

Лаурент Селес от ЕК говори за предложената от ЕК Нова директива за медицинските изделия. В САЩ процесът с прилагане на надеждни технологии и стандарти е далеч в по-напреднала фаза. През март 2013г. изтича срокът за обсъждане на предложените правила от FDА (Американска администрация за храни и лекарства), които предвиждат медицинските изделия, предназначени за дистрибуция в Щатите, да са идентифицирани с уникален идентификатор на изделието (UDI). UDI съдържа идентификатор на изделието и данни за производството, като партида, сериен номер и/или срок на годност в зависимост от спецификата на медицинското изделие.

На форума бе представен доклада на McKinsey & Company “Strength in unity: The promise of global standards in healthcare”, който показва ползите от въвеждането на единен световен стандарт по веригата за снабдяване в здравеопазването за намаляване на разходите и повишаване безопасността на пациентите. В рамките на проучването McKinsey интервюира повече от 80 световни лидери в здравеопазването и проверява повече от 25 примера за постигане на напредък благодарение на използването на стандарти. Основни изводи в доклада са:

• Прилагането на глобалните стандарти по цялата верига за снабдяване в здравеопазването може да спаси от 22 до 43 000 живота и да предотврати усложнения при 0,7 до 1,4 милиона пациенти.

• По отношение на фалшивите лекарства, един от основните и все по-актуални проблеми в общественото здравеопазване, докладът заключава, че: системите, базирани на стандарти, биха могли да предотвратят търговия с фалшиви лекарства на стойност десетки милиарди долари.

• Глобалните стандарти могат значително да повишат безопасността и да доведат до намаляване на разходите в здравеопазването в размер от 40 до 100 милиарда долара. Веднъж внедрени, ползите от стандартите ще обхванат всички заинтересовани страни по веригата – от производителите до пациентите.

• Секторът на здравеопазването е изправен пред редица изисквания, изпълнението, на които е свързано с големи разходи.

 

В заключение докладът посочва, че потенциалните ползи в резултат от използването на глобални стандарти по веригата за снабдяване в здравеопазването “могат да бъдат значително по-големи от очакваното, както показва опитът от търговията на дребно с потребителски стоки, където стандартите GS1 са широко внедрени.“ Прозрачността по цялата верига за снабдяване може да създаде възможност за разработване на мобилни приложения в здравеопазването, да подобри лечението, да ограничи възможността за фалшифициране на лекарствата и др.

На форума бе представена системата за проследимост на лекарства ANMAT в Аржентина. При внедряване на тази система е прието всички лекарства да се идентифицират с уникален номер по стандартите GS1 (GTIN) и сериен номер, които са кодирани с баркод. При движение на лекарството по веригата информация за това се отразява в една централна база данни ANMAT, до която контролиран достъп имат всички участници по веригата за снабдяване – от производителя до пациента.

За пореден път, както всяка година, особено атрактивно е изложението Market Place Exhibition, което се организира паралелно. На изложението могат да се видят елементи от различни реални приложения, базирани на стандартите GS1, и да бъде споделен практически опит.

 

*GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света.

Българската търговско-промишлена палата е официален представител на България в Международната нестопанска асоциация GS1 от края на 1991 г. Дейността на Националната организация GS1 се осъществява от Съвет GS1 България, който е към БТПП.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук