Работата по изготвяне на Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013 – 2020 г. започна. Създаде се работна група във връзка с промените в националното законодателство и с това на Европейския съюз. Въздействието на основните фактори, които оказват влияние върху развитието на горския сектор през периода 2007 – 2011 г. са приемането на страната ни в ЕС, развитието на процеса на глобализация, продължаващата икономическа криза в Европейската икономическа зона, както и приемането на новия Закон за горите.

На срещата се обсъдиха организационни въпроси свързани със задачите и начините на работа, времевия график и очакваните резултати от стратегията. Ще бъде изготвен анализ на горския сектор и тенденциите в развитието му до 2020 г.

Председател на работната група е зам.-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров. В заседанието участваха представители на държавни и научни институции, горския бизнес, собственици на недържавни гори, както и браншови и неправителствени организации.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук