Данни за работата и дейността на Изпълнителната агенция по лозата и виното и информация за развитието на лозаро-винарския сектор.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Развитие на лозаро-винарския сектор.

Дейност на ИАЛВ по контрола и подпомагане на сектора

 Площи ЛОЗЯ68 847 ха.

Таблица 1

Година

преработено ГРОЗДЕ (тон)

Общо количество ВИНО (л.)

2010

148 454

  99 282 100

2011

157 945

104 979 700

 

Гроздобер 2012

До момента изкупеното от винарските предприятия грозде е 55 млн. кг., от които 39 млн. кг. са бели сортове грозде, а 16 млн. кг. – червени.

Прогнозата е за 30% по-слаба реколта през тази година, в сравнение с 2011г., поради измръзванията на лозите, в резултат на ниските температури през зимата, както  и продължителното засушаване през летните месеци. Въпреки това, качеството на гроздето е добро, с високо захарно съдържание.

Таблица 2

 

Общ

Износ вино

2011 г.

(л.)

2010 г.

(л.)

Сравнение 2010/2011

(л. / %)

65 636 495

60 497 586

+  5 138 909   (↑ 8,5%)

 

ВНОС на вино (Данни НСИ)

  •  През 2010 г., 8 264 877 л.
  •  През 2011 г.6 070 400 л.

Таблица 3


 Вътрешен пазар вино

2011 г.

2010 г.

Сравнение 2010/2011

93 208 083 л.

91 895 918 л.

+   1 312 165 л.

(↑ 1,4%)

Данни: ИАЛВ

Износ, Вътрешен пазарза 2012/2011 г.

Таблица 1

Износ на вино

1-во шестмесечие

Първо шестмесечие

2012 г.

Първо шестмесечие

2011 г.

Сравнение 2012/2011

25 141 422 л.

21 646 606 л.

+  3 494 816 л.

(↑ 16,1%)

 Водещи пазари са Русия, Румъния, Полша, Чехия и др.

Таблица 2

Вътрешен пазар вино

1-во шестмесечие

Първо шестмесечие

2012 г.

Първо шестмесечие

2011 г.

Сравнение 2012/2011

46 957 129 л.

41 528 372 л.

+   5 428 757 л.  (↑13,1%)

 

 Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.

  •  За прием 2011/2012 г. (общ бюджет 27 077 000 евро)

 Таблица 1

Мярка

Бюджет (евро)

Изплатени (евро)

“Преструктуриране и конверсия на винени лозя”

21 927 000

11 077 060    (50,5%)

“Застраховане на реколтата”

2 450 000

   330 721    (13,5%)

“Промоция в трети страни”

2 700 000

Общо

27 077 000

11 407 781  (42,1%)

Данни: ДФЗ-РА

  •  До 15 юли Държавен фонд „Земеделие” е изплатил компенсации за загуба на доход в размер на 3 265 032,02 лв.

С тези пари се оказва подкрепа на лозарските стопани за период от три години – до момента, в който новосъздадените лозови насаждения започнат да дават плод.

  • С решение от 28 юни 2012 г., Европейската комисия одобри поредната промоционална програма с българско участие – „Междудържавна програма за промоция на вина със защитено географско указание (ЗГУ) и защитено наименование за произход (ЗНП) в трети страни (Швейцария, САЩ и Китай)”. Програмата е българо – гръцка и е подадена съвместно от Националната лозаро-винарска камара и гръцката асоциация ENOABE като целта й е популяризиране на български и гръцки качествени вина на пазарите на Швейцария, САЩ и Китай за срок от 3 години.

Одобрената промоционална програма е на стойност 4 633 737 евро.

Брой  Проверки  през  2011 г.

  • Планови – 222
  • Извънпланови – 479
  • С други контролни органи – 76
  • За вторични продукти – 474

 Общо – 1 251бр.

 Лабораторни анализи общо – 1 527бр.

(София + Пловдив)

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук