Новият Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН), приет от Народното събрание на 31 май 2012 г., обнародван в бр. 45 на Държавен вестник (ДВ) вече е в сила от 16.09.2012г.

С новият закон се въвеждат нови категории лозаро-винарски продукти. Това са вината със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и сортовите вина.

Направени са редица облекчения за производителите, като са въведени единни документи за водене на технологичен контрол изискващи се от различните контролни органи.

Съгласно изискванията на новия ЗВСН, Изпълнителна агенция по лозата и виното ще извърши пререгистрация на гроздо- и винопроизводителите, вписани в регистъра по чл. 40, ал. 1 от отменения Закон за виното и спиртните напитки, в срок до 16 март 2013 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук