Със Заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов е открита процедура за провеждане на национални търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове на територията на цялата страна, с изключение на областите Габрово и София-град.

 

Заповедта ще бъде публикувана в местен вестник в областта, на територията на която са разположени имотите, както и в електронен вид на сайтовете на областните дирекции.

Заявленията за участие в търга се подават в съответните Областни дирекции „Земеделие” по местонахождение на имотите, в срок от 30 календарни дни от датата на последната публикация на заповедта в местен вестник.

Информация за земите от държавния поземлен фонд, както и за реда и условията за участие на кандидатите, се предоставя от съответните общински служби по земеделие и Областни дирекции „Земеделие”.

Процедурата е в изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук