Всичките 190 свиневъдни обекта, в които се отглеждат повече от 10 свине майки, покриват минималните изисквания за групово отглеждане на свине майки.
В изпълнение на Наредба 21 от 14 декември 2005 година за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине, Българска агенция по безопасност на храните уведоми, Европейската комисия, че е изпълнила успешно плана за действие и считано от 01 януари 2013 година всички 190 свиневъдни обекта, в които се отглеждат повече от 10 свине майки, покриват минималните изисквания за групово отглеждане на свине майки.
В параграф 4 от Заключителни разпоредби на Наредба 21, е посочено, че от 1 януари 2013 година Държавите-членки гарантират, че свинете майки и женските свине се отглеждат групово през период, който започва четири седмици след заплождането и приключва една седмица преди очакваното раждане. Стените на помещението, в което се намира групата, трябва да са дълги най-малко 2,8 метра .Когато групата е по-малка от шест животни, ширината на стените на помещението, в което се намират, трябва да е най-малко 2,4 метра.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук