Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров проведе среща с проф. Уилям Майерс от Изследователския институт по политиката на храните и селското стопанство към Университета на Мисури, САЩ. Те обсъдиха проект на Консорциум между Института за аграрна икономика към Селскостопанска академия и Института за пазарна икономика за създаването на Център за агрополитически анализи, базирани на иконометрично моделиране. Целта на проекта е с помощта на  Изследователския институт по политиката на храните и селското стопанство да бъде въведен в българската аналитична практика американският опит в иконометричното моделиране за дългосрочни анализи. При реализирането на проекта ще да бъдат създадени иконометрични модели, отразяващи националната действителност за проектиране и изчисляване на важни показатели за развитието на основни сектори в земеделието на България, чрез които ще се осигури надеждна и качествена аналитична информация до всички заинтересовани страни в сектора с цел подпомагане на тяхното икономическо представяне. Първоначалните усилия ще се съсредоточат в анализи на зърнения и млечния сектор.

Министерството на земеделието и храните ще осигури наличната и събрана информация относно показатели, необходими при конструирането и изчисляването на иконометричните модели. Министерството ще подпомогне организационно провеждането на Обзорен форум, на който ще бъдат представени и дискутирани основните резултати от проекта с всички заинтересовани страни. Негови представители ще вземат участие при формулирането на необходимата аналитична насоченост на провежданите изследвания и съдействие за разпространение на резултатите от изследванията сред останалите заинтересовани страни и повишаване на практическата стойност на анализите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук