25th Feb2019

Общо събрание на АИлФБ

by Орало

Покана за свикване на Общо събрание на Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България

Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България свиква Общо събрание, което ще се проведе на 29 март 2019 г. от 10:30 часа в зала №1 на Тракийски университет, Аграрен факултет – гр. Стара Загора, при следния дневен ред:

 1. Прием на нови членове
 2. Отчет за дейността на АИлФБ през 2018 г.
 3. Селекционна дейност – нови изисквания
 4. Разни:
  – Прилагане на Регламент /ЕС/ 2016/1012 на ЕП и на Съвета от 8.06.2016 г.;
  – Изпълнение на Селекционната програма за породата Ил дьо Франс;
  – ЕРК /електронна родословна книга/ и управление на базата данни за породата ИлФ ;
  – Схеми за подпомагане от ДФ „Земеделие“ дейността на членовете на АИлФБ.

Най-учтиво Ви каним да вземете участие!

Уважаеми колеги, след провеждане на Общото събрание на всеки член на Асоциацията ще бъде предоставен подписаният индивидуален Договор за селекционна дейност за 2019г.

Договорът трябва да бъде представян при всички проверки във Вашата ферма, извършвани от ДФ „Земеделие“ , Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството или други контролни органи.

От ръководството!

За контакти и повече информация:
зооинж. Зорница Димитрова, GSM: 0896 630164

22nd May2017

Амбициозните програми на АРМПК

by Орало

През май, т.г. в Арбанаси на ежегодното животновъдно изложение Деан Тодоров, председател на АРМПК, свика отчетно-изборното си събрание. Той първо представи експертно-научния съвет в състав: проф. В. Николов от Пловдивския университет, доц. Зунев, проф. Борисов от Русенския  университет, проф. И. Станков от Тракийския университет и доц. Х. Събков. Този състав при гласуване беше приет единодушно.

Бяха връчени наградите и на най-добрите козевъди, а именно: I място с ББМ – Видьо Петров от с. Ръжево, Пловдивска област, II място с Тогенбургски кози – Михаил Дженков от с. Маломирова, Ямболско, и  III място с ББМ спечели Георги Георгиев от Казънлък.

Важните точки в дневения ред бяха: отчет на дейността през 2016, избор на ново ръководство и нов председател, промени на устава, план за развитие на асоциацията през 2017 г., решение за сключване споразумение за сътрудничество с Тракийския университет, относно провеждане на изследвания за установяване заболявания и за превенцията им при козите и провеждане на съвместни семинари, изготвяне на нови развъдни програми съвместно с експертно-научния съвет  за 7-те породи кози в Асоциацията, приемане на обединението с НОА съответно и на названиетои НОКА, нов правилник за развъдната дейност, създаване на генетична банка за семенна течност от млечни кози, Център за изкуствено осеменяване добив и съхранение на семенна течност…, решение за провеждане на изследвания броя на соматичните клетки в козето мляко на национално ниво за борба с маститите, решение за  днк-изследванията, интегрирана информационна система за управление на стадата плюс мобилни приложения за смартфоните. Този дневен ред ярко показва какви амбициозни задачи и планове има ръководството на АРМПК.

В отчета беше включен периодът от 2001 г. до 2010 г. с докладчик доц. Зунев и от 2010 до 2017 г. съответно с докладчик Деан Тодоров. Не бяха спестени нелицеприятни  истини, но бяха отчетени големите постижения на „момчетата” от сегашното ръководство, както със симпатия ги нарече доц. Зунев. Пълният запис на отчета може да видите по долу.

След обстойно обсъждане и разясняване на всяка точка от дневния ред следваше гласуване и единодушно приемане предложениятa на УС на АРМПК.

Видимо доволни от работата на сегашното ръководство членовете на Асоциацията го преизбраха, като бяха добавени още две нови имена, т.е. новото ръководство, начело с Деан Тодоров включва Радослав Бориславов, Илиан Христов, Никола Бориславов и Радослав Михнев.

Друго важно решение, което се прие с пълно единодушие беше Националната овцевъдна асоциация (НОА) и Асоциацията за развъждане на млечни породи кози (АРМПК) да се обединят в една асоциация, носеща името „Национална овцевъдна и козевъдна асоциация“ (НОКА). Проф. Станков, новият изп.  директор на НОА, поясни какви ще са интересите от такова обединение, след като 44-тото НС гласува Закон за браншовите организации.

„АРМПК ще продължава своята развъдна дейност под селекционен контрол, докато НОКА ще е браншова организация. След обединението ни в една структура, нашият глас ще се чува повече и няма да допускаме подобни дискриминационни наредби като Наредба 3 и Наредба 26. Освен това ще бъде излъчен представител от НОКА, който да защитава нашите интереси по време на работни групи и в Брюксел”, обясни председателят на асоциацията Деан Тодоров. Обединението ще стане официално след промяна в устава и името, с абревиатура НОКА.

Станислава Пекова

29th Mar2017

ДАУ и ДЮПОН получиха одобрение за сливане

by Орало

ДЮПОН и ДАУ  обявиха, че Европейската Комисия е одобрила сливането чрез равни дялове на двете компании при изпълнение на определени условия.

Това одобрение е значителна стъпка към осъществяването  на сделката по сливането и бъдещото създаване на три силни, независими компании.

В дългосрочен план, създаването на тези компании ще бъде от още по-голяма полза за акционерите и клиентите и ще даде нови възможности за служителите, като всяка компания ще бъде водеща в съответните  сегменти, където глобалните предизвикателства стимулират търсенето на нейните продукти. Една от новите компании, чието име предстои да бъде оповестено, ще бъде изцяло насочена към  Агробизнеса и ще обединява продуктите и брандовете за растителна защита на ДАУ, ДЮПОН, както и семената на ДАУ и ПИОНЕР.

Одобрението на Европейската Комисия зависи от изпълнението на поетите от ДЮПОН и ДАУ ангажименти, свързани със сливането. И двете компании вярват, че становището на Европейската Комисия е благоприятно за запазване на една конкурентна среда и съответства на стратегическата логика и възможните ползи от такава сделка.

По-конкретно, ДЮПОН ще продаде своите хербициди срещу широколистни плевели в житни култури и част от инсектицидите , заедно с развойната дейност по тях и производствените мощности.  В момента ДЮПОН води преговори за продажбата на посочените по-горе активи.

ДЮПОН ще запази бизнеса и развойната дейност, свързан с третиране на семена, нематоциди, фунгициди и продукти, които са в последен стадий на разработване. Тези продукти и проекти ще бъдат разработени до край и пуснати на пазара.

След продажбата на част от бизнеса за растителна защита на ДЮПОН,  новосъздадената компания ще запази силните си позиции на пазара, което включва богато портфолио от хербициди за контрол на житни и широколистни плевели при царевица, соя и житни култури, надеждните и утвърдени продукти за контрол на болестите на ДюПон, както и  продуктите за растителна защита на Дау Агросайънс. По този начин новата компания ще  може да предложи на земеделските производители пълна гама от продукти за растителна защита, семена  и иновативни решения, които ще дават възможност за богат избор и  по-добра производителност.

И двете компании продължават конструктивно да работят с регулаторните органи в съответните юрисдикции, за да получат окончателно глобално разрешение за сливането, което те са уверени, ще бъде постигнато.

Допълнителна информация може да бъде намерена на www.dowdupontunlockingvalue.com

За ДАУ
ДАУ съчетава силата на науката и технологиите за създаване на иновации, което е от съществено значение за човешкия прогрес.

Компанията е фокусирана в разработването на продукти, с помощта на които да помогне за разрешаването на много от най-трудните проблеми на света, като например необходимостта от прясна храна, по-безопасен транспорт, чиста вода, енергийна ефективност, по-трайна инфраструктура, както и за увеличаване на производителността. ДАУ доставя широка гама от технологични продукти и решения за клиенти в 175 страни и в сектори с висок растеж, като например пакетиране, инфраструктура, транспорт, грижи за потребителите, електроника, и селското стопанство. През 2016 г. ДАУ има годишни продажби от $ 48,0 милиарда и приблизително 56,000 служители по целия свят. Компанията произвежда повече от 7000 продукта , разполага със 189 производствени мощности в 34 страни по целия свят. Названието “Дау” или “Компанията” означава Dow Chemical Company и неговите консолидирани дъщерни дружества, освен ако друго не е изрично отбелязано.

Повече информация за ДАУ може да се намери на www.dow.com

Зa ДЮПОН
Създадена през  1802 година, ДЮПОН предлага на пазара високотехнолотични продукти, материали и услуги.

Компанията вярва, че чрез сътрудничество с клиенти, университети, правителства и неправителствени организации може да помогне за разработване на модерни и съвременни решения за справяне с най-новите предизвикателства на нашето време като осигуряване на достатъчно здравословна храна за хората навсякъде по света, намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, и защита на околната среда.

За допълнителна информация относно ДЮПОН, моля посетете www.dupont.com

17th Feb2017

Повишава се интересът към българските сортове

by Орало

Селскостопанска академия отчита повишаване на интереса към българските сортове семена. През последните години на пазара все по-голям дял заемат и родните плодове и зеленчуци. В момента половината от предлаганата продукция в търговската мрежа е наше производство, докато само преди 23 години съотношението беше 80% към 20% в полза на чуждата селекция.

Новите сортове и хибриди зарзават се създават основно в Института по зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив. Наблюдава се все по-голямо търсене на старите местни сортове, които се отличават с традиционните за българите вкусови качества. Пример за това са доматите „Розово сърце“. Земеделските стопани започнаха да търсят семена за разсад още през 2014 г., когато сортът се изпитваше в ИАСАС. Година по-късно, когато селекцията беше призната, бяха произведени 8 пъти повече семена, които се оказаха недостатъчни. През 2016 г. производството беше увеличено с още 50%.

Българските сортове пипер остават едни от най-качествените и търсени от потребителите. Само за последната година семената за разсад от „Куртовска капия 1“ са увеличени с 12%, а при „Букетен 50“ – с близо 50%.

Търсенето на български сортове грах и фасул се възстанови през периода 2015–2016г . Отглеждат се както старите, така и новите сортове грах „Марси“ и фасул „Пагане“, „Тангра“ и „Еврос“.

Прословутото късно зеле „Кьосе“ и „Балкан“, въпреки чуждата конкуренция, остават най-добрите и предпочитани от родните производители и потребители.  Същото се отнася за пъпешите „Хибрид 1“ и „Хибрид 15“. За последните две години всички произведени семена са продадени и се оказват недостатъчни спрямо търсенето.

При лука най-предпочитан е „Асеновградска каба“, чието семепроизводство е възстановено. При празия лук основен сорт за страната остава „Старозагорски 72“.

На изложението „Агра 2017“ Институтът по зеленчукови култури „Марица“  ще предложи на фермерите и любителите земеделци семена домати, пипер, краставици, пъпеши, бяло главесто зеле, броколи, градински фасул и праз.

Селскостопанска академия представя нови продукти и технологии на „Агра 2017“

Селскостопанска академия ще участва с нови научни постижения в Конкурса за иновации на международното изложение „Агра 2017“. То ще се проведе от 22 до 26 февруари тази година в Международния панаир в Пловдив.

Учените от Института по царевицата в Кнежа към Селскостопанска академия ще представят разработка на Царевичен хибрид „Кнежа 561“, който е с доказани възможности за много високи добиви. Те са потвърдени и изпитани в България, Сърбия и Румъния. При неполивни условия от него са получени до 1075–1139 кг/дка стандартно зърно, а при поливни – до 1350 кг/дка.

За първи път в България ще бъде показана иновативна технология за биологично производство на малини, дело на учените от Института по земеделие в Кюстендил. Тя намалява пръсканията с биофунгициди и инсектициди и спомага за цялостното опазване на насажденията. Получава се висококачествена биологична продукция, полезна за здравето на хората и с висока норма на рентабилност – 234%.

Иновационният продукт „Сух кисел с инстантно брашно от ябълкови пресовки и пшеничен грис“ е разработка на учените от Института за изследване и развитие на храните в Пловдив. Продуктът е богат на влакнини и съдържа значително количество антиоксиданти, които подобряват хранителната му стойност. Инстантното брашно е получено при екструдиране на ябълкови пресовки, отделени при производството на ябълков сок. (екструдирането е съвременен специфичен технологичен процес за преработка на храни).

Институтът по земеделие в Карнобат ще участва в конкурса за иновации на „Агра 2017“ със зимен пивоварен сорт ечемик „Ахил“. Той е признат през 2015 година и е райониран за цялата страна. Предимствата на сорта са във високата му продуктивност и много добро качество на зърното, в съчетание с устойчивост на биотични и абиотични фактори.

Институтът по растителни и генетични ресурси в Садово ще се представи с два нови сорта пшеница, признати през 2016 г. Първият е високодобивният и устойчив на болести сорт „Гинра“, а вторият е „Невена“.

Технология за размножаване на пауловния в култивационно съоръжение е друга новост на ССА, дело на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров“ в София. Чрез използване на съвременните генни и тъканни методи са постигнати изключителни успехи при създаване на растителните видове.

Институтът по декоративни растения в София представя иновативни технологии за култивирано отглеждане на гърлица, гипсофила и змийска трева.

Учените от Института по животновъдни науки в Костинброд са създали многофункционална пчелна пита. Тя дава възможност за ускоряване и облекчаване на няколко технологични процеси в пчеларството по принципно различен от досегашните начини способ.

14th Feb2017

Eфективност в селското стопанство?

by Орало

От 7 до 9  март в София ще се проведе ежегодна международна изложба и конференция за управление на отпадъците, рециклиране и възобновяема енергия организирана от Виа Експо. Тази година акцентът ще бъде поставен върху оползотворяването на отпадъците в селското стопанство.  Изложители от Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Швейцария и Южна Корея ще представят решения за получаване на енергия и нови суровини от отпадъци. Компании ще демонстрират малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и  всички останали индустриални сектора, генериращи биоразградими отпадъци.

Посетителите ще имат възможност да видят и високоефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. Ще бъдат предложени също така и селскостопански машини и линии за тръбно силажиране и компостиране, както и земеделски системи в оранжериите с напреднали технологии т.н. хидропонно отглеждане на култури.

Какви други експонати ще привлекат вниманието на земеделските стопани и фермерите?

 • машини за автоматизирано преработване на селскостопанските отпадъци в биомаса; преси за балиране
 • машини за компостиране и за приготвяне на силаж
 • системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци
 • оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост, които успешно се прилагат при производството на фуражи и храни
 • инсталации за производство на храни за домашни любимци
 • хибридна когенерационна система на биомаса и биогаз за икономично отопление и охлаждане чрез оползотворяване на отпадната топлина в консервни фабрики, винарни, парници и мандри.

Интерес ще предизвика качествена отоплителна система, шведско производство , която работи с различни видове термопомпи (геотермални, въздушни и за отработен въздух). Когато се изгражда отоплителна система с термопомпа е задължително да подберем качествен и надежден продукт, за да можем да разчитаме на безпроблемна работа в студените дни, дори и при температури под -25 градуса. Предимствата на термопомпите са много – минимално обслужване, възможност за охлаждане, най-ниска цена на топлинна енергия, автоматизирана работа,  съвместимост с различни топлоизточници и др.

По време на конференцията представители на Европейската асоциация за биогаз ще говорят относно неправилната употреба на утайките от пречиствателните станции, която  може да предизвика сериозни екологични последици (замърсяването на околната среда, свлачище, и т.н.). Броят на инсталации за биогаз в Европа се е увеличил до 17 376 през 2015 г., като утайките са втората най-използвана суровина за производство на биогаз в Европа с дял от 16%.

Паралелно на изложбите ще се проведат и две международни конференции.

На 7 март – XIII Конференция за Енергийна ефективност и Възобновяема енергия, а на 8 март – VIII Конференция за Югоизточна Европа „Управление на отпадъци и рециклиране

16th Jan2017

Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2017

by Орало

Посетете, за да се запознаете с ефективните решения за селското стопанство!

Не пропускайте през март в София традиционните Международни изложби за управление на отпадъците и възобновяема енергия (7–9 март 2017).

До момента фирми от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Италия, Дания, Швейцария, Чехия са сред заявилите участници. Очакват се и компании от Словения, Полша и Франция да се присъединят към изложенията. Австрия е стратегически партньор за 8-ма поредна година. Агенцията за подпомагане на италианските предприятия в чужбина организира Италиански павилион с фирми от сектора Управление на отпадъци.

Кратък преглед на част от продуктите на изложителите към момента:

■ Оборудване за селскостопански и промишлени инсталаци и за добив, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз, сметищен газ;
■  Системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци;
■ Машини за автоматизирано преработване на селскостопанските отпадъци в биомаса; преси за балиране;
■ Машини за компостиране; машини за приготвяне на силаж;
■ Селскостопански машини и линии за тръбно силажиране и компостиране  в проветриви bigbag чували  –  пълнене на мокри органични фракции, органична фракция от  ТБО  за вентилиране в затворена среда и разлагане на масата до получаване на компост;
■ Инсталации за анаеробно разлагане на отпадъци от агро- индустрията и др.

Акценти на Конференцията за управление и отпадъци:

■ Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство;
■ Източници за получаване на биогаз;
■ Едночасов панел, организиран от ИЧЕ София с участието на италиански фирми;
■ Представители на Националната асоциация по биомаса ще говорят за резултатите по проектите BioRES: Центрове за логистика и търговия с биомаса – Концепция за създаване на устойчива регионална доставка  надървесна биомаса и В4B – подпомагане на европейския бизнес за използване биомасата за отопление.


Повече информация за изложителите можете да намерите тук
Вашите въпроси може да изпращате на office@viaexpo.com и на тел. 032/512 900.
Организатор на събитието е фирма Виа Експо.

17th May2016

ДюПон „Растителна защита“ – Открит ден Стралджа

by Орало

ДюПон България кани всички земеделски производители на открит ден в Стралджа.

С продуктите на ДюПон „Растителна защита“ земеделските производители не само откриват потенциала на своите култури, но постигат добивите и качеството, които очакват.
„Уважаеми земеделски производители,
настъпи времето, когато в реални условия можем да ви покажем резултатите, които постигаме прилагайки нашите продукти и схеми за растителна защита. Бихме искали да ви поканим на Открит ден на полето, който ще се състои на 19 май 2016г. от 11:00 часа в землището на гр.Стралджа, област Ямбол в полетата на ПЧЗК Стралджа.“ – Атанас Стойков

IMG_0681Ще бъдат представени новите сортове пшеница, ечемик и тритикале на института от Нови Сад, както и продукти за растителна защита на ДюПон България. Ще можете да видите отличните резултати постигнати чрез приложението на една от схемите за растителна защита на житни култури на ДюПон – хербицида Гранстар® Супер и фунгицида Кредо® приложени като първо третиране и новия фунгицид Аканто® Плюс приложен като второ третиране във фаза флагов лист на културата.

Очакваме Ви!

04th Mar2016

Фондация „Наследство в бъдещето“ с три събора на българщината през 2016 година

by Орало

фондация наследство в бъдещето лого fondacia nasledstvo v badeshteto logo

Най-мащабните събития на българския дух, традиции и национална идентичност, организира през 2016 година Фондация „Наследство в бъдещето“. (more…)

01st Mar2016

Софтуер за управление на животновъдна ферма Ферма WEB от „ВИП Софтуер” ООД

by Орало

Ферма WEB е онлайн софтуер за управление на животновъдна ферма. Той улеснява отчитането и проследяването на дейностите по отглеждането на животни.

image_2С Ферма WEB можете да:

 • Въведете и проследите данни от личния картон на всяко животно
 • идентификационни номера на животното
 • пол, порода и характеристики
 • родословие
 • етап от жизнения цикъл, група и др.
 • Отчитате и следите прехвърлянията на животните от група в група
 • Имате информация за ветеринарния картон на животните
 • лечения и имунопрофилактики
 • използвани лекарства
 • разгонвания и заплождания
 • бременности, отелвания и др.
 • Следите рутинните дейности – хранене, теглене и доене
 • Отчитате получената продукция от всяко животно и нейните показатели.
 • Имате детайлни справки с всички необходими данни за животните.
 • Ферма WEB може да се свърже със системите за управление и автоматизация на машините в животновъдното стопанство.

Във Ферма WEB се отчитат специфичните разлики при отглеждането на различните видове животни. Отчетени са и разликите при фермите за месо и за мляко. Това е иновативна система, пригодена за автоматизиране на ферма за дребен рогат добитък.

Ферма WEB се предлага в различни разновидности в зависимост от вида на отглежданите животни. Предлага се във варианти със и без връзка със складова система.

Разработен е специален вариант на софтуера – Ферма Селекция, за по-лесно систематизиране и следене на информацията в асоциациите на животновъдите. В нея е обърнато специално внимание на родословието и породата на всяко селекционно животно. Ферма Селекция е обвързана с данните за животните на всеки от членовете на съответната асоциация.

01st Mar2016

Специализираната система Агрозадачник на „ВИП Софтуер” ООД

by Орало

Агрозадачник е специализирана система за планиране и подаване на земеделски задачи, проследяване и отчитане на работата на полето.

agrosys_header2Състои се от:

 1. Офис приложение, обединяващо в себе си картирането на масивите, планирането на обработките, изпращането и получаването на данни към и от мобилното приложение.
 • Чрез него потребителят има възможност да визуализира имотите си върху картата на землището и да очертае своите масиви по ползване.
 • В системата могат да се импортират и да експортират данни за обработваните масиви под формата на shp, kml и gpx файлове, като по този начин се осигурява съвместимост с други графични системи и устройства, ползващи същите формати.
 • С Агрозадачник Офис могат да се създават и задачи за изпълнение. За всяка задача се задават параметри – масив, обработка, машина, прикачен инвентар, планирани ресурси и механизатор.
 • Задачите се подават по няколко начина
 • Чрeз експорт на данни и ръчно пренасяне с флаш памет
 • Директно онлайн подаване към мобилното приложение
 • Онлайн подаване на задачата към мобилното приложение и трансфер към навигацията на машината
 • Онлайн подаване към навигацията чрез VIP контролер
 • Приемат се данни от мобилното приложение и се отчита извършената работа
 1. Мобилно приложение за визуализация на задачите, навигация и проследяване, инсталирано на устройство в машината.
 • То приема задачата и я визуализира на екрана.
 • Има възможност от него да се създаде нова задача
 • Може да се ползва и като устройство за създаване на shp файл за масива чрез обикаляне на обработваната площ
 • По време на работа водачът вижда на екрана следата от движението.
 • Едновременно с това мобилното приложение проследява работата на машината и предава данни към офис приложението.
 • Получава данни за нови задачи, създадени след стартирането на предходната задача
 • Може да служи за трансфер на задачата от мобилното приложение към високо точни навигации.
 1. ВИП Контролер – специално разработен контролер, който служи за предаване на задачите между офис приложението и вече поставената навигация в машината.
 2. Агрозадачник може да приема данни за извършени обработки от проследяващи устройства (тракери) чрез офлайн импорт на данни.

01st Mar2016

„ВИП Софтуер” ООД представя системи за прецизно земеделие, автоматизация на животновъдна ферма и специализирани услуги

by Орало

b_ff0096b917ffb3d7a5836f0e09f09c5f

На тазгодишното изложение АГРА фирма „ВИП Софтуер” ООД представя своите иновативни решения за земеделието. Сред тях се отличиха иновациите „Агрозадачник” и „Ферма WEB”, както и специализираните услуги, предоставяни от техните партньори – „Земеделска Къща”.

Агрозадачник е иновативно решение за прецизно земеделие. Той е система за планиране и отчитане на земеделската работа, създаване и подаване на задачи за обработки към навигацията в машината. „Агрозадачник” работи със свое мобилно приложение за навигация и проследяване или се свързва с навигационната система в машината.

„Агрозадачник” служи за:

 • Очертаване на обработваните масиви от офиса или с мобилно приложение
 • Импорт и експорт на файлове за масиви
 • Създаване на задачи с всички нужни параметри – обработка, машина, прикачен инвентар и ресурси
 • Подаване на задачите към машината по няколко начина
  • Чрез експорт на данни и ръчно пренасяне с флашка
  • Директно онлайн подаване към мобилното приложение
  • Онлайн подаване на задачата към мобилното приложение и трансфер към навигацията на машината
  • Онлайн подаване към навигацията чрез VIP контролер
 • Проследяване на движението в реално време с мобилното приложение или офлайн отчитане от съществуващи системи за проследяване
 • Отчитане на извършената работа и реално вложените ресурси

Повече за системата тук: Агрозадачник

agrosys_header1Ферма WEB е онлайн софтуер за управление на животновъдна ферма. Той улеснява отчитането и проследяването на дейностите по отглеждането на животни. С него можете да въведете и проследите данни от личния картон на всяко животно – идентификационни номера, пол, порода и характеристики, родословие, етап от жизнения цикъл, група и др. „Ферма WEB” служи за следене на информацията за ветеринарния картон на животните с всички лечения и имунопрофилактики. Следят се разгонвания, заплождания и раждания на животните. Отчитат се храненето, тегленето и доенето на животните с получената продукция и нейните показатели.

„Ферма WEB” може да се свърже със системите за управление и автоматизация на машините в животновъдното стопанство.

„Ферма WEB” се предлага в различни разновидности в зависимост от вида на отглежданите животни. Предлага се във варианти със и без връзка със складова система. Разработен е специален вариант на софтуера – „Ферма Селекция”, за по-лесно систематизиране и следене на информацията в асоциациите на животновъдите. В нея е обърнато специално внимание на родословието и породата на всяко селекционно животно. „Ферма Селекция” е обвързана с данните за животните на всеки от членовете на съответната асоциация.

Повече за системата тук: Ферма WEB

image_2„ВИП Софтуер” ООД представи и услугите на своите партньори от „Земеделска Къща”. „Земеделска Къща” е фирма, предоставяща специализирани услуги по изготвяне на всички документи, които земеделските производители трябва да подават към държавната администрация. Помага при очертаването на обработваните масиви за субсидии. Тя предлага още пълно счетоводно обслужване на своите клиенти. Земеделците могат да се възползват от професионални счетоводни, юридически и бизнес консултации. Най-новото предложение на фирмата са услугите по подготовка на проектни предложения и управлението на подизпълнителите и дейностите по одобрените проекти.

Zemedelska-Ka6ta

Виолета Игнатова
www.vipsoftbg.com

04th Dec2015

Асоциация на българските биволовъди

by Орало
ABB-LOGO---WhiteBgВ миналото в страната са се отглеждали голям брой биволи, но е липсвала държавна или обществена организация, която да определя и насочва развъдната политика по биволовъдство. Едва през 30-те години на миналия век се появяват и първите наченки на обществени форми на развъдни организации, когато в някои райони на страната са били създадени „Биволовъдни дружества”.
С тези дружества се поставя началото на бъдещата организирана работа при биволите, но за голямо съжаление те са просъществували за кратък период от време.
В новите условия отново възникна идеята за обединяване на българските биволовъди, като се използва опита на биволовъдните дружества от миналото, многовековните традиции по биволовъдство, които да се обогатят с опита на съвременните говедовъдни асоциации в Западна Европа и националните асоциации към Международната федерация по биволовъдство.
Тази идея срещна единодушна подкрепа на десетки биволовъди от цялата страна. Създаден бе 15-членен „Инициативен комитет”, който насрочи Учредително събрание за обединяване на биволовъдите, на което присъстваха над 80 дейци по биволовъдство от цялата страна. Така в деня на биволовъда „Караманов ден” на 15 януари 1999г. в бившия Институт по биволовъдство в гр.Шумен бе създадена „Асоциация на Биволовъдите в Бъгария” (АББ), като се утвърди нейния устав и избраха ръководни органи.

Дейности на асоциацията:

 • Усъвършенстване на селекционно-племенната дейност в отрасъла биволовъдство.
 • Подготовка на проектни решения за изграждане на малки и на по-големи биволовъдни ферми за ефективно производство на биволско мляко, месо и елитни разплодни животни.
 • Оказване на активно иновационно подпомагане на биволовъдите в областите – хранене и технология на отглеждане, както и на новите изисквания на ЕС за качеството на добиваното биволско мляко и месо.
 • Подпомагане в реализацията на чуждестранни инвестиции в биволовъдството.
 • Участие при вноса на висококачествен семенен материал от елитни биволски бици.
 • Активно участие в международни биволовъдни организации.
 • Организиране и направляване на общата рекламна политика на предлагащите продуктите от биволовъдството.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, очакваме ви!
За контакти:
гр.Шумен, бул.„Симеон Велики“ №3,
тел.: +359 899 836 321, e-mail: abb@gbg.bg

02nd Aug2015

Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД

by Орало

ОБОРУДВАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ

Доставка, монтаж, сервиз

 • доилни зали, централни млекопроводи, гюмово доене, мобилни и стационарни модули за доене на овце и кози;
 • торопочистване – торови ленти, скрепери, субщанги;
 • вакуумпомпи;
 • стрижбена техника;
 • електропастири – изграждане, сервиз;
 • поилки;
 • оригинални резервни части за Фортшрит;

Фирмата разполага със специализирани магазини за животновъдна техника в гр.София и гр.Русе, където можете да намерите всичко, от което се нуждаете за Вашата ферма. Доставяме стоки в цялата страна.

Animals BG 9-10 2015 4За връзка:
София 1510,
ул. „Медникарска” № 1А,
тел. 02/936 72 20, факс:02/936 71 73,
GSM 0885 99 66 51, 0888 274 459,
e-mail imjfilipov@abv.bg

www.imj2000.com

02nd Aug2015

Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България

by Орало

Разговор с председателя на асоциацията г-жа Искра Григорова

IMG_25821_pp1КП: Г-жо Григорова, споделете, моля, какви цели и задачи си поставя асоциацията?
ИГ: Асоциацията ни е доста млада, създадена е през 2012г. и основният и предмет на дейност е селекция и репродукция в областта на месодайното говедовъдство. В близкото минало месодайното говедовъдство не е било приоритетен подотрасъл в сектор „Животновъдство“. Нашата амбиция е да започнем да развиваме месодайното говедовъдство в България на научна основа. С радост можем да споделим, че след породата Лимузин, асоциацията защити втора развъдна програма и получихме разрешение от Министерството на земеделието и храните да водим селекционно-племенната работа за породата Абердийн Ангус в продължение на десет години. Друга основна цел, която сме си поставили, е да увеличим броя на месодайната популация говеда в България, като си даваме ясна оценка, че този процес е доста дълъг, но ние смело вървим напред, защото погледнато през икономическата призма, месодайното говедовъдство може да бъде развито като един успешен бизнес в България. Наша постоянна основна задача е повишаване генетичния потенциал на животните и подобряване на техните месодайни качества.

КП: Откъде се снабдяват фермерите с породни животни? Вие ли им оказвате съдействие при закупуването?
ИГ: Първоначално популациите месодайни говеда в България започват да се развиват на основата на произведените животни от нуклеусните ядра на Института по планинско животновъдство в Троян и Института по животновъдни науки в Костинброд. Но през последните години се забелязва голям интерес от страна на собствениците към месодайните породи говеда в страната. Има извършен внос от Франция, Ирландия, Унгария и Германия. За момента всеки собственик по отношение на избора на животни се е справял сам или е ползвал услугите на експерти говедовъди. Ние от Асоциацията имаме намерение да си закупим млади бичета отвън, които да използваме и в развъдния процес в България.

20150717_122829

КП: Какви са възможностите да се подобрява генетичното наследство на тези създадени вече ферми, ако можем така да се изразим „на случаен принип”?
ИГ: Към фермите от този тип ще подходим чрез поглъщателно кръстосване за подобряване на месодайните качества на произвежданите животни. С много добра генетика разполага в момента България. Контролираме над 40 ферми и имаме условия и предпоставки за производство на бици, които можем да използваме във фермите, за които споменахте по-горе.
От тези „ядра”, с най-добри генетични показатели се развъжда и разселва племенният материал. В момента и самият пазар на потребителите претърпява развитие. Специализираните породи за месо имат едно качество на телешкото и говеждото месо, докато млечните породи, например Черношарената имат друго качество на месото. Можем да кажем, че вече и българският пазар проявява интерес за качествено телешко месо. Това е причината породата да се развива, да се разраства в България. Тя е създадена на основата на тези две нуклеусни стада, както и на внос.

КП: Използва ли се методът на изкуствено осеменяване?
ИГ: Основно работим по метода на естествено заплождане чрез тези бичета. Да, имаме само една ферма, собственост на Станислав Желев от Търговище, където се работи със 100% изкуствено осеменяване на кравите. Имаме идеята изкуствено осеменяване да се приложи индивидуално към най-добрите крави от популацията, които от експертната комисия са набелязани за бикопроизводство.

КП: Каква е реализацията на продукцията на тези ферми от гледна точка на това, че българският пазар е до някаква степен ограничен, дори чисто като финансови ресурси?   
ИГ: Повечето от нашите фермери са още в началото, сега стартират, в процес са на създаване на стадата, но има и ферми, които изнасят. В момента всички ферми правят разширено възпроизводство. Малко продават, а повечето запазват. Не може да се каже, че в момента има някакъв голям пазар. Това не означава, че няма търсене. Напротив търсене на качествени племенни животни има. При разговорите със собствениците няма човек, който да се оплаква. Напротив – има както пазар за месо, така и в някаква степен „за разплодни животни”. Това показва, че и българският пазар вече се променя, хората правят някаква диференциация на различните видове меса.

КП: Имате ли планове за бъдеще време, да подпомагате фермерите при организиране на износ, да ги обединявате за предлагане на по-големи количества продукция?
ИГ: Скоро имахме запитване от Унгария, от наши колеги, които се интересуваха да закупят телета, специално от породата Лимузин. Говорим обаче за разплоден материал. Що се касае до реализацията на месо, процесът е още в самато начало. Нашето производство премина през всички неудачи на прехода – от унищожаване на стада, направихме ги малки, сега ги обединяваме, сринахме селекционния процес на кота „нула”, сега тръгваме пак от началото. Ето например методът  на „поглъщателно кръстосване”, но той не дава необходимия ефект. Прирастът на едно животно по този метод е един, а при чистопородното е друг, пак икономиката „куца”. Не трябва да се допуска кръстосване с нечистопородни животни и ние работим именно в тази насока за подобряване на селекционната култура на нашите членове.

КП: Последен въпрос – предвиждате ли внос на замразена сперма от чужбина?
ИГ: Вижте, има и друга идея. Предвиждаме да вкараме наши бици в станцията и да получим и замразим от тях семенен материал. При това положение стойността на дозата ще бъде по-добра. Тук разчитаме на помощта на държавната станция, която е собственост на ИАСРЖ.
Това е част от плановете, по които работим. Другата посока е асоциацията да разполага с бичета, които да се отдадат на стопаните за работа по стадата. И това ще бъдат чистопородни проверени животни, от които ще очакваме едни по-добри резултати. Това са най-близките ни планове. Засега отделяме внимание най-вече на селекционната дейност. Нямаме намерение да „подпомагаме” чуждестранния производител. Ние сме загрижени за нашия производител. В тази благородна мисия разчитаме и на помощта на  държавата.

NAMGB 125x125Връзка с пред. Искра Лазарова:
Литекс Комерс АД
Бизнес център Литекс Тауърс
1756 София
ул. Лъчезар Станчев 3, ет. 15
тел.: +359 – 2 – 81 62 012, факс: +359 – 2 – 81 62 040
e-mail : i_lazarova@litex.bg
web : www.litexjsc.com

Разговора води Красимир Петков

02nd Aug2015

Национална асоциация на коневъдите

by Орало

За нас

nak нак национална асоциация на коневъдитеНационалната асоциация по коневъдство е най-голямата организация на коневъдите в България.
Създадена е през 1999г., като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел и за неопределен период от време като независима и неполитическа организация, изградена на принципите на доброволност и равенство на правата и задълженията на членовете.
За годините на своята дейност тя завоюва и утвърди лидерската си позиция сред коневъдите в България.
В Асоциацията членуват развъдни и браншови организации.

DSC_4978(1)

Мисия и цели

 • Обединява на доброволен принцип породни, развъдни и други асоциации насочили дейността си към стимулиране на успешното развитие на българското коневъдство;
 • Провежда националната политика в областта на коневъдството;
 • Работи за повишаване на генетичния материал на породите коне, развъждани в РБ;
 • Гарантира породната принадлежност и произхода на животните;
 • Подпомага и насочва усилията на членовете си за повишаване икономическата ефективност от развъждането и производството на коне;
 • Работи за създаване на условия за конкурентноспособност на българското коневъдство в Европейския пазар.

DSC_5153

Сфери на дейност

Основният предмет на НАК е насочен към цялостната дейност по обезпечаване на мероприятия свързани с развъждането, отглеждането и използването на коня.
По отношение на еднокопитните (коне, магарета и техните кръстоски) Република България се нарежда на 13-о място със 127 772 бр. животни сред държавите в Европейския съюз.
За реализиране на своята мисия, НАК поддържа работни отношения с Министерството на Земеделието, ИАСРЖ, БАБХ и членува в Международни развъдни организации.

НАК издава следните документи:

 • родословна книга за всяка една порода;
  паспорт на коня;
 • сертификат на производителя на коня.

rosetka

Резултатите

Като положителен резултат от дългогодишната работа на асоциацията можем да изтъкнем факта, че към 2015г. в нея членуват над 350 собственици на различни породи коне, а зооиженерите контролират 5100 коня от 12 породи. Освен основните зоотехнически мероприятия, които специалистите извършват според технологичните изисквания на развъдните програми, асоциацията организира и редица прояви като:

 • Ден на българския производител;
 • ежегодни изложения на породите коне;
 • различни видове състезания;
 • и други, чрез които Асоциацията си е поставила за цел да изгражда  устойчиво развитие на коневъдството в страната

За по-качественото и професионално функциониране на асоциацията са изградени:

 • жребцово депо;
 • собствена генбанка.

Екип

Ние сме екип от специалисти, обединени от любовта ни към конете.
Инициативни сме, с висока квалификация и готовност за работа. Стремежът, доказван ежедневно от всички работещи в НАК е да се съхрани традицията на доброто обслужване, като максимално се отговаря на изискванията на членовете в асоциацията.
Работата на екипа е двустепенна с централен офис в София и регионални офиси в страната.

Ако желаете да се свържете с нас и да получите повече информация за асоциацията, последвайте линка: www.horsesbg.com или някой от нашите офиси.

Централен офис
гр. София-1756, ул. „Бистришко шосе” 26
тел. 02/ 961 20 78
email: nak.org@gmail.com

Animals BG 9-10 2015 reklama Horses

08th Jun2015

Self Ovins Bovins – Произведено във Франция

by Орало

logobigФирма Self Ovins Bovins произвежда и предлага механизирани хранилки, обори, вентилации и друго вътрешно оборудване за ферми. В областта Аверон, Франция, е партньор номер едно на фермите с, отглеждащи породата Лакон.
От 1987г. Self Ovins Bovins работи за улесняване работата на животновъдите благодарение на качеството, ефикасността и дълготрайността на продуктите си.
Хранилките за овце, кози, говеда и коне дават възможност за автоматично разпределяне на фуражи и хранителни добавки, с което се постигат значителни икономии на храна и труд.
Дозаторите се слагат накрая на хранилките и дават възможност за разпределяне на една до две хранителни добавки било в смеските, било чрез водата. Дистрибуцията може да се пригоди или по линеен път или на дози.

Обори, оборудване с коридори и прегради

Нашият екип от специалисти проектира и изработва порталите и коридорите според Вашите нужди. Ние Ви предлагаме портали на панти или на релси, обикновени или изолационни портали, компактни или портали с отвори, подвижни прегради, които се модифицират в зависимост от пътя на животните, като същевременно осигуряват затварянето на животните.

Проектирането на пътеките е от голяма важност за избягване струпването на животни, за лимитиране на стреса и за улесняване работата на животновъда.

Вентилация и изолация

Ние предлагаме още: Проучване и съвети, инженерен проект за вентилации – вентилация с ръчна настройка или моторизирана с настройка на температурата, вентилационна шахта със страничен отвор, вентилационна шахта с капак плюс регулируема вентилация, изолация на метална или дървена структура на обора, монтаж на вентилация и изолация, а така също и аксесоари и други оборудвания за фермата, като: коридори за наблюдение, разгъваеми бариери, кошари за обагняне, хранилки със или без резервоари, поддръжки за поилки и др., както и колички за кръгли и квадратни бали, мостове за пасажи над стадото и др.

Фабриката ни се намира в Бозул, Аверон, Южна Франция.

Поискайте оферта на сайта ни – www.selfovinsbovins.com

Self Ovins Bovins работи с животновъди от цяла Франция, както и от Испания, Италия, Гърция, Португалия, Словакия и България.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Pages:12»