Всички имоти от НАТУРА 2000, които МОСВ е подало на МЗХ, са извадени от търговете за земя, която може да се купи с поименни компенсационни бонове. В случай че има други имоти, които обаче не са подадени своевременно и са част от европейската екологична мрежа, МЗХ поема ангажимент да не се променя предназначението и начина им на трайно ползване. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов след среща с представители на Коалиция “За да остане природа в България“.

След направени проверки, МЗХ извади около 50 хил. дка от търговете. Това са близо 70 ливади и пасища, попадащи в НАТУРА 2000, и 6 защитени местности, за които е установено, че са публична държавна собственост.

Срокът за приемане на заявления за участие в търговете приключи миналата седмица. Приети са общо 608 заявления за 115 хил. дка. Най-много заявления са подадени в Кърджали – 203, поради най-голямата обща площ за продажба – 15 500 дка. Със заповеди на директорите на Областните дирекции вече са определени тръжните комисии, разглеждащи постъпилите документи. Те имат петнайсет дни за разглеждане на предложенията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук