29th Sep2017

Министър Порожанов: Основният дебат ще бъде за бюджета на новата ОСП

by Орало

„Нямаме съществени различия със земеделския бранш относно визията на новата Обща селскостопанска политика, основният дебат ще бъде свързан с бюджета“. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на Четвъртата международна конференция „Мир и земеделие”, която се провежда в рамките на проекта „Хляб на мира” от 27 до 29 септември 2017 г., в к.к. „Златни пясъци”, под надслов „Устойчиво управление на земеделската земя”. Във форума участват представители на 12 страни от Централна и Източна Европа. Визията за следващия програмен период на българския земеделски бранш е сходна с тази на останалите страни от Европейския съюз.

Бюджетът на ОСП се очаква да стане ясен през май следващата година, заедно с многогодишната финансова рамка, до тогава дебатите са на ниво премиери и финансови министри. По думите на Порожанов Европейската комисия трябва да извърши анализи като например, какви ще са последствията за фермерите в различните сектори, ако се намали бюджетът на ОСП. В глобален мащаб конкуренцията от трети страни е много силна спрямо европейските фермери, обясни министърът. Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г. е предизвикателство, като една от основните теми ще е бюджетът на Общата селскостопанска политика, допълни още  той.

Румен Порожанов обясни още, че от двата програмни периода на ОСП до момента България си е направила вече поуките накъде да се насочи след 2020 г. Той посочи като изключително важни финансовите инструменти, които трябва да са неразривна част от двата стълба на ОСП поради различните рискове, които ескалират напоследък – както свързани с климата, така и със заболявания по животните. Земеделският министър подчерта необходимостта от ефективно опростяване на Общата селскостопанска политика, едновременно и за фермерите и за администрацията, както и поставянето на ясни и прозрачни правила при контрол и одит, за да се избегне субективният фактор.

24th Sep2017

За силна ОСП след 2020 г.

by Орало

Разговор с министъра на земеделието Румен Порожанов

Наскоро браншовите организации връчиха на министър-председателя Декларация за подкрепа на „Силна ОСП след 2020 г.“ Във тази връзка екипът на oralo.bg посети министъра на земеделието Румен Порожанов, за да научи неговото мнение и становище по въпросите на Декларацията и развитието на страната в селското стопанство.

21st Sep2017

Министър Порожанов: Българският земеделски сектор е на много добро ниво по отношение позиции и анализ на Общата селскостопанска политика

by Орало

„Българският земеделски сектор е на много добро ниво по отношение позиции и анализ на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на форума “ОСП след 2020 – изборът на България“. Той поздрави браншовите организации за обединението им около разговорите и позицията за ОСП и допълни, че желанието на администрацията е да бъде добър партньор в тези отношения. Министърът подчерта, че при изготвянето на националната позиция ще се използва общата декларация на 32 водещи браншови организации в сектора. Той даде висока оценка на организаторите на форума от Института за агростратегии и иновации, които бяха поканили експерти и анализатори на Европейската комисия, Франция, Испания, Ирландия и Полша.

„В България администрацията бе подпомогната от целия сектор. 4 месеца имахме много ползотворен дебат, който обедини бранша, а това не се случва често“, каза министърът. По думите му е добре Европейската комисия да направи сценарии как би се отразило това намаление на конкурентоспособността на европейския земеделец спрямо фермерите от трети страни. Той уточни, че е важно да се знаят последиците и възможностите за компенсиране.

„Една от основните теми, които се поставят непрекъснато от страните от Източна и Централна Европа е балансиране на нивата и равно разпределение на бюджета“, подчерта още министър Порожанов. Голямата тема е как ще се разпредели бюджетът между страните-членки след излизане на многогодишната финансова рамка на ЕС.

„Да, може да се окаже, че при едно такова балансиране и дори при намаление на цялостния бюджет – България, като една от последните присъединили се към ЕС страни, да има не по-малък бюджет“ , категоричен бе Румен Порожанов.