Основният ни приоритет е да запазим сегашния бюджет от 418 млрд. евро и за новата обща селскостопанска политика. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова на конференцията, посветена на бъдещето на най-старата политика на ЕС.

„Справедливото разпределение на директните плащания е друг важен приоритет в започналата реформа. Разликите в подпомагането трябва възможно най-бързо да се премахнат, за да бъде създадена равна основа за конкуренция между фермерите в целия Европейски съюз”, посочи Боянова.

Според нея въвеждането на „зелено” директно плащане трябва да бъде така направено, че то да донесе възможно най-големи екологични ползи, без да застрашава жизнеспособността на сектора. На държавите-членки трябва да се даде възможност да го прилагат в определени рамки, а не с твърдо фиксиран дял от 30%, като по този начин се осигури гъвкавост в решаването на специфичните екологични проблеми. Освен това страната ни отстоява позицията, че отглеждането на трайни насаждения трябва да бъде автоматично отчетено като „зелена” дейност, защото те имат важна роля в опазването на околната среда.

„Друг приоритет за бъдещата селскостопанска политика е нейното опростяване, за да може парите да достигат до бенефициентите по-бързо и по-лесно”, подчерта зам.-министър Боянова. Премахването на осите и намаляването на броя на мерките също ще има положителен ефект по отношение на опростяването, като в същото време няма да се стесняват дейностите, които ще се финансират.

България застъпва позицията за следващия програмен период да бъде предвиден по-гъвкав подход и при одобряването на изменения в програмите. По този начин документите ще бъдат подобрявани своевременно и ще може бързо да се реагира на интереса на бенефициентите към определени мерки.

Дебатът по бъдещата политика за земеделието и селските райони продължава, като страната ни за първи път участва активно и пълноценно в подготовката на законодателството в тази област. До момента България е направила близо 200 препоръки в Европарламента за новата ОСП, като мнения ще се приемат още 3 месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук