Съгласно наредбата за управление на националната млечна квота всички одобрени изкупвачи на мляко трябва да депозират оригинални банкови гаранции за квотната 2012/2013 г в полза на фонд „Земеделие” до 31 октомври 2012 г. Документите се приемат на адрес: София 1618, ул. „Гусла” № 3 (отдел „Мляко”). Размерът на банковата гаранция е обвързан с количеството изкупено мляко, декларирано за предходния квотен период 2011/2012 г.  Изкупвачите, посочили до 250 000 кг., трябва да предоставят банкова гаранция в размер на 6 804 лв. Тези, които са декларирали от 250 001 кг. до 1 000 000 кг. изкупено краве мляко за 2011/2012, трябва да учредят гаранция от 13 608 лв., а заявилите над 1 000 000 кг. – в размер на 21 772 лв.

Образецът и решението за определяне размера на банковата гаранция за квотната 2012/2013 година са публикувани на интернет страницата на фонд „Земеделие” www.dfz.bg>Селскостопански пазарни механизми>Мляко>Млечни квоти>Одобрени изкупвачи на мляко.

Всички изкупвачи, които кандидатстват за одобрение пред МЗХ, трябва да депозират банкова гаранция в максимален размер, а именно 21 772 лв., в полза на фонд „Земеделие”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук