27th Sep2012

Приносът на еврофондовете за селското стопанство вече се усеща

Като тревожна тенденция българите отчитат високия дял на пустеещите земи и липсата на инвестиции

27th Sep2012

Земеделска конференция, 27.09.2012г

27th Sep2012

Скъпите фуражи ще се отразят на цените на месните продукти

26th Sep2012

Вимпром Сандански

Информация за Винпром Сандански (ЕТ „Красимира Костова – МИРА”), където на 18.09.2012г министър Найденов откри гроздобера.

26th Sep2012

Развитие на лозаро-винарския сектор

Данни за работата и дейността на Изпълнителната агенция по лозата и виното и информация за развитието на лозаро-винарския сектор.

26th Sep2012

Зам.-министър Димитров запозна земеделското аташе на САЩ с предложенията на България за промени в ОСП

26th Sep2012

Над 500 килограма храни с изтекъл срок на годност в училищен стол бяха бракувани от инспектори към ОДБХ Плевен

26th Sep2012

50 години Обща селскостопанска политика

21st Sep2012

Министър Найденов на подкрепя въвеждане на минимални цени на виното и спиртните напитки в ЕС

21st Sep2012

Новият Закон за виното и спиртните напитки влезе в сила от 16 септември 2012г.

21st Sep2012

Междуведомствената комисия одобри розовото масло като защитено географско означение

21st Sep2012

ДФЗ приема банкови гаранции от изкупвачите на мляко до 31 октомври

21st Sep2012

Фонд „Земеделие” плати близо 1 млн. лева на проекти по оперативна програма „Рибарство”

21st Sep2012

Проект „Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, специфични за региона на Добруджа“ – ISYS MIS-ETC КОД 792

Разработване на съвместен проект за управление на рисковете за земеделието в рамките на програмата за транс-гранично сътрудничество между Румъния и България По проекта работят общо четирима партньори,...

21st Sep2012

Зам.-министър Димитров: Земеделските производители трябва да са запознати с промените в ОСП

21st Sep2012

През изминалата седмица инспектори към Българска агенция по безопасност на храните извършиха 4 774 проверки на територията на страната