Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци e насочена към традиционни производства на плодове и зеленчуци – домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови, нектарини, кайсии и зарзали. Схемата се прилага за първа година от кампания за директни плащания 2012 г., наред с вече прилаганите схеми за специфично подпомагане на животновъдите, които отглеждат млечни крави (от 2010 г.) и за овце-майки и кози-майки (от 2011 г.) съгласно Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.

Кандидатстването по схемата за качествени плодове и зеленчуци, произвеждани в България става с подаване на Общо заявление за подпомагане в Общинските служби „Земеделие” по реда на Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. За да получат подпомагане производителите трябва да отглеждат най-малко 4 декара зеленчуци или 5 декара плодове и площите да отговарят на изискванията за добро земеделско състояние.

Подпомагането по схемата за качествени плодове и зеленчуци се определя по реда на Наредба № 2 от 21.02.2011 г. и е с максимално облекчени условия по отношение на разходи за сертификация. Бюджетът на схемата е 15 млн.лева годишно за 2012 и за 2013 г.

На интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е публикувана информация за издадените сертификати на производители по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България (СППЗ). На всички заявители по схемата се предоставя възможност за проверка на данните и сигнализиране при наличие на разминаване в срок до 1 март 2013 г. Производителите следва да се обръщат към инспекторите по контрол на качество на пресни плодове и зеленчуци в областните дирекции на БАБХ съгласно списъка, публикуван на страницата на БАБХ. Файловете с разширение .xls със заглавие – „Данни на Бенефициентите по УРН – № на сертификат, дата на издаване, № на парцел и сертифицирани количества”, са публикувани на следния интернет адрес: http://www.babh.government.bg/bg/zemedelski-proizvoditeli.html

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук