Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството получи благодарствено писмо от д-р Кристина Лигда – ръководител на работната група по документация и информация за генетичните ресурси в животновъдството към Европейската фокусна точка (ERFP). Д-р Лигда ръководи работна среща по проект “Разработване на модели за оценка на риска за породите с използване на популационни и гео-референтни данни”, която се проведе в рамките на завършилия в петък, в гр. Хисар, Националния форум на зооинженерите в България, организиран от ИАСРЖ. Представителите на ERFP се включиха и във форума като в рамките на научната конференция доклади изнесоха д-р Кристина Лигда, д-р Енрико Стураро от Университета в Падуа (Италия) и проф. д-р Драго Компан – национален координатор на генетичните ресурси в животновъдството на Словения.

Според изпълнителния директор на ИАСРЖ – проф. д-р Васил Николов посещението на групата на ERFP у нас е не само чест, но и оценка за нашата работа в областта на генетичните ресурси, тъй като досега нито една подобна международна институция не е провеждала у нас свой форум.

В писмото на д-р Лигда се казва „в допълнение бих искала, като се надявам, че изразявам мнението на цялата група, да благодаря на Васил Николов за предоставената възможност да представим някои от разработките, които ERFP осъществява пред по-широка публика (включително Румъния, Молдова, Украйна).

Форумът получи висока оценка още при провеждането му. Преди закриване на научната конференция, думата поиска г-н Лоурънс Алдерсън от Великобритания- основател и президент на една от най – авторитетните в света неправителствени организации, работеща за опазването на световните генетични ресурси в животновъдството – “Rare Breeds International” (RBI) и дългогодишен изпълнителен директор на благотворителната организация “Rare Breeds Survival Trust”. Той заяви, че е за пръв път в България и е очарован както от страната, така и от отличното организиране на форума. Г-н Алдерсън не скри изненадата си, че в България се работи така широко в областта на опазване на генетичните ресурси. „Проблемите, обсъждани на конференцията ме подтикнаха да предложа на ИАСРЖ, в лицето на нейния изпълнителен директор проф. Николов, през пролетта на следващата година, съвместно да организираме форум- например кръгла маса, по въпросите на опазване и развитие на генетичните ресурси в коневъдството, както и по маркетинг на генетичните ресурси.” Проф. Николов благодари за оценката и прие предложението за организиране на форума.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук