Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград организира среща с представители на общините от областта по въпроси, свързани с контрола и гарантиране сигурността на даренията на храни. Инспекторите към отдел „Контрол на храните” наблегнаха на изискването за наличие на етикети върху храните и хранителните продукти, предвидени за осъществяване на подобни социални кампании. Общинските представители бяха запознати с изискването при реализирането на такива дарения да се уведомява Областната дирекция по безопасност на храните, която да извърши съответните проверки, за да се гарантира сигурността и качеството на храните и те да стигнат до нуждаещите се в необходимото състояние. По този начин, както дарителите, така и самите общини ще бъдат спокойни, че благотворителните инициативи са осъществени по най-добрия начин.

На срещата бяха засегнати и теми, свързани с храненето в училищата и детските заведения на територията на областта. Директорът на ОДБХ- Благоевград д-р Михаил Бащавелов подчерта, че на първо място са децата и тяхната сигурност. Затова сега е моментът общините да предвидят в проекто-бюджетите си за 2013г. средства, с които да подсигурят необходимото реновиране на материалната база и оборудването, и така да отговарят на всички изисквания за детското хранене.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук