01st May2018

Министър Порожанов: Правим анализ как да засилим националните изисквания към храните успоредно с директивите за забрана на двойния стандарт

by Орало

„Още в началото на мандата през май 2017 г. премиерът Борисов постави темата с двойния стандарт на храните. Тя е обсъждана многократно и на съветите на министрите в ЕС“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на форума на високо равнище „Двойният стандарт при храните в ЕС – да сложим проблема на масата“, който се проведе в НДК под патронажа на премиера Бойко Борисов и е част от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС.

Порожанов представи на конференцията обобщените данни от трите изследвания за двоен стандарт, проведени през последните 10 месеца. Изследвани са общо 228 проби. При 18% са констатирани различия по състава и/или хранителната стойност. Сред по-съществените различия са мляко за малки деца, което е с по-високо съдържание на растителни мазнини, включително  палмови, в българския аналог.  В продукта, продаван у нас няма млечна суроватка на прах и съдържанието на макроелементи и витамини е по-малко. При сирене моцарела пък има разлики в цвета, вкуса, консистенцията и нетното количество в опаковката на българския аналог. При маргарина съдържанието на мазнини е по-ниско в този, продаван у нас. При бързо замразени багети в българския продукт има по-малко колбас и твърдо сирене.

„Благодаря на комисар Вера Юрова за всички нейни участия на заседанията на Съвета на министрите на земеделието в ЕС по темата за двойния стандарт при храните, които се проведоха  през миналата и тази  година и за предложените изменения в 3 директиви за регулацията му. Днес можем да работим с по-ясна визия за бъдещето. Моят апел е законодателството да бъде разгледано бързо и да не се чака края на мандата на Европейския парламент през пролетта на 2019 г”, каза още българският земеделски министър.

„Успоредно с пакета от 3 директиви можем да прегледаме и националните изисквания  към храните, вече съм възложил такъв анализ в МЗХГ, подчерта министър Порожанов. Ползвайки европейския опит на други страни членки с националното законодателство ще се въведат по-строги изисквания за качество. Сред тези мерки е и публикуваната за обществено обсъждане от МЗХГ промяна в наредба, която да забрани в мандрите, които произвеждат млечни продукти да влизат растителни мазнини.

„Двойните стандарти при храните накараха 100 млн. души да се чувстват като аборигени, страшно обидно е“, коментира на форума премиерът Бойко Борисов. И даде пример, че при комунизма в казармите пишеше: „Службата е тежка, но за сметка на това продължителна“, а сега може да сложим – „Храните са вредни, но за сметка на това по-скъпи“.

Омбудсманът Мая Манолова, която е организатор на форума, предложи създаване на единен европейски орган – „ОЛАФ при храните“, който да следи за разминавания и нарушения с двоен стандарт.

Двойният стандарт при храните е абсолютно неприемлива практика, заяви от своя страна еврокомисарят по правосъдие и защита на потребителите Вера Юрова.

24th Sep2017

За силна ОСП след 2020 г.

by Орало

Разговор с министъра на земеделието Румен Порожанов

Наскоро браншовите организации връчиха на министър-председателя Декларация за подкрепа на „Силна ОСП след 2020 г.“ Във тази връзка екипът на oralo.bg посети министъра на земеделието Румен Порожанов, за да научи неговото мнение и становище по въпросите на Декларацията и развитието на страната в селското стопанство.

28th Aug2017

„Уникална” методика за оценка на фермерите за хуманно отношение към ДПЖ

by Орало

Методиката покрива всички световни стандарти по некомпетентност, неграмотност и малоумие на всички държавни чиновници. Прочетете и документа и ще разберете какво ме тревожи.

Ето статия обобщаваща въпросната методика: Методика линк
Настоящата методика е разработена от експерти на МЗХ, научни работници и специалисти от практиката, с цел определяне стойността на допълнителните разходи и пропуснати ползи за фермерите, отглеждащи ДПЖ по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към ДПЖ”

В схемата за подпомагане на сектор ДПЖ се предлагат осем мерки:
Като чета какво е заложено в тази методика се съмнямвам в познанията на тези „експерти” и служители на МЗХ. Това което е написано, показва само колко некомпетентни хора управляват сектора и по важнато е че няма грамотни експерти, които да го проверят и да не го допускат, защото все още има експерти които си разбират от професията. Авторите на тази методика видимо не са изучавали предмета Зоохигиена, където се изучават тези неща и те са залегнали като технологични изисквания при построяването на сградадата, иначе няма как да бъде въведена в експлоатация. Когато животнотите са затворени т.е. изолирани от външните условия основното нещо което трабва да им бъде подсигурено това е фронт за хранене и свободен достъп до вода. Авторите обаче са ги пропуснали и двете и са наблегнали на други неща, които сега ще коментирам.

А. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;
Изпълнението на тази мярка изисква броят на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това ще доведе до пропуснати ползи от страна на фермерите, отглеждащи ДПЖ. При 10% увеличаване на осигурената площ за овце и кози се увеличава от 1,4 кв.м. на 1,54 кв.м. При това положение броят на отглежданите животни на единица площ се намалява и примерно вместо възможните 10, на същата площ ще се отглеждат 9 броя животни.

Всички сгради са изградени така, че да изпълнят зоохигиенните норми за отглеждане и всяка сграда си има капацитет така, че тези 14 кв.см. на едно животно няма да са хоманизира производстивеният процес. Така заложени тези параметри обаче ще бъдат фатални за някой за да получи тези средства за хуманно отношение към ДПЖ.

Изчисляваните приходи са впечатляващи и показват нивото на компетентност на всички експерти взели участие в съставянето на този т.нар. държавен документ, по който ще проверяват фермерите. Приходите които са изчислени са желани от всички, но се разминават с реалността, а документа има задача да отчете реалностите и да помогне на фермерите. Съставилите документа трябваше да се направят труда да проверят каква е ср.млечност от овцете и козите и да видят, че тя е 32 литра. Трябвяше да попотат фермерите на кава цена им изкопуват млякото, която не е променяна от години и се движи от 0,8–1,3, така че такива доходи от мляко няма ка да се реализират. За дохода от реализиране на агнетата нещата са същите, защото никой не продава агнета на 28 кг., защото след 26 кг са в категорията шилета. Всички фермери продават т.нар. млечни агнета с живо тегло от 14 до 22 кг. И на цена 4,5–5,5 лв., така че и тук „експертите” се оказаха неподготвени. Няма как да си оставил агнето да бозае до 28 кг. Това значи, че е бозало 3–3,5 месеца и това зависи от породата и млечността на оцете. След това за 100–120 дни доен период да надоиш 200 литра което прави по 2 литра дневна млечност. Ей, де ги тия овце, бре! Защото аз не съм ги виждал. Явно че така е по лесно за смятане на бройка, но от роденита агнета има и женски които няма да се реализират и не носят никакъв догход на фермера. В приходната част не виждам приходи от вълна, а това е основна продукция при овцете, защото само от тях можем да я добием. Няма приходи от продажбата на бракувани овце 25% от стадото. И така като актуализираме получената продукция и цените ще видим, че приходите от една овца са 220–270 лева при разходи 274лв. Това показва, че от всяка овца сме на закуба с 4 лева. Ето това обяснява защо субсидиите, които получават за овцете, е печалбата от тази дейност. Това обяснава и защо фермерите не ги инвестират тези средства в производството, а си ги харчат за социалните нужди.
Приходите от едно животно са 200 кг. мляко х 1,40лв. = 280 лв., 1 агне 28 кг х 6,50 лв. = 182 лв. Всичко приходи за една година са 462 лв. от 1 животно.
Разходите по отглеждането на 1 животно са: за фураж – 144 кг. х 0,60 лв. = 86 лв., за силаж – 3 кг. по 180 дни х 0,08 лв. = 43 лв., за сено 1 кг. по 180 дни х 0,25 лв = 45 лв., за отглеждане на агне – 70 лв., за слама и други консумативи – 30 лв.
Общо разходи – 274 лв. за 1 животно.
Разликата между приходите и разходите за 1 овца/коза възлиза на 188 лв., които се разпределят на останалите 9 животни съответно по 20,89 лв. Тъй като една овца/коза са 0,15 ЖЕ, то за 1 ЖЕ се полагат 139,30 лв.
В случай, че отглежданите животните са повече, сумата се променя пропорционално.
Контролът по тази мярка ще се извършва на база на проверка на място.

Разсъжденията по разхадите за отглеждане направо ме объркаха тотално. Явно ,че „експертите” не са чували за фуражун баланс и неговата обезпеченост и са пресмятали някакви глупости, които не ги схващам какво ще проверяват и какви са нуждите от определен фураж. Концентрираният фураж е написан като „фураж” и на цена 60 ст., предвиден е и силаж но 90% от фермерите не хранят със силаж. За отглеждането на агнето не е придвиден фуражная баланс, а са предвидени общи разходи от 70 лева и такива за консумативи – 30 лева. Всички тези измислици са напълно излишни, понеже не показват фуражната обезпеченост. Тя не може да се смята по общата покрита площ и броя на овцете и каква е помощта ако животните остават недохранени и без наличие на вода в кошарите.

Б. Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняк в помещенията за отглеждане на ДПЖ.
Изпълнението на тази мярка има за цел намаляване на вредното влияние на амоняка, който се отделя в помещенията, върху здравето и благосъстоянието на животните. За целта се полагат допълнителни грижи и разходи свързани със закупуване от фермерите на подходящи абсорбенти.
Контролът по тази мярка ще се извършва на база на предоставени документи за закупени абсорбенти.

Ей с тоя показател температура и амоняк направо ме разбиха. Коя е оптималната температура решава проверяващия. Ами ако той е по-зиморничав човек, може да прецени, че на овцете им е студено и да се разминете с парите от субсидии. Тези субективни оценки са сложени, за да ви държат в подчинение и зависимост. Оптималната температура има параметри, всичко се записва във ведомостите след измерване с термометър и се сравняват параметрите с действителността. Това е нормалният начин, а защо не е описано така в мерките, вие сами си го обяснете. За съдържанието на амоняк има допустими параметри, които също не се записани, мисля че беше 0,3%  на 1 кубически метър и за това са предвидени отдушници и вентилатори ако е нужно, за да се венвтилира помещението, но това не е записано в мерките, нищо че ще го отрегулирате със закупени адсорбенти.

В. Осигуряване на защита от инсекти (куликуиди)
При необходима площ от 1,4 кв. м за овца/коза-майка, при 180 дни оборно отглеждане са необходими 1,68 лв./бр. за ДДД за 6 мес. период (1,4 х 0,20 лв./кв. м х 6) или 11,26 лв./ЖЕ.

Г. Осигуряване на фураж, богат на влакнини (1кг сено/1ЖЕ на ден)
Осигуряването на 1 кг.сено допълнително на ЖЕ ще доведе до допълнителен разход за фермера в размер на 13,69 лв. на едно животно (0,15 кг. х 365 дни х 0,25 лв. = 13,69 лв/бр.). Това е сумата, с която следва да бъде компенсиран фермерът като за 1 ЖЕ са необходими 91,25 лв.

Вклюването на инсектите не може да бъде някакъв критерии за хоманно отноошение към животните но с тези 6 месеца оборен период направо ме РАЗБИХТЕ.Тази точка” Г „е направо изумителна и се чудя, защо е всичко това ,и какво отношение има към хуманното отношение, да им позсигуриш по 1кг.сено на ден за 6 месеца..Това е такава безмислица и мисля ,че е включена тази точка за да имат достатъчно основание да ви откажат плащането.

Д. Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ДПЖ.
За осигуряването на суха и удобна постеля за животните е необходимо да се осигури допълнително 0,5 кг. слама на животно, което представлява 0,5 х 180 дни по 0,10 лв. = 9 лв/брой. За поддържане на постелята са необходими 3 часа разход на труд в повече на животно годишно. Постелята ще се сменя на 2 пъти годишно. При средна заплата 750 лв. и надница 3,13 лв./час, за 3 часа допълнителен труд годишно е необходима компенсация от 9,40 лв./ животно. Общият размер на компенсацията по тази мярка възлиза на 18,40 лв./брой или 123,28 лв./ ЖЕ.

Расъжденията за постелята са направо оргинални и ще трябва да си ги запиша.Абе хора ,ви влезали ли сте въопще в очарник да ми говорите за 6 месеца постеля и чистене на обора два пъти годишно.Тези глупости ще ви се смее всеки един овчар и няма да ви взема като проверяващи, а като туристи.

Е. Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите за почивка при ДПЖ).
Изпълнението на тази мярка изисква увеличение на продължителността на осветление от минимум 8 часа (Наредба ………….) до 11 часа. С това разходите за осветление ще се увеличат с около 40%.
Реалните разходи за 8 часа осветление за овца/коза за 180 дни изискват 1440 часа светлина х 60 W, или общо 86,4 kW х 0,20 лв/ kW/ h средна цена, за което са необходими 17,80 лв./брой животно. Увеличението на продължителността на осветлението с 40% (от 8 до 11 часа) ще доведе до увеличаване на разходите със 7,12 лв. (17,80 лв. х 40% = 7,12 лв.) за 6 месечен период или 47,70 лв./ЖЕ.

Ако до точка Е имаше неграмотност и некомпетентност то в точка Е е съсредеточено всичко, което може да побере малоумието на една калинка. Точка Е се отнася за светлинен коефициент което незнайно защо го наричат осигуряване на изкуствена светлина и продължителност на светлинния ден до 11 часа на ден. Така написано показва, че нашите експерти смятат, че овцете се отглеждат като бройлери в помещения без прозорци и на изкуствено осветление. При наличието на прозорци в помещенията на овцете, през деня има необходимият светлинен коефициент според изискването, а ако започнем да им светим и през нощта с 60 вата крушка на овца – те ще станат като бройлерите. С увеличаване на светлинният ден от 8 на 11 часа, разходите за осветление ще нарастнат с 40%  и разходите за осветление за едно животно ще нарастнат със 7,12 и ще станат 25 лева за годината. Явно е, че експертите не знаят, че светлинния коефициент се измерва в лукс на квадратен метър, а не във вата на овца. По този начин написан в мерките, излича че за 500 овце трябва да имате 500 60-ватови крушки в кошарата. Явно експертите смятат, че овцете се нуждаят от по-дълъг светлинен ден, за да снасят повече яйца. Не виждам коя ферма ще отговори на така зададените мерки, изискванията са ненормални, а осветеността на помещението да се измерва с консумираната енергия е все едно да мериш с кантар, но не в кг, а в киловат часа. Просто главата не ми го побира.
Контролът по тази мярка ще се извършва на база вътрешна заповед за увеличаване на продължителността на светлинния ден от 8 на 11 часа, която е индивидуална за всяка ферма и се издава от собственика или управителя на фермата и от показанията на контролните уреди. Прилагането на мярката се доказва чрез горецитираната заповед и показанията на контролните уреди.

Ж. Осигуряване на свободно отглеждане на открито.
Подпомагането по тази мярка е свързано с осигуряването на достатъчно площ за паша на едно животно. За паша на една овца/коза, са необходими не по-малко от 2 дка пасище. Поради недостатъчната пасищна площ, животновъдите наемат такава на стойност 10лв./дка. За 1 животно са необходими 20 лв. годишно. За равномерното изпасване на пасищата е необходимо осигуряването на електропастир, който е на стойност 150 лв. на брой. При отглеждане на 10 животни, за едно са необходими 15 лв. за електропастир. Общата помощ е 35 лв. годишно за ЖЕ за 0,15 ЖЕ или за едно животно – 5,25 лв.

З. Осигуряване на закрита площ за ДРД на пасището
Осигуряването на закрита площ за животните на паша са необходими допълнителни разходи, с които следва да се компенсира фермерът. При отглеждане на 20 животни е необходимо построяването на заслон в размер на 56 кв.м., когато това се използва само когато се мери плънтостта на животни и натовареността на земята за брой животни на  хектар или на 1000 декара. Надявам се да не съм ви досаждал с този анализ но някой трябва да се събуди и да види ,че такива х 2,8. Минималните разходи за това са 170 лв. ЖЕ и 25,50 лв. за 0,15 ЖЕ.

Точка Ж и З няма дя ги коментирам, защото ми дойде в повече от тези глупости ,които са натворили тези „титани” на аграрната мисъл. До края на статията така и ми не стана ясно защо експертите постояно използват ЖЕ хора няма как да управляват сектора и да вървим към някаква промяна и СМЯНА НА МОДЕЛА В.НИКОЛОВ.

Със заложените по този начин показатели, вие никога няма да получите субсидии. Всички тези небивалици ще продължават докато не осъзнаем, че ние сме 83000 животновъди и лесно можем да се изправим и справим с тези неграмотници. 

н.с.І.ст. Й. Малджански

23rd Jun2017

Относно промяната на Български държавен стандарт на киселото мляко и различните страни в дебата

by Орало

Отговор на Р. Порожанов на питане относно промяната на БДС на българско кисело мляко:

Уважаеми г-н Георгиев,
Искам да Ви уверя, че държавната политика, свързана с безопасността и качеството на храните е първостепенен приоритет на Министерството на земеделието, храните и горите. Създаването на съответните национални нормативни актове, процедури и механизми за прилагането им, цели да убеди българските граждани, че се работи в посока защита интересите им.
Въвеждането на БДС повишава доверието на потребителите към българската хранителна индустрия. Индиректно се повлиява производството на суровини с български произход и се повишава здравословния начин на живот на българина. Произведените по БДС млечни продукти са с гарантирано високо качество, даващи правото на потребителя да направи своя информиран избор. Производството на млечните продукти по БДС, гарантира запазване на традиционните и вкусови качества на българските храни и подпомага тяхната реализация на пазара.
Въвеждането на Български държавен стандарт за хранителните продукти гарантира качеството им и стимулира родното производство.
Румен Порожанов,
Министър на земеделието

Позиция на Н.с.І.ст. Йордан Малджански:

Г-н Порожанов, това което заявявате пред българският народ от най-високата трибуна само потвърждава Вашата некомпетентност, наглост и дебелоочие. Казвате, че безопасността на храните е първостепенен приоритет, но тези Ваши изказвания се разминават с реалностите и това, с което се сблъскват фермерите и българските граждани. За два мандата управление и усвоени 13.5 милиарда лева Вие, видните граждани за европейско развитие на България не успяхте да покриете стандарта на ЕС за качесвото на млякото по отношение на брой микроорганизми и соматични клетки. Хората не са виновни за това, защото някой трябваше да им каже как да постигнат това качество и да ги обучи. Вместо да ги обучите как да произвеждат качествено мляко, Вие обявихте малките и дребни производители които имат до 10 крави за некачествени производители и ги ликвидирахте. Вашите малоумници обвързаха качеството на млякото с бройките на кравите, като всички знаем, че млекоотдаването не е групово, а индивидуално за всяка крава. С този Ваша герберска загрижаност, Вие лишихте от възможността 500 хиляди селяни да останат на село и да отглеждат животни. Сега те напуснаха страната. Това доведе до намаляване броя на кравите до 220 хиляди и млякото намаля от 986 хил. тона на 523 хил. тона. Тези, които останаха и продължиха да произвеждат, ги пребихте с ниските изкупни цени през цялата 2016 г. от 30 ст. и по този начин фалирахте още 27000 малки фермери и още толкова ги отказахте да доят кравите, защото тази цена не им неотърва. Така в сектора се появи един дефицит от близо 500 хил. тона мляко, които мандрите го попълват с внос. Внос на кондензирано и сухо мляко и палма, за да задоволят търсенето на млечни продукти на пазара. Въвеждането на ново БДС през 2010 г. от М.Найденов не цели да повиши доверието на гражданите към българските млечни продукти, а да позволи на мандрите да правят ментета и да увеличат срока на годност на киселото мляко, чрез подмяна на закваските и промяна на технологията. Tака на пазара вече имаме кисело мляко, в което няма нито една жива бактерия LB и млякото няма специфичният млечнокисел вкус. Този стандарт позволи на мандрите безконтролно да влагат палмово масло и да го хомогенизират, използвайки един от най-опасните емулгататори соев лецитин. Това не е защита на българските граждани, а отрова, г-н Порожанов и на това българската нация дължи тези хорманални и сърдечно-съдиви заболявания. Българският народ, когато се е хранил с мляко дирекно от селянина е преживявал до 100 години и това го дължи на тази бактерия, която ни е прославила по цял свят като страната на столетниците. Днес под приоритетната Ви герберска загрижаност Лактобактериум булгарикус го няма в млякото и хората не могат да достигнат и до 60 години. Повече не искаме да се възползваме от Вашата загрижаност, защото ще ни довършите като нация и държава. Последното Ви изречение е толкова лъжовно, че Вие сам няма как да си повярвате, че стимулирате родното производство, когато то е намаляло в следсвие стилумирането с 50% , така че Ви молим да спрете да го стилумирате, за да можем да го възродим отново. Ако продължите да го стимулирате и през този мандат – Борисов 3, има голяма вероятност да го довършите. Явно, че Вие като икономист разбирате от раздаването и усвояването на пари, но това производство не прави. За да се възроди производсвото трябват хора експерти, а не калинки и калинчовци. Темата е много актуална и засягя всички български граждани, защото млякото е основна храна на нашите деца и възрастните хора и за това е редно да се направи един протест пред НС, а не подписка както предлага г-н Георгиев.

Нека се организираме през ФБ и да излезем на жълтите павета!

Н.с.І.ст. Й.Малджански

22nd Jun2017

Да защитим най-българския продукт – киселото мляко

by Орало

От два дни се водят безумни дебати на темата БДС за киселото мляко и никой не говори за неговото качество и как се е изродило в някакви отровни имитиращи продукти, предлагани от различните фирми с емблемата на българско кисело мляко. Спори се отновно не за съдържанието, а за опаковката – от каква пластмаса да бъде и се пропуска най-същественото, а именно, че съдържанието не отговаря на това, което трябва да бъде. През 2010 гонина М.Найденов отмени стария стандарт и прие нов, в който не се споменава никъде какво трябва да е съотнощението на двата щама в закваската, за да носи наименованието кисело мляко. Това беше направено умишлено, за да угоди на мандраджиите и да могат да удължат срока на годност на продукта. Така на пазара се появиха кисели млека с трайност над 30 дни, което е невъзможно, ако е спазена технологията и съотношението на LB:Str.termophilus 1:2 до 1:4 максимум. Ако това беше направено сега щяхме да имаме истинско кисело мляко, а не да ядем измислени млека, на които им липсва живата бактерия LB, позната в цял свят като българското чудо. Тази бактерия ни е подържала като най-жизнената нация в света с най-много столетници. Това признание на света ние искаме сега да го подменим и да правим някакакви джемелове, които да се наричат българско кисело мляко. Това вече го допуснахме един път да го стори М.Найденов и мисля, че сега е момента да се изправи грешката и всичко да си дойде на мястото. Това сме длъжни да го направим в името на нашите предци и да си върнем стандарта такъв, какъвто си беше преди ерата на Борисов. През последните две години производството на мляко е намаляло с 50% и това налага мандрите да внасят сухо мляко, за да работят, защото търсенето на млечни продукти нараства. Киселото мляко е най-социалният продукт и държавата винаги се е старала да бъде достъпен за всички социални слоеве на обществото. Днес при неолибералният модел това не се получава и мандрите правят невижадни печалби от голямата разлика и ни предлагат боклуци и нездравословни млечни продукти. Станаха факири и правят най-различни имитаци с всички млечни продукти. Киселото мляко се прави от сухо мляко, в което се влага палмова мазнина. Тази мазнина, за да се дисперсеризира в млякото, се ползва емулгатор соев лецитин. Така млякото минава през хомогенизатор и се заквасва основно с лиофилизирана закваска или вносни стартерни култури. Като се промени и технологията, така че да не се позволи на LB да се развие и да даде този специфичен кисел вкус на млякото и да се възползваме от неговият пробиотичен ефект, се получава продукт със сладък вкус, в който се е развил само Str.Termophilus. За 20 години ние успяхме да заличим националният продукт и нашите деца не знаят истинският вкус на киселото мляко и харесват повече жмеловете и компотите на Данон. Това е национално предателство и затова от нас зависи да го променим. Така направено киселото мляко не е храна, а отрова за нас и нашите деца.

Смесването на растителни мазнини с животински белтъци е неприемливо и противоестествено, организма няма как да ни го разпознае този продукт. Растителните мазнини съдържат наситени мастни киселини, а животинските съдържат ненаситети мастни киселини, което води до натрупването на трансмазнини, които се складират в кръвоностните съдове и ни докарват инфаркт.

Соевият лецитин, който се ползва като заместител на млечният лецитин се произвежда от ГМО-соя и е доказано канцерогенен. Ето с това ние храним нацията и децата.

Ако видите някъде да ви предлагат кисело мляко за пиене, не го вземайте, това е чиста отрова. Това мляко е направено от сухо мляко, свински желатин, царевично нищесте, концентрат от моркови, грозде или арония, набухватели, млечнокисли бактерии, подсладители и ароматизатори. Ето с това се храним и искаме да сме здрава нация.

Има и уникална рецепта за сирене което се прави със сухо мляко, палмова мазнина, хомогенизирна със соев лецитин, протеинова добавка за повишаване на белтъчното съдържание, която се получава от телешки шкембета и това се продава кото сирене.

При кашкавала също има химия и имитации и пак участват същите основни продукти – палмова мазнина и сухо мляко. Другото, което се прави е да се се внасят твърди сирена от типа на Гауда и Едам и да се препарват, опаковат и  предлагат като кашкавал, в който няма никаква млечна закваска.

Ето с тези убиици ние водим дебат за промяна на БДС, което е върховна наглост от тяхна страна. С такива пазарни изроди, които ни убиват не се воят дебати, а се съдят и отиват там, където им е мястото. Крайно време е да разберем, че изхранването на народа не е по силите на този неолиберален модел и трябва да бъде сменен със социалния модел на държавен социален капитализъм от кейнсиански тип, ако искаме да я има България и българската нация.

Спасението на държавата и нацията може да стане само със смяна на модела и възраждане на аграрният сектор. Засега само аз поставям този въпрос и всички мълчат. Промяната може да стане ако всички я пожелаем, а не да чакаме да ни я донесе някой друг. Промяната я носи всеки един в себе си и просто трябва да спре да се страхува и да я пожелае. Ако ние – 3.5 милиона бедни и бедстващи български граждани се изправим срещу неолибералният модел, няма да има сила, която да спре гнева ни.

Н.с.І.ст. Й.Малджански

29th Apr2017

Отворено писмо от Национална асоциация на животновъдите (НАЖ), малки и средни животновъди

by Орало

Публикуваме Отвореното писмо на НАЖ до президента, министър-председателя и министъра на земеделието и храните на Република България без редакция и съкращения.

                  ДО

ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

   БОЙКО М. БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

 ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ (НАЖ),  МАЛКИ И СРЕДНИ ЖИВОТНОВЪДИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Изразяваме нашата позиция и крайно безпокойство, от изключително задълбочаващата се криза в сектор животновъдство. Която стигна своя връх през 2016–2017 г. 60% от фермерите са на ръба на тотален фалит. Не само, че не можем да обслужваме кредитите си, а и почти невъзможно да изхранваме и семействата си. Криза, която от 25 години се задълбочава все повече и повече. През последните 10 години 500 хиляди земеделски производители (ЗП) преустановиха земеделската си дейност и напуснаха страната. През тези годините никой не обърна внимание, никой не даде гласност на проблемите, никой не взе решение да ни помогне и да ни защити. Станахме свидетели на източване на милиарди, от които минимална част достигнаха до реалните животновъди; станахме свидетели на непрекъснато променящи се правила, толкова често, че не ни дадоха възможност да планираме дори месеци напред, а за да се развиваме е необходимо да планираме поне за три годишен период; налагане на, все повече и повече, непосилни изисквания и задължения към производителите; станахме свидетели на непрекъснат лобизъм и обслужване на едни и същи интереси, но не и на интересите на обикновения, реален български животновъд. Всяка година полагахме неимоверни усилия да оцелеем, с надеждата че следващата нещо ще се промени. Промени се единствено това, че с досегашната политика на управление, сектора е на път да се превърне в промишлен, а малкия и среден бизнес да бъде унищожен. А това ще превърне България в прецедент пред света, където навсякъде се толерира именно малкия и среден бизнес. Да вземем за пример Полша – там в повечето ферми се отглеждат по 7–8 до 10 крави. Някои от тях са под селекция. Дори и едно животно да е под селекция в стадото, то се субсидира. В Швейцария 98% е делът на малките и средни ферми. А при нас отново е поставено ограничение: минимум 20 животни от една порода е необходимо да бъдат под селекция, за да получат стопаните субсидии за тях. Ако отглеждаме, например общо 40 крави под селекция – 5 от тях са от една порода, 10 от друга, 15 от трета и 10 от четвърта, няма да получим субсидии за тях. Но ние сме преценили, че точно в такова съотношение на породите  са ни необходими, за да произведем например сирене, с определено качество и показатели. Едната порода е с висок – млеконадой, другата – с висок маслен градус, третата – дава мляко с по-високо съдържание на белтък и т.н. Кой и по каква причина реши, че ще ни го забрани, като ни лиши от субсидии – нима това е нарушение, за да бъдем санкционирани? И защо?

Изразяваме позицията на нашите членове, както и на хилядите животновъди,  чиито интереси са засегнати от проекта за изменение и допълнение на Наредба 3 от 17 февруари 2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания:

  1. Предложените промени в чл. 18, касаещи схемите за подпомагане на овце-майки и кози-майки, изцяло изключват от подпомагане и субсидиране хиляди български ферми, отглеждащи овце/кози, които не са под селекционен контрол, не са в планински район или ако са в планински район имат повече от 49 животни регистрирани в животновъдния си обект. Т.е. в проекта на Наредба 3 са предложени  само две схеми за подпомагане на стопаните:
    6. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10-49 животни);
    7. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол;“

Това предложение според нас е изцяло нерегламентирано и подлагащо на дискриминация хиляди български фермери, които особено в такъв критичен момент за оцеляването си, ще бъдат лишени и от субсидиране, без което на този етап, е невъзможно да излязат от кризата, в която се намира целия сектор Животновъдство. Хиляди са земеделските производители в страната, които отглеждат овце/кози, които не са под селекционен контрол и не са в планински район, а има много които са в планински район, но отглеждат повече от 49 ДПЖ и стадата им не са под селекция. И Защо е необходимо да се стимулират с почти трикратно по-висока ставка на субсидията животни, които са под селекция, в сравнение с останалите. Именно неселекционните животни имат нужда от по-високо стимулиране, защото те са с по-ниска продуктивност, а разходите за отглеждането и на двата вида са еднакви.

  1. По същия начин стои въпроса и с предложените мерки за млечни крави: В планинските райони ще се подпомагат от 5–9 млечни крави и те нямат изискване за доказване на количество мляко през годината. А всички останали, които са в планински, в необлагодетелствани райони и други равнинни територии, и имат повече от 9 крави, как ще докажат необходимите количества мляко, за да получат субсидиране, при трудните условия, в които отглеждат своите животни и постефекта на ваксината срещу нодуларен дерматит, при което намаля повече 10 пъти млечната продуктивност на кравите.
  2. Обвързаната подкрепа, за ЕПЖ и ДПЖ, и наложеното изискване за доказване на определени количества мляко от животно, чрез представяне на счетоводни документи издадени единствено от Млекопреработвателни предприятия или лицензиран изкупвач, отново поставят фермерите в неравностойно положение, в крайна зависимост от Мандрите, които от своя страна, нямат вменени никакви задължения към животновъдите, нещо повече – ТЕ НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА КУПУВАТ МЛЯКОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ. Проблем, който касае хиляди български фермери. С какво право държавата задължава млекопроизводителите да предават 70% от продукцията си на Мандри – това не е ли лобизъм на нечии интереси – който продължава с години. В случая Държавата трябва да излезе с единна позиция като регулатор на взаимоотношенията Производител – Преработвател. До този момент са вменявани само и единствено задължения на Производителите и само и единствено права за Преработвателите, чиято дейност е изцяло защитена и подпомагана от страна на Държавата. Ако проекта за изменение на Наредба 3 бъде приет, ще се узаконят млеката, които се взимат по 0.20лв., ще стане едно надлъгване със системата. Всеки, който има в близост Мандра, ще изписва тези литри, а останалите просто няма да имат Договори с Преработвател или изкупвач(поради липсата им в близост до района на фермата) и няма да получат субсидия. Никой няма да си продаде кравата, ако тя не може да изкара 4000 или 2000 литра годишно,в зависимост от това дали е под селекция или не. Крава се води в регистъра на БАБХ, като навърши 24 месеца. А ние имаме крави на по 30 месеца, които още немогат да забременеят , но това не означава, че ще ги изхвърлим. Не можем да кажем на кравите си кога да забременеят, кога да абортират, кога да боледуват, колко дълго и на каква цена за лечение да боледуват и колко мляко да дават. Наред с това в ежедневната си дейност не рядко сме спохождани и от форсмажорни обстоятелства, които оскъпяват и утежняват допълнително и без това тежката ни работа. Не е тайна за никой – влиянието на ваксината за нодуларен дерматит върху млечната продуктивност на кравите и не само – зачестиха маститите и абортите. В едно със сушата през 2016г и тежката настояща зима. След ваксинацията фермерите добиват до 10 пъти по-малко мляко от животно, в сравнение с периода преди поставянето на ваксината през 2016г. В момента, при тези ниски добиви на суровина, те не са в състояние да покриват дори ежедневните си разходи, да не говорим за редовно обслужване на кредитите им. Сектора е пред тотален фалит. Тук вече не говорим за развитие, а за елементарно оцеляване. Това са форсмажорни фактори за животновъдите, които не зависят от тях и Държавата е длъжна не само да поеме отговорност за задължителната ваксинация с неизпитани за последствията от тях, ваксини, а и да компенсира животновъдите за загубите, които са понесли.
  3. Отпадане на ограниченията в Наредба 26, които изключително затрудняват регистрацията на фермерите. Наредба 26 поставя поредната „бариера“ пред българския фермер, за свободен достъп до пазара и получаване на реална цена, за произведената от него продукция. А това е в основата на проблемите и поражда нуждата от субсидиране. Ако имаме свободен достъп до пазара и нормални цени за продукцията си, в един момент ще се окаже, че субсидирането може да бъде само един допълнителен стимул, но не и задължително за съществуването на отрасъла, какъвто всъщност се предполага, че е замисълът му.

Спрете досегашното проамериканско налагане на безумни правила, в сектор Животновъдство, който за разлика от САЩ, при нас е в многократно по-малък капацитет на развитие, при многократно по-нисък стандарт и условия на живот. Не бихме приели и оправдателните Ви аргументи, за това че някои изисквания трябва да се приемат, понеже ги има и в Европа, защото България няма стандарта на живот, като останалите Европейски страни, ние нямаме условията,  които останалите страни членки на ЕС са осигурили на  нашите европейски колеги, не получаваме и техния размер на субсидиране, за да се изисква от нас достигане на европейски стандарти. Освен това всяка държава, независимо от членството си в ЕС, има право да решава какви изисквания и до каква степен е възможно да наложи на фермерите си, с оглед на специфичните им потребности, произлизащи от условията на живот в нея, с които са принудени да се съобразяват. Право, от което се е възползвала всяка страна членка на Европейския съюз, но не и България.

Секторът се нуждае от спешни и адекватни мерки, изразяваще се в смяна на модела, който доказа, че не е ефективен и не може да произведе нужните животински храни, от които обществото има нужда. Новият модел трябва да стимулира фермерите да произвеждат повече и по качесвена продукция, с която да задоволян нарастващото се търсене на пазара. Отстраняването на Проф. В. Николов като изпълнителен директор на ИАСРЖ е само първата стъпка към промяната. Настояваме да се назначи експертна комисия, която да провери дейността на РАЗВЪДНИТЕ АСОЦИАЦИИ и контролиращият орган ИАСРЖ. За 10 години в сектора са наляти повече от 1 милиард лева, а броя на животните намалява, средната продуктивност пада, намалява и общият обем на производство. За 10 години няма нито един доклад, който да показва тенденциите на развитиена животновъдството, и на отделните браншове също. Нуждаем се от кардинална, цялостна промяна на системата, от изцяло нови ръководни кадри и експерти. Настояваме пред държавните лица ПРЕЗИДЕНТА и ПРЕМИЕРА да органозират публичен дебат по проблемите на животновъдството и изхранването на нацията. Ние малките и дребните животновъди имаме решение и модел, който желаем да изложим пред цяото общество, защото нямаме никакъв достъп до обществени и други медии. Ако не извършим тази промяна на модела през тази година ще фалират над 60% от фермите и през следващте години ще бъде унищожено родното производсво на животинска продукция. Това ще предизвика обезлюдяване и заличаване на българските села. Изчезнат ли селата, изчезваме и ние българите, изчезва и България. Ето с това ще влезем в историята, като държава която се е самоликвидирала от политическа алчнос. Срамно е една такава велика нация която през 1939 година, с воловете и дървеноторало е успялвала да произведе храни ,с които може да се изхранят 30 милиона души, днес с техника и евпопейски субсидии да има 300 хиляди гладуващи и да разчитаме на милостта на хранителните вериги, да нахранят собственият ни народ. Българският народ и българският селянин никога не са подлагани на такова унижение – да го храни М.Манолова. С тази неадекватна политика и налагането на директиви, които не са свързани с традициите и бита на българският селянин, ликвидирахме животновъдството, което е основният поминък на българските села, а това доведе и до демографска катастрофа. Изчезнали са 200 села и са на път още 400, изчезва един цял регион – Северозападна България И НИКОЙ НЕ КАЗВА НИЩО И НЕ ПРЕДПРИЕМА НИЩО. Ако сте държавници и родолюбци, каквито претенции имате, ще се отзовете на нашите искания, които не са неизпълними. Ние искаме да останем в родните си села и да произвеждаме храни, от които обществото се нуждае. Крайно време е да се говори и по този въпрос, а не само за енергийните проблеми, защото храната, която консумираме е също енергия и то енергия, която няма алтернатива и благодарение на нея ние сме живи. Храната не е даденост, тя се произвежда от селяните, с много труд, любов и всеотдаденост. Затова в църковните обреди се боготворят даровете на селският труд – ХЛЯБА, ЖИТОТО И ВИНОТО. Ликвидирането на мирният селянин, който ни храни е ГОЛЯМ ГРЯХ. Надяваме се, тези които сториха това, да си получат божието наказание, защото от нас не го получиха.

Иван Михов, Камелия Генова, Иван Чанлиев, Н.с.І.ст. Йордан Малджански

28th Apr2017

До всички засегнати от ОСП и нейното прилагане в страната

by Орало

Повод да напиша тази статия е изтичането на 2.05.2017 г. срок за попълването на анкетната карта от 30 въпроса за промяна на ОСП. Обръщам се повече към хората от животновъдният бранш и най-вече към малките и средните ЗП, защото те са най-засегнати от тази политика. Изпускайки тази възможност да заявиш отношение и да предложиш промяна, нещата си остават същите, защото зърнените хиени няма да пропуснат тази възможност да го сторят, и да похвалят ОСП. През февруари те се събраха на морето да формират общо становище за ОСП след 2020 г. На тази среща нямаше предтавители на живоновъдите, което показва, че пак те ще формират аграрната политика и разпределението на срествата по  ПРСР.

През февруари Ст. Хоган слага началото на модернизацията и опростяването на ОСП, като стартира три месечни консултаций по темата. С тази промяна се цели ОСП да отговори на  предизвикателствата, пред които са изправени фермерите, и селските райони. Тази промяна ще допринесе за изпълненито на приоритетите и политиката на Комисията, насочена към създаването на нови работни места, растеж и утойчиво развитие на селските райони. Хоган приканва всички заинтересовани страни и обществени организации, които са свързани с аграрният сектор да вземат отношение и да участват активно в обсъждането на новата ОСП. Тази промяна се налага защото 65% от европейските граждани искат нови приоритети в политиката на ЕС, за развитие на земеделието, околната среда и климата, замърсяване на почвата и отношението ни към животните. Резултатие от обществените обсъждания и експертните предложения ще се използват в пътната карта на ОСП. Хоган заявява, че тази ОСП дава значителни ползи за всички европейски граждани по отношение на продоволствената сигурност, жизнеспособността на селските райони, околната среда в селските райони, както и по отношение на климата. Всички заинтересовани страни и обществени организации, които желаят да постигнат растеж и устойчиво развитие, дългосрочно бъдеще на земеделието и развитие населските райони, разнообразни и качествени храни, щадящи почвеното плодородие и запазващи околната среда и водите и хуманното отношение към животните. Тези, които са заинтересовани да се поддържа жизнена селската общност, за които земеделието е основен поминък, като се създават нови работни места, които да поддържат социалния териториален баланс на работната сила. Тези, които са заинтересовани от тези многобройни ползи за обществото и икономиката и за опазването на околната среда и териториите и местният ландшафт. За да се постигне това ОСП трябва да се направи промяна в разпределението на средствата по ПЪРВИ СТЪЛБ, а ВТОРИ СТЪЛБ да се фокусира върху конкуртноспособността, иновациите и опазването на околната среда и климата. Целевата подкрепа насочена към подпомагане на активните фермери, като възнаграждение за произвежданите храни ,които те предлагат на обществото за момента не се постига. За сега от тази ОСП са доволни единствено зърнопроизводителите, които усвояват близо 80% от евпопейските средства. Изполваният модел за подпомагане на животновъдите не работи в полза на животновъдите и обществото, което води до намаляване на производството на животновъдна продукция и фалит на земеделските производители (ЗП). Лошият модел и ниските изкупни цени на млякото налагани от монополистите-млекопреработватели доведе до спад в производството на мляко с 50%. Липсата на стопанска структора, която да се занимава с проблемите на малките и дребните животновъди ги обрича на ликвидация. Така, при наляти в аграрният сектор до момента 13.5 милиарда лева, България внася 500 х.тона мляко, 285 х.тона месо и 400 х.тона плодове и зеленчуци. Тази сума заедно с 380–400 милиона ежегодно подпомагане от държавния бюджет не са мотивирали 500 хиляди земеделски производители да продължат да се занимават с тази дейност, и затова са я преустановили и са заминали да се трудят по света. Тези средства от ЕС по ПРСР, не само не развиха сектора – те направо го затриха и с това обезлюдиха цели региони като Северозападна България. Ето затова тази промяна е необходима най-много на тези, които все още се надяват, че нещата могат и да се оправят. Затова успоредно с тази дискусия за промяна на ОСП, трябва да се провежа и дебата за СМЯНА НА МОДЕЛА НА ПОДПОМАГАНЕ В ТОЗИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ДО 2020 г., за да останат земедески производители. Основната цел на земеделието е ИЗХРАНВАНЕТО НА НАЦИЯТА, Т.Е. ДА ПРОИЗВЕЖДА ХРАНИ. Производтвото на храни и изхранването на нацията са елемент от националната сигурност на страната и затова президента Радев трябва да инициира публичен дебат на тази тема. Надявам се президента да помогне за създаването на една национална програма за развитие на аграрният сектор, коята да е задължителна за всяко правителство. Срамно е страна от ЕС в XXI век, с милиарди лева помощи от ЕС, да не може да се изхрани и да има 300 хиляди гладуващи, основно селяни. Срамно е за една аграрна България, която през 1939 г. с воловете е могла да изхрани 30 милиона души, днес да се изхранва от подаянията на хранителните вериги с храни от кофите за боклук. Аграрна България и селяните никога не са били в това унизително положение. Наглите политици трябва да се засрамят от това, до което са докарали сектора и селяните. Единственият сектор  който може да ни избави от бедността, глада и мизерията и да ни възроди като нация, това е аграрният сектор. Обществените консултации ще продължат 12 седмици. Призовавам всички ЗП, гражданските организации, граждани, експерти и всички останали заинтересовани страни да изразят своите виждания и мнения за бъдещата ОСП. От това как ще развием аграрният сектор зависи БЪДЕЩОТО НА НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА. Ако не успеем да направим необходимото, ще бъдем единствената нация и държава, която се е самоликвидирала от политическа алчност.

Н.с.І.ст. Йордан Малджански
гр. Враца