04th Jan2017

Забранява се лова на територията на цялата страна

by Орало

Със Заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева се забранява  лова и разселването на пернат дивеч в природата на територията на цялата страна.  Мярката има превантивна цел по отношение живота, здравето и имуществото на гражданите. Забраната се въвежда във връзка с усложнената епизиоотична обстановка поради констатираното заболяване инфлуенца по птиците.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на изпълнителните директори на Българска агенция по безопасност на храните, д-р Дамян Илиев и на Изпълнителна агенция по горите, инж. Тони Кръстев.

11th Aug2015

Обръщение на Ловния съвет към всички ловци в страната

by Орало

IAGm_logo гориВъв връзка с предотвратяване на инциденти и нарушения Ловният съвет призовава към спазване на Закона за лова и опазване на дивеча и за следване на ловната етика и морал през предстоящия ловен сезон 2015/2016г. От началото на годината до момента има един регистриран смъртен случай по време на бракониерски лов. Част от основните причини за черната статистика са лошата дисциплина, неспазване на мерките за безопасност и неправилното боравене с оръжие. Наложително е стриктно изпълнение на правилата за успешен лов.

Ловът е сериозно занимание и отговорност за истинските ловци. България има установени традиции в ловното дело повече от 130 години. За последните 200 години на територията на страната ни не е изчезнал нито един животински вид. Успешното развъждане, разселването на едър и дребен дивеч, аклиматизацията на чуждоземни видове, подобряване условията на средата за живот на различните видове, са от съществено значение за провеждането на екологосъобразно ловно стопанство. За да бъде запазена и обогатена ловната фауна и за бъдещите поколения, е необходимо ловците да проявяват дисциплина и висок нравствен дух, както и да упражняват контрол помежду си за правилното изпълнение на законовите разпоредби и опазването на дивеча по време на ловния сезон. Преди започване на ловния излет ръководителят на лова трябва съвестно да провери наличието на ловен билет, членска карта и документа за носене на ловно оръжие и да попълни разрешително за лов. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително.

Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого, дори на правоспособни ловци. То се носи в калъф и изпразнено при движение в населени места или извън тях до мястото на ловуването. Не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-малко от 200 метра от населено място. При движение на терена по време на лов се носи с цеви, насочени нагоре или надолу — никога хоризонтално. При заемане на стрелкова позиция се отива с празно оръжие. Стрелбата от позиция се извършва само напред или назад в два противоположни сектора, като ловецът се съобразява с местоположението на останалите участници. Стреля се само по ясно видима цел и никога по посока на шум или по предполагаемо движение на дивеч. Не се стреля, когато целта е извън пределната дистанция за сигурно поразяване, която за гладкоцевното оръжие е около 40-50 м. По време на почивка на терена оръжието се оставя отворено до ловеца. Забранява се заредената пушка да бъде подпряна на стена, дърво, превозни средства и други.

Човешкият живот е най-ценното нещо на този свят, затова Ловният съвет призовава колегите ловци да пазят и себе си, и останалите участници в ловните излети, за да няма инциденти с фатален край.

11th Aug2015

Зам.-министър Костов: Главната цел през ловния сезон тази година е гарантиране безопасността по време на лов

by Орало

„Главната цел, която си поставяме като орган, контролиращ осъществяването на ловната дейност в България през настоящия ловен сезон е да се гарантира безопасността по време на лов”. Това заяви днес заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов при откриването на ловния сезон на пернат дивеч в землището на град Съединение.

„Ловът е сериозно занимание и отговорност за истинските ловци, в страната има установени ловни традиции повече от 130 години, като за последните 200 години на територията на страната няма изчезнал нито един животински вид”, посочи заместинк-министърът. Това налага стриктно съблюдаване на всички правила както за водене на лова, така и за гарантиране на безопасността на ловците и населението, допълни той.

IMG_6183.sflb.ashx

Заместник-министър Костов призова всички ловци да спазват изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча, да следват ловната етика и морал, ловната дисциплина и всички мерки за безопасно боравене с оръжието и наличие на ловно облекло със съответните елементи в ярък цвят, гарантиращи безопасност. Той посочи, че през миналите години е имало множество инциденти по време на лов, които биха могли да бъдат избегнати при спазване на всички правила за безопасност. Зам.-министърът припомни, че е напълно забранена употребата на алкохол по време на лов, като подчерта, че всеки ръководител на ловна дружинка трябва да направи съответния инструктаж преди началото на лова, както и и да провери изрядността на документите на всички ловци и наличието на ловен билет, членска карта и документи за носене на оръжие.

Заместник-министър Костов връчи на Асен Пиперков, председател на Българския ловно-рибарски съюз специално Обръщение на Ловния съвет към всички ловци в страната, като посочи, че членовете на съюза и всички ловци са естественият съюзник в грижата за опазване на дивеча и горите. От своя страна председателят на съюза подчерта, че техните членове съдействат при опазването на горите, в това число и от пожари, като посочи, че при последните пожари в района на Елхово са се включили като доброволци и 25 членове на ловни дружинки в гасенето на горски пожари, както и 29 за гасенето на пожара в Средец.

Изпълнителна агенция по горите, заедно с държавните предприятия са в пълна готовност за извършване на засилени проверки за спазването на Закона за лова и опазване на дивеча, подчерта и инж. Красимир Каменов, зам.-изпълнителен директор на ИАГ.

Заместник-министър Костов информира, че в момента се води проверка във връзка с бракониерски улов от изминалата нощ на три лопатара и един сръндак до Момчилград. Той заяви, че контролните органи ще бъдат безкомпромисни при налагането на наказания при подобни нарушения.

 

15th Aug2013

Открит е ловния сезон

by Орало

Ловният сезон беше открит на 10 август, събота, от зам.-министъра на земеделието инж. Валентина Маринова. В ловното поле на дружинката в село Ярлово, която е член на  ловно-рибарско сдружение София-Юг, беше разрешен отстрелът на гургулици, пъдпъдъци, гривеци, бекасини и горски бекаси. През последните години  са забелязва, че числеността на пътпъдъците намалява застрашително.Причината за това е, че тези дребосъчета обитават равни терени , които най често са обработваема земеделска земя. Повсеместното третиране на посевите и предозирането на използваните препарати за растителна защита, пестициди, фунгициди, акарциди, повечето от които са твърде токсични, е изключително  неблагоприятно за обитаващите ги животински видове. Въпреки, че всичко това се доказва трудно, членовете на ловното дружество в село Ярлово към Ловно сдружение София  Юг са решени да водят битка с оглед опазване екологичното равновесие в българската  природа.

Пътпъдъците са изключително издръжливи и почти не боледуват, когато обитават екологично чисти райони. Хранят се със семена на плевели и екологично чисти зърнени култури. Не пият вода. Те си набавят необходимите  течности като пият капчици роса от листата на растенията. Вероятно това е тайната на  безцененният  състав на месото, мазнината и яйцата на пътпъдъците.Смята се, че причината за чудодейният им ефект върху човешкия организъм е наличието на голямо количество фосфор в съсътава им.

Те притежават антибактериален, имуностимулиращ, противораков и силно изразен детоксикиращ ефект, поради което се препоръчват  на хора  страдащи от алергии, сърдечно съдови,стомашно чревни заболявания, изложени на радиоактивно облъчване. Трудно е да бъдат изброени всички ползи които тези продукти оказват върух човешкото здраве, но е ясно че  подобен природен дар си струва да бъде опазен за поколенията.

За да няма инциденти и нарушения, аграрното министерство и  Изпълнителната агенция по горите призовават да се спазва Законът за лова и опазване на дивеча и да се следва ловната етика и морал. По време на ловния сезон стриктно ще се следи за изпълнение на законовите разпоредби и опазване на дивеча. Ще глобяват ловците без шапка и облекло в сигнален цвят.

Ръководителят на лова трябва да провери членовете на дружинката за ловни билети, членска карта и документи за носене на ловно оръжие, както и да попълни разрешително за лов преди започване на ловния излет. Ловците, които не са екипирани с шапка или облекло в сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч, ще бъдат санкционирани. Строго се забранява употребата на алкохол преди и по време на лов. Задължително е и провеждането на инструктаж на участниците в лова. По време на ловния сезон е забранено паленето на огън на нерегламентирани места заради опасността от горски пожари.

Гергана Цветанова