Разработване на съвместен проект за управление на рисковете за земеделието в рамките на програмата за транс-гранично сътрудничество между Румъния и България

По проекта работят общо четирима партньори, два научни института и две асоциации на земеделски производители, съответно от българска и румънска страна.

Български партньори са Добруджанският съюз на зърнопроизводителите и Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево. Те си партнират в създаването на мрежа от фермери и професионалисти, които да бъдат включени в управлението на тези рискове за земеделското производство, които са най-типични за региона: засушаване през лятото и измръзване през зимата, нападения на болести и вредители, опазване на културите от заплевеляване и др. Тази мрежа, наречена АгРиМаНет, ще се възползва от интелектуалния и технологичен потенциал на двата института чрез изграждането на Интегрирана система за управление на рисковете. Системата ползва база данни, разработена от румънския и българския институти и се състои от два основни компонента.

Първият компонент е Система за взимане на решения, основаваща се на налична информация за географските и климатични особености на Добруджа и произтичащите от тях проявления на рискови фактори за земеделието. Вторият компонент представлява Система за интервенция, която дава възможност за компетентна намеса в рискови ситуации чрез препоръки за подходяща сортова структура, агротехнически практитки и интегрирана растителна защита.

Създаването на мрежата АгРиМаНет е основна цел на проекта; предвижда се тя да включва около 80 фермера от Северна и Южна Добруджа, като остава отворена за всеки, който прояви интерес и желае да се възползва от наличната информация и ресурси, осигурени по проекта.

Проектът предвижда и разработването на електронно обучение в нарочен интернет-портал. Още една възможност за обучение на членовете на мрежата ще предлагат и двете лаборатории и двата информационни центъра, оборудвани със средства по програмата, които се изграждат в две училища със земеделски профил сътветно в област Добрич и община Констанца.

Информационните центрове и лаборатории ще позволяват достъп до базата данни, събрана от различни източници и в различни формати, като ще дават възможност включително за проектиране на агро-климатични и почвени карти.

Информационният център от българска страна беше открит в с. Лозенец, община Крушари.  Нова лаборатория, оборудвана по проекта, е открита в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево.

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук