На 13.11.2012 г. Българска агенция по безопасност на храните проведе закриваща конференция по проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция по безопасност на храните“, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ Това е първият самостоятелен проект с европейско финансиране за Българска агенция по безопасност на храните от създаването ѝ през 2011 година. За изминалата година само още две държавни администрации са подписали договори по приоритетна ос „Добро управление“, подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация“.

На конференцията екипът на проекта запознаха присъстващите, сред които представители на централно управление на БАБХ, Областни дирекции по безопасност на храните, Министерски съвет и др. с постигнатите резултати по проекта, чиято обща цел е  – да се осигури единна организация за контрол, която да гарантира безопасността на храните, да се повиши ефективността на работните процеси в структурите на Българска агенция по безопасност на храните, да се усъвършенства инспекционните дейности.

В резултат на всички дейности  по проекта се създадоха:

  • система за управление на изпълнението на политиката по безопасност и качество на храните, заедно със създадена правна рамка за въвеждане на системата;
  • предложения за промени и изменения в нормативните актове, правилници и заповеди;
  • предложение на модел за инспекционните дейности в агенцията и с други институции провеждащи съвместни проверки с БАБХ, заедно със създадена правна рамка за въвеждане на модела;
  • предложения за промени в нормативната уредба, устройствения правилник и структурата на административните за оптимизиране на структурата на агенцията.

Резултатите от изпълнението на проекта ще доведат до подобряване на работата на държавната администрация, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Блога ви е много приятен и от тук научавам полезна информация. Страхотно е че има такива проекти и най вече,че са одобрени за финансиране.Сега остава само да стискаме палци и всичко да мине както е по план,бързо и сполучливо. Интересни са тези предложения за промени в нормативната уредба, също така и ви устройствения правилник и структурата на административните агенции.За да бъде нещо ефикасно и сполучливо е нужно от време на време малка промяна.

  2. Съгласна съм, че вече е необходимо да се създадат подобни системи, които да гарантират спокойното излагане на тези стоки и правилната им употреба.Виждаме колко неразбории има във всичко.Когато има добре показани наредби и задължения и се следи всичко да бъде регламентирано нещата ще започнат да изглеждат малко по-положителни и в тази важна сфера.Радвам се че ни пишете и показвате плана си.Дано да проработи и ще чакам успеха бързо.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук