На 20 октомври 2012 година се проведе седмата поред изложба на бели и вакли маришки овце в село Избегли, организирана от Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце.

С изложбата бяха отбелязани 22 години от създаването на Сдружението.

Официални гости на изложението бяха:

  • Йордан Райчев – Кмет на село.Избегли
  • доц. Божин Божинов – Декан на Агрономически Факултет в Аграрен университет гр. Пловдив
  • проф. Васил Николов – изпълнителен директор на ИСРЖ

Участие в изложението взеха около 160 животни  представени в 27 бокса от 19 животновъди от Пловдивска и Софийска области. Гостите на изложението бяха около 200  –  предцедатели на други овцевъдни развъдни организации и научни работници от Стара Загора и АУ –Пловдив.

Гл.Асистент Атанас Вучков – Преподавател КЪМ АУ – гр.Пловдив Представи участниците.След представянето на всички участници доц д-р Дойчо Димов предцедател на Сдружението за отглеждане и развъждане на маришките овце поздрави всички  и заедно с официалните гости откриха изложбата.

докато комисията оценяваше животните доц. д-р Дойчо Димов представи по- подробно всеки един от фермерите както и продуктивните характеристики за всяко едно стадо – плодовитост, млекодобив, размер и история на създаване на стадото.

По време на изложбата се проведоха конкурси за най-добра развъдна група, най-красива Бяла/Вакла маришка овца, най-типичен коч, най-красиво Бяло/Вакло Маришко шиле. Оценката и класирането на животните се извърши от комисия в състав:

1. при Бели Маришки:

  • доц.Димитър Панайотов,
  • доц. Атанас Бочуков

2. При Вакли Маришки:

  • Димитър Георгиев – предцедател ПЧО,
  • Атанас Панайотов,
  • Петър Дашев.

За най-красиво мъжко и женско шиле на изложбата кметът на с. Избегли осигури керамичен коч и овца. В конкурса за най-красиво Вакло Маришко женско шиле комисията не можа да стигне до единодушно решение за първото място и три шилета бяха класирани на първо място: на Тодор Трендафилов от с. Калековец, Живко Хоров от с. Конуш и Аргил Гишин от гр.Съединение. Керамичната награда за най-красиво женско шиле спечели Аргил Гишин. При мъжките шилета наградата спечели Ваклото Маришко шиле на Димитър Парапанов от с.Боянци.В официалните конкурси конкуренцията беше много голяма поради факта ,че представените животни бяха много типични и комисията имаше тежката задача да се  задълбочи и в най-малките недостатъци, сравнявайки животните със стандартите на двете породи. В конкурсите за най – добра развъдна група бяха определени като победители Аргил Гишин гр. Съединение при Ваклите и Павел Драганов село Дуванли при Белите маришки овце. В конкурса за най – красиво бяло маришко шиле класирани на първо и трето място бяха животните на Тонко Димитров от с. Борец, а на второ място – мъжкото шиле КРИС на Павел Драганов от с. Дуванли. Преди да закрие 7-ата по ред есенна изложба на Вакли и бели Маришки овце доц. Дойчо Димов благодари на студентите от трети курс,  специалност ,,Животновъдство” на АУ –Пловдив, които също взеха участие в организацията на мероприятието. Изложбата приключи с коктейл за участниците и гости.

 

Зооинж. Славена Славова

Зооинж. Иван Стойчев

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук