Общо 286 951 проверки извършиха инспекторите от отделите „Контрол на храни“ към Българска агенция по безопасност на храните през изминалата 2012 година в цялата страна. При плановите, тематичните, проверките по сигнали и жалби, се извършва контрол по спазване на законодателството и подзаконовите нормативни документи, качеството на храната и хранителните продукти, хигиената на обектите. В резултат на контролната дейност са издадени 19 451 предписания и са съставени 5 811 Акта за установяване на административно нарушение. За сравнение, през 2011 година, от създаването на Агенцията (февруари) до 31 декември същата година са съставени 6 293.

 

2011 година

2012 година

Извършени проверки

228 920

286 951

Издадени предписания

25 728

19 451

Издадени актове

6 293

5 811

Затворени обекти

1 134

378

 

Анализът показва, че в значителна степен се повишава отговорното отношение на производителите и търговците на храни и хранителни продукти, към здравето на потребителите, но не липсват и примери на опити за драстични нарушения, като продажба на храни с изтекъл срок, или неясен произход, продажба на храни в нерегламентирани места и обекти. Беше установено и предприятие със системни отклонения от правилата за влагане на растителни мазнини в млечни продукти.

Инспектори от Агенцията са бракували или възбранили през изминалата година 178 689 килограма хранителни продукти, 19 867 яйца, 2 111 литра оцет, 29 336 опаковки хранителни добавки, 1 795 литра сурово мляко и 8 412 литра безалкохолни напитки, както и 146 опаковки боя за яйца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук