УВАЖАЕМИ  ПОТРЕБИТЕЛИ НА АГРАРНА ИНФОРМАЦИЯ И КОЛЕГИ,

По случай 50 годишния си юбилей Централна селскостопанска библиотека Ви кани най-учтиво на Дни на отворените врати, 22-26 октомври, 2012г, в рамките на които Ви предлагаме :

 – безплатна регистрация на читатели;

– запознаване с дейността на библиотеката;

– консултации и демонстрации за ползване на eлектронни информационни ресурси

[info]

50 ГОДИНИ

ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА

Централна селскостопанска библиотека (ЦСБ) е основана през 1962 г. като академична библиотека към новосъздадената тогава Академия на селскостопанските науки. През годините ЦСБ се развива като главен документационен център на специализираната литература в областта на селското и горското стопанство, а от 1976 г. – и в областта на хранителновкусовата промишленост.

В момента ЦСБ е включена в структурата на Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия. С богатия си библиотечен фонд от 480 000 тома книжни документи тя е най-голямото хранилище на селскостопанска литература в страната. Във фондовете й са включени ценни български и чуждестранни издания от ХІХ век, както и колекции и издания, които са уникални за страната.

Потребители     

Библиотеката обслужва с информация най-широк кръг потребители от цялата страна –  научни работници, специалисти, преподаватели, студенти, производители, фермери, браншови организации и фирми.

Проекти

Благодарение на проектите, финансирани от Фонд “Начуни изследвания” през последните години, е сложено началото на осъвременяването на библиотечно-информационното обслужване в аграрния сектор. Изградената мрежа за обмен на специализирана информация обединява ресурсите на четирите големи аграрни библиотеки в България – Централна селскостопанска библиотека и библиотеките на Аграрния университет в Пловдив, Тракийския университет в Стара Загора и Лесотехническия университет в София. Тя дава възможност на всички потребители да ползват по лесен и удобен начин (през Интернет портала www.agrobiblioteki.eu) обединените информационни ресурси на четирите библиотеки. В момента се работи за по-нататъшното развитие на създадения Национален аграрен научноинформационен комплекс (НАНИКО).

Услуги

ЦСБ предлага на потребителите следните услуги:

  • Колекция от специализирани библиотечни документи (най-богатата в страната), включваща книги, периодични издания, дисертации и хабилитационни трудове, електронни издания, дарения, справочен фонд и др. Чрез системата за междубиблиотечно обслужване в страната  библиотеката предоставя оригинали и копия на библиотечни документи и доставка на документи по електронен път, което позволява междубиблиотечното обслужване да се извършва във виртуална среда. Потребителите могат да заявяват на адрес csb@abv.bg и да получават (в pdf формат) сканирани статии от периодични  издания, както и до 30 страници от книги.
    • Информационни справки

Тематични справки (по заявена от потребителя тема) – списък с библиографски описания на библиотечни документи, реферати и пълни текстове на статии;

Справки за цитирания – цитирания на публикациите на българските учени в аграрната област.

  • Он-лайн достъп до специализирани международни научни бази данни

В читалнята на библиотеката е осигурен достъп до Science Direct, Scopus, Web of Knowledge и др.

  • Ползване на обединените информационни ресурси на българските аграрни

библиотеки – актуална информация за статии, книги, периодични издания, учени и експерти в аграрната област и друга полезна информация.

  • Консултации и обучения за ползването на електронни информационни ресурси.

Адрес

София 1113

бул. Цариградско шосе 125, блок 1

тел.: 02/870 60 81, 0877925950;
факс: 02/971 39 13; e-mail: csb@abv.bg
www.agrobiblioteki.eu

[/info]

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук