05th Apr2019

Общо събрание на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България

by Орало

На 29.03.2019 г. в Аграрния факултет на Тракийския университет – Стара Загора АИлФБ проведе общо събрание, за да направи както финансов, така и отчет на цялостната си дейност през 2018 г.

Водещата събитието и изп. директор на Асоциацията, д-р Евгения Ачкаканова, поздрави аудиторията и след като обяви наличието на кворум, представи новите кандидати за членство в Асоциацията с пояснението, че те кандидадстват, за да подобрят работата си с избраната от тях порода овце Ил дьо Франс, за да ползват опита и знанията на Асоциацията и да станат от водещите ферми. Още в началото приемът на тези кандидати беше гласуван с единодушното съгласие на събранието и така  се определи  пълноправното им  членство и правото им на гласуване.

Освен членове на Асоциацията и на УС на АИлФБ в залата присъстваха и доц. Димитър Панайотов – декан на Аграрния факултет на Тракийския университет – Стара Загора, проф. Радослав Славов, един от основателите през 2005 г. на Асоциацията, проф. Илия Димитров – главен селекционер на Ил дьо Франс в България, който пръв е направил внос на породата през далечната 1968-а година. За новите членове д-р Ачкаканова представи и председателя на АИлФБ, г-н Пламен Николов, управител на „Агроевроплант” ЕООД – с. Царевец, както и представителите на контролния орган ИАСРЖ – г-н Стоян Стоянов, от ЦУ на службата, и г-жа Мария Боева, директор отдел Централна и Югоизточна България.

Отчетът за 2018 г. на АИлФБ, изготвен от председателя на Асоциацията г-н Пламен Николов, съдържа изчерпателна информация за: числеността на животните от породата Ил дьо Франс в България в периода 2008–2018 г.; броят животни под селекционен контрол; разпространението; породната характеристика, организиране и провеждане на селекционния процес. В доклада си г-н Николов разглежда още и: изискванията при контрол на продуктивните признаци, което включва етапите на – маркиране, анализ на постигнатите селекционни лимити, обработка на информацията и изработване и закупуване на зоотехническа документация; резултатите – контрола на продуктивните признаци за 2018 г., която точка  включва – интензитет на растеж по възрастови периоди на контрола и пол на приплодите, плодовитост и бонитировка. Електронната родословна книга (ЕРК) на Асоциацията има специално място в доклада. Тук се засягат база данни и функционалност на системата, надграждане на ЕРК и обработка на данните, как да се получават справките и видове справки. Аудиторията беше запозната още с: държавната помощ за водене на родословна книга и определяне на продуктивността и генетичните качества на животните, а също и с държавната помощ за организиране и участия в изложения по овцевъдство; с препоръчителните цени на чистопородните животни, продавани от членове на АИлФБ. Накрая бяха разгледани някои други дейности и участия на Асоциацията, какти и  – дейността и проекто-бюджета на АИлФБ за 2019 г.

След като се гласуваха и приеха както отчетът за 2018 г., така и  проектобюджетът за 2019 г. и двамата контролиращи от ИАСРЖ г-н Стоян Стоянов и г-жа Мария Боева направиха своите препоръки към земеделските производители, като предупредиха, че след юни месец ще се правят внезапни проверки от съответните европейски институции. Тези проверки се активират поради европейските субсидии, които се получават, и е редно да се отчете спазването на регламента и законовите норми. Г-н Стоянов и г-жа Боева изразиха одобрението си заради свързаността на Асоциацията, чийто офис се намира в Аграрния факултет на ТУ – Стара Загора, с науката, поради което се наблюдават най-добри практики в работата с тази порода заради спазването на  европейския регламент. Трябва да е ясно, тук фермерите са селекционери, гонят селекционен модел.

През втората част на срещата д-р Ачкаканова изнесе лекция, придружена с в видео-илюстрация, демонстрираща опита на френската Асоциация при отглеждане на породата Ил дьо Франс, а така също и впечатленията си от животновъдни  изложения както в България, така във Франция.

Във Франция при агнене помат, когато овцата-майка не може да роди в продължение на повече от 1 час. Трябва да се хванат задните крачета на агнето, за да се издърпа без проблем. Когато една майка роди повече от две агнета, то трябва да се направи така, че други майки с по едно агне да приемат по още едно с цел доброто отглеждане и изхранване. Това се показа на екран както в наша ферма (фермата на Пламен Николов – от майка с 4 агънца две се „осиновиха” от други две майки с по едно агне), така и във френска ферма. За да се отбележи кое агне от коя майка е, се прави номерация. Майката се отбелязва с номера на новороденота, а електронна марка с този номер се слага на ухото на малкото.

„На управителен съвет решихме, че трябва да заявявате броя на очакваните агънца и ние от Асоциацията ще поръчваме за всички родени агнета електронни марки. Така ще се установява по-висока плодовитост, което да води до по-висока икономическа изгода” – заяви д-р Ачкаканова, а по-нататък продължи разказа си с работата в обора: „Ето какво правят французите… Сутрин, към 6.30, в период на агнилна кампания фермерът  влиза в обора и първо оглежда за новородени агънца и дали има започващи раждането овце-майки. Те трябва да се отделят от стадото.  Следва разхвърляне на слама с раздаващо ремарке върху гърбовете на  овцете, с  което се осигурява несменяемата постеля.. Някъде към 10ч. от култивирано пасище с комбайн стопанинът е събрал зеления  фураж от тревни смески, адаптирани за хранене към съответното стадо. Веднага с фуражораздафащо ремарке яслите се зареждат с окосения  зелен фураж от два-три  вида треви, избрани за месодайно направление овце. Вечер в яслите се слага слама…”

Със следващите кадри на екрана Евгения Ачкаканова въвежда темата за изложенията у нас и във  Франция. Целта е да се покаже най-доброто, на което са способни овцевъдите, да споделят опит, да приложат новостите от науката в практиката и най-накрая да се стигне до добра реализация на търговете за животни за клане, животни за разплод и др. Точно на тези търгове се доказва високият имидж на най-добрите ферми – производители на породата овце Ил дьо Франс. Така в приятна атмосфера, заредена с голямо любопитство и интерес, премина цялото събитие и след няколко съобщения за предстоящото участие на изложението в Сливен през юни д-р Ачкаканова благодари и пожела успех и нови срещи на всички фермери, членуващи в АИЛФБ.

Станислава Стефанова

13th Feb2019

Във фермата на Георги Диков

by Орало

В сезона на зимните чудеса с ваклите агнета по овцефермите се оказвам в нова светла и просторна сграда – оборът на ферма „Винарска изба – Оряхово”, където Георги Диков отглежда стадото си овце от породата Ил дьо Франс под селекционен контрол. Поводът е откриването и освещаването на новата придобивка, за която Георги с гордост споделя, че не е ползвал европейски програми, а се е справил със собствени средства и усилия. Поканени са колеги и приятели от: Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, служители от „Винарска изба – Оряхово” (сега фермата е животновъдна, но името си остава от стари времена) и, разбира се, сп. „Животновъдство BG”. От кога развива животновъдната си дейност, защо се е захванал с такъв тежък и рисков труд – ще ни разкажат самият Георги Диков, собственик на животновъдната ферма, и д-р Евгения Ачкаканова, изпълнителен директор на Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България…

26th Oct2018

90 години Научен център по животновъдство и земеделие Смолян

by Орало

Опитната станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) в Смолян е създадена през юли 1928 г. със заповед на Министъра на земеделието и държавните имоти като Държавна опитна краварница в град Пашмакли (днес Смолян). Целта е породно усъвършенстване на местното Родопско говедо и демонстриране постиженията на скотовъдната наука.

В наше време вече говорим за Научен център по животновъдство и земеделие именно заради тези 90 години творчество, растеж и развитие в аграрната наука…

На 18 и 19 октомври в гр. Смолян Научният център отпразнува своя юбилей с Национална научна конференция с международно участие, както и със съпътстваща културна програма.  Участници бяха ръководството и представители на академичната общност на ССА, както и колеги – представители на чуждестранни аналогични институти, заинтересовани земеделски производители, журналисти. Събитието се проведе под почетното председателство на Председателя на Селскостопанска академия, проф. Васил Николов, с организационен комитет: доц. д-р Цонка Оджакова, доц. д-р Емилиян Попеско, гл.ас. д-р Димитър Гаджев, гл. ас. д-р Росица Шумкова и ас. Иван Механджийски.

На втория ден от програмата беше организирано посещение на Националната астрономическа обсерватория „Рожен”. След като изслушахме прелюбопитната лекция за звездите и се насладихме на красивата Родопа планина отвисоко, екипът ни от oralo.bg се възползва от паузата в напрежението за доц. Цонка Оджакова  и успяхме да вземем едно блиц-интервю…

24th Jun2018

Национално изложение на месодайни породи овце 2018: Обзор

by Орало

Както вече Ви съобщихме на 15 и 16 юни се проведе първото Национално изложение на овце от месодайните породи. Организаторите представиха две породи, които от години се развъждат в страната.

Овце Ил дьо Франс се гледат вече 50 години в България, а Асоциацията, която сои зад развъдната им програма съществува от 2006 г. На 16 юни се проведе официалното откриване на изложението, на което д-р Евгения Ачкаканова представи официалните гости: д-р Цветан Димитров, зам.-министър на МЗХГ, Силвия Василева, началник отдел „Животновъдство“ в МЗХГ, Георги Йорданов, изпълнителен директор на ИАСРЖ, проф. д-р Мая Игнатова, директор на Областна дирекция на ИАСРЖ, проф. д-р Васил Николов, председател на ССА, доц. д-р Димитър Панайотов, декан на Аграрния факултет на Тракийски университет, Николай Маринов, директор на Главна дирекция „Земеделие“ в МЗХГ, Ваня Тодорова, гл. секретар на НССЗ, чуждестранните гости от френската Национална организация за селекция в овцевъдството – породи Ил дьо Франс и Тексел – Жан-Люк Берже и Филип Берже и председателите на двете Асоциации за развъждане на месодайни породи овце, организатори и участници в изложението – на Ил дьо Франс – Пламен Николов и на Шароле – проф. Димитър Димитров. След встъпителните думи на д-р Ачкаканова, последваха слова на Цветан Димитров и Васил Николов:

След откриването гостите имаха удоволствието да наблюдават конкурс за развъдни групи и индивидуално участие на животни, както и демонстрация на ехографско изследване на бременни животни, оценка и дегустация на месодайните качества на породите и награждаване на отличените животни във всички категории.

Предишният ден, 15 юни, бе проведена среща-обмяна на опит и тематична дискусия по въпросите с развъждането на порода Ил дьо Франс. Обмяната на опит между самите фермери е необходимо действие за развитието на сектора. Също толкова важно е и прилагането на науката в практиката, което бе и една от основните цели на дискусията: разгледаха се теми като селекционна дейност, практики и иновации за ефективно овцевъдство, схеми за подпомагане, разговор с представителите на френската организация и др. Модератор на дискусията бе д-р Евгения Ачкаканова. За историята на породата говориха тя, нейни колеги, занимаващи се с месодайно овцевъдство и Жан-Пиер Жоселин от еквивалентната на нашата френска асоциация.

И накрая, но не на последно място, Ви предлагаме разговора ни с един от фермерите-изложители. Той е Венцислав Маргитин, помощник във фермата на сина си Недялко Маргитин – ЗП „Недко Недков“ ЕООД. Разположена в Добричкото село Овчарово, фермата отглежда над 550 глави от породата Ил дьо Франс и се развива успешно вече 5 години.

22nd Jun2018

От мястото на събитието: Интервю с д-р Евгения Ачкаканова

by Орало

Д-р Ачкаканова представя Асоциация за развъждане на порода Ил дьо Франс в България

На 15 и 16 юни 2018 г. в изложбения център Сливен-ЕКСПО, с. Мечкарово се проведе Национално изложение по месодайни породи овце в България. Организирано от Асоциацията за развъждане на порода Ил дьо Франс в България, с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите, то представи две породи овце за месо – породата Ил дьо Франс и Шароле. По време на самото изложение екип на Орало.бг се срещна с д-р Евгения Ачкаканова, изпълнителен директор на Асоциацията, за да поговори с нея за породата по случай 50-годишнината ѝ от отглеждането ѝ в страната, работата на самата Асоциация и развитието на сектора.

19th May2018

Ферма „Верде“ – доайен в отглеждането на овце от порода Лакон

by Орало

Ден преди началото на Националното изложение по животновъдство Сливен 2018 посещаваме ферма „Верде“ и се срещаме с нейния собственик г-н Севов. Той сподели за трудностите в бизнеса и спецификите в отглеждането на тази изключителна порода овце.

18th May2018

От мястото на събитието: Национален събор на овцевъдите в България 2018

by Орало

За седми пореден път край Петропавловския манастир се състоя Съборът на овцевъдите

Гледайте обзорния репортаж на орало.бг за провеждането на Националния събор на овцевъдите. Изложения на животни, демонстрации и състезания, културни прояви и провеждане на годишното отчетно събрание на АРМПК:

18th May2018

От мястото на събитието: Международните гости на НАМГБ

by Орало

Национално изложение по животновъдство Сливен 2018. Акценти

На изложението се срещаме с нашите приятели от НАМГБ и техния експерт и консултант ас. д-р Светослав Карамфилов, преподавател в Аграрния университет, Пловдив. Той споделя с нас новата инициатива на Асоциацията, а именно поканата им към техните колеги от асоциациите в Чехия и Германия: „Идеята за поканата е осъществяването на контакт м/у асоциациите, за да се почерпи от дългогодишния им опит в развъждането на месодайни животни, конкретно от породите Лимузин, Абърдин Ангус и Херефорд. Обмяната на опит във воденето на селекционна програма и помощта на чуждите асоциации ще помогне на нашата по-добре да извърви пътя си от прохождаща в развита такава с подобаваща развъдна програма. Освен чистия бизнес интерес от тяхна страна – продажба на генетичен материал, бици и пр., обмяната на опит ще спомогне за уеднаквяването на типажите животни, търсени на европейския пазар, което за в бъдеще ще подобри размяната на генетичен материал и ще улесни както пазара, така и селекционерите.“

Представяме Ви разговора ни с представителите на Чешката месодайната говедовъдна асоциация:

26th Nov2017

Във фермата на Борис Лазаров Thrace Angus Farms

by Орало

За месодайното говедовъдство и как да отглеждаме органично месо

Екипът на орало.бг посети Борис Лазаров и неговата ферма в Доктор Йосифово, Монтанско. Ето какво ни сподели той:

07th Nov2017

Във фермата на Йордан Еринин

by Орало

Ферма ЕРБУЛЛ предлага за Вас качествено месо от пасищно отглеждани породи говеда Лимузин и Симентал.
За контакти: гр. Банско, ул. „Стефан Караджа“ №70,
GSM: 0899 929 299, e-mail: vaik2005@mail.bg

Как се става отличник с Асоциация за месодайно говедовъдство в България?

Екипът на орало.бг посети Йордан Еринин и неговата ферма в Банско. Ето какво ни сподели той:

24th Sep2017

За силна ОСП след 2020 г.

by Орало

Разговор с министъра на земеделието Румен Порожанов

Наскоро браншовите организации връчиха на министър-председателя Декларация за подкрепа на „Силна ОСП след 2020 г.“ Във тази връзка екипът на oralo.bg посети министъра на земеделието Румен Порожанов, за да научи неговото мнение и становище по въпросите на Декларацията и развитието на страната в селското стопанство.

03rd Sep2017

Проф. Васил Николов за Селскостопанска академия

by Орало

Проф. Васил Николов е новият председател на Селскостопанска академия. Неговото назначение дойде по заповед на премиера Борисов.

Проф. Николов е роден на 31 юли 1962 година в с. Радуил, Софийска област. Завършил е специалност „Зооинженерство“ в Харковска държавна зооветеринарна академия в град Харков, Украйна. От 2009 до 2017 г. е заемал длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерството на земеделието и храните.
Николов е и преподавател в Аграрния университет в Пловдив. Понастоящем е ръководител на катедра „Животновъдни науки“ и има над 90 научни публикации.
Ето какво сподели той пред екипа на oralo.bg за развитието и бъдещите начинания на ССА:

23rd May2017

Среща-разговор със Стоян Пелтешки

by Орало

Екип на oralo.bg присъства на Националния събор на овцевъдите в България 2017 г., Арбанаси и се срещна със Стоян Пелтешки. Ето какво ни сподели той за фермата си, ситуацията в България и проблемната наредба на министерството:

22nd May2017

Амбициозните програми на АРМПК

by Орало

През май, т.г. в Арбанаси на ежегодното животновъдно изложение Деан Тодоров, председател на АРМПК, свика отчетно-изборното си събрание. Той първо представи експертно-научния съвет в състав: проф. В. Николов от Пловдивския университет, доц. Зунев, проф. Борисов от Русенския  университет, проф. И. Станков от Тракийския университет и доц. Х. Събков. Този състав при гласуване беше приет единодушно.

Бяха връчени наградите и на най-добрите козевъди, а именно: I място с ББМ – Видьо Петров от с. Ръжево, Пловдивска област, II място с Тогенбургски кози – Михаил Дженков от с. Маломирова, Ямболско, и  III място с ББМ спечели Георги Георгиев от Казънлък.

Важните точки в дневения ред бяха: отчет на дейността през 2016, избор на ново ръководство и нов председател, промени на устава, план за развитие на асоциацията през 2017 г., решение за сключване споразумение за сътрудничество с Тракийския университет, относно провеждане на изследвания за установяване заболявания и за превенцията им при козите и провеждане на съвместни семинари, изготвяне на нови развъдни програми съвместно с експертно-научния съвет  за 7-те породи кози в Асоциацията, приемане на обединението с НОА съответно и на названиетои НОКА, нов правилник за развъдната дейност, създаване на генетична банка за семенна течност от млечни кози, Център за изкуствено осеменяване добив и съхранение на семенна течност…, решение за провеждане на изследвания броя на соматичните клетки в козето мляко на национално ниво за борба с маститите, решение за  днк-изследванията, интегрирана информационна система за управление на стадата плюс мобилни приложения за смартфоните. Този дневен ред ярко показва какви амбициозни задачи и планове има ръководството на АРМПК.

В отчета беше включен периодът от 2001 г. до 2010 г. с докладчик доц. Зунев и от 2010 до 2017 г. съответно с докладчик Деан Тодоров. Не бяха спестени нелицеприятни  истини, но бяха отчетени големите постижения на „момчетата” от сегашното ръководство, както със симпатия ги нарече доц. Зунев. Пълният запис на отчета може да видите по долу.

След обстойно обсъждане и разясняване на всяка точка от дневния ред следваше гласуване и единодушно приемане предложениятa на УС на АРМПК.

Видимо доволни от работата на сегашното ръководство членовете на Асоциацията го преизбраха, като бяха добавени още две нови имена, т.е. новото ръководство, начело с Деан Тодоров включва Радослав Бориславов, Илиан Христов, Никола Бориславов и Радослав Михнев.

Друго важно решение, което се прие с пълно единодушие беше Националната овцевъдна асоциация (НОА) и Асоциацията за развъждане на млечни породи кози (АРМПК) да се обединят в една асоциация, носеща името „Национална овцевъдна и козевъдна асоциация“ (НОКА). Проф. Станков, новият изп.  директор на НОА, поясни какви ще са интересите от такова обединение, след като 44-тото НС гласува Закон за браншовите организации.

„АРМПК ще продължава своята развъдна дейност под селекционен контрол, докато НОКА ще е браншова организация. След обединението ни в една структура, нашият глас ще се чува повече и няма да допускаме подобни дискриминационни наредби като Наредба 3 и Наредба 26. Освен това ще бъде излъчен представител от НОКА, който да защитава нашите интереси по време на работни групи и в Брюксел”, обясни председателят на асоциацията Деан Тодоров. Обединението ще стане официално след промяна в устава и името, с абревиатура НОКА.

Станислава Пекова

05th Apr2017

Грийнпийс България: Обмяна на фермерски опит

by Орало

Споделяне на опит от екологични ферми в ЕС

В края на март Грийнпийс България организира среща-разговор в Туристически информационен център – Габрово. Състоя се отворена дискусия, на която участници в програмата за фермерски обмен FarmErasmus споделиха информация за видяното и наученото по време на тяхното посещение на ферми в Белгия и Франция. Те разказаха за използваните практики, какво са научили и за зародилите се идеи. След представянето на видяното от фермерите всеки гост, добре дошъл на срещата, сподели и своя фермерски опит.

Фокусът на дискусията беше върху две теми – животновъдство и овощарство.

Събитието е част от програма за обмен на знания в областта на екологичното земеделие, организирана съвместно от „Грийнпийс“ и фермери от цяла Европа. В рамките на инициативата четирима фермери от България посетиха стопанствата на производители в Белгия и Франция, които се специализират в екологичното земеделие. Целта беше участниците да придобият опит от първа ръка за устойчиви земеделски методи, вариращи от производство на собствен фураж за животни до намиране на свободни от синтетични химически пестициди алтернативи на отглеждането на различни земеделски култури. Повече за програмата и участниците можете да научите тук: https://bg.farmers2farmers.org/farmerasmus/?noredirect=bg_BG

Меглена Антонова,
координатор на кампанията „Енергия и климат“

21st Mar2017

Разговор с Исмаил Онбашиев

by Орало

Тази седмица екип на oralo.bg беше в с. Капитан Димитриево по покана на г-н Исмаил Онбашиев – управител сектор „Животновъдство“ на „Лидермес“ ООД, за да представи един проект, започнал преди четири години, а именно тяхната животновъдна ферма за месодайно говедовъдство и стадата им от породите Лимозин и Абърдийн Ангус.

Pages:12»