18th Feb2016

Уловът на щука се забранява до 30-ти април

by Орало

щукаОт 15 февруари 2016 г. до 30 април 2016 г. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури забранява улова на щука. Ограничението е с цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на зимно и пролетно размножаващите се риби и съответствие със Закона за рибарство и аквакултурите.
В период на забрана не се допуска пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и охладено състояние. В случаите на улов по време на забраната, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от тяхното състояние.

27th Jan2016

ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квотата от калкан за 2016г.

by Орало

iara logoИзпълнителна агенция по рибарство и аквакултури стартира прием на заявления за участие в усвояване на квотата от калкан за 2016г. Заявленията за улова на калкан през настоящата година могат да подават до 5 февруари само от регистрираните като юридически лица или еднолични търговци, притежаващите риболовни съдове, вписани в Регистъра на риболовните кораби, както и тези, които имат валидно разрешително за стопански риболов.

Задължително условие за риболовните кораби е наличието на функциониращо проследяващо устройство, което да бъде свързано с центъра за наблюдение на риболовните кораби на ИАРА. Кандидатите трябва да имат пълно усвояване на квотата за 2015г., както и 85 % средно усвояване за 2013 и 2014г. В случай на прехвърляне на част от индивидуалната квота, процентното усвояване ще се определя спрямо остатъчното количество от първоначално определената индивидуална квота.

Заявленията за участие се подават в отдел „Рибарство и контрол“ – Черно море в град Бургас и секторите „Рибарство и контрол“ на ИАРА в градовете Варна и Добрич. Критериите за допустимост за участие на риболовните кораби, определени със заповед на изпълнителният директор на Агенцията Янчо Янев, може да намерите тук.

21st Jan2016

Инспектори на ИАРА извършиха 182 проверки за седмица

by Орало

iara logoИнспектори от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури извършиха 182 проверки в страната, при които са съставени 20 акта за установяване на административно нарушение. Иззетото количество риба е 492кг, като 267кг от нея е дарена, а останалата е върната във водата. На Социалния патронаж в град Бургас е дарена 218кг риба, 30кг на храм „Св. Петър“ в град Велики Преслав и 19кг на Троянския манастир.

По време на проверките са конфискувани 2 420 метра мрежи и риболовни принадлежности-въдици, макари и живарник.

В периода от 8 януари до 14 януари 2016 г. включително са издадени 102 билета за любителски и 205 удостоверения за стопански риболов.

18th Jan2016

ИАРА и Институтът по океанология ще си сътрудничат в областта на рибарството и аквакултурите

by Орало

iara logoИзпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен” във Варна ще осъществяват съвместно сътрудничество в областта на устойчивото рибарство и аквакултура. Това стана след като изпълнителният директор на ИАРА Янчо Янев и директорът на Института проф. д.н. инж. Веселин Пейчев подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство.

Двете страни ще подпомагат взаимно дейността си за извършване на съвременни научни изследвания, отговарящи на изискванията на Общата Политика в Рибарството на Европейския съюз. Сътрудничеството има за цел и изготвяне на научни препоръки в подкрепа на устойчивото управление на живите морски биологични ресурси на Република България.

20160115015236

03rd Jun2015

ИАРА издаде 1229 билетa за любителски риболов за седмица

by Орало

В последната седмица на месец май Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е издала 1229 билетa за любителски риболов. В периода от 22 май до 28 май  2015 г. са издадени и 43 удостоверения за стопански риболов.

 

Инспекторите са извършили и 280 проверки, при които са съставени 21 акта за установяване на административно нарушение. Иззетото количество риба е 164 кг., като 28 кг. от нея е дарена, а останалата е върната във водоемите.

 

По време на проверките инспекторите са конфискували 1 710 метра мрежи, две въдици, два апарата за електроулов, четири гребла и други риболовни принадлежности.

05th May2015

ИАРА издаде 502 билета за любителски риболов за седмица

by Орало

iara logoПрез последната седмица на месец април Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури издаде 502 билета за любителски риболов и 63 удостоверения за стопански риболов.
За периода инспекторите на агенцията са извършили и 336 проверки, като са съставили 44 акта за установяване на административно нарушение. Иззетото количество риба е 107кг, като от нея 12кг са дарени, а останалото количество риба е върната във водоемите. По време на проверките са конфискувани и 8 355 метра мрежи и риболовни принадлежности.

21st Aug2014

Министърът на земеделието и храните Васил Грудев освободи от длъжност изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Майдън Сакаджиев

by Орало

След анализ на дейността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, министърът на земеделието и храните Васил Грудев, съгласувано с министър-председателя на Република България, освободи от длъжност изпълнителния директор Майдън Сакаджиев. Причините са свързани със системно неизпълнение на задължения от страна на Агенцията, в предвидените за това срокове, по Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството. Поради забавянето срещу Република България е стартирана наказателна процедура от страна на Европейската комисия, която към момента се намира в досъдебна фаза. Получени са били и редица писма от страна на Европейската комисия за недоброто функциониране на ИАРА, като одитът на дейността на Агенцията, извършен от страна на МЗХ, е потвърдил тези констатации.

125606994280908Министърът на земеделието и храните Васил Грудев, съгласувано с министър-председателя на Република България, назначи за изпълнителен директор на ИАРА Янчо Янев. Той е роден през 1969г в гр. Несебър. Янев е с магистърска степен по „Публична администрация“ от Университета за национално и световно стопанство – София. От 2009г работи в ИАРА, като последната заемана от него длъжност е началник – отдел „Регионален център за рибарство и контрол „Югоизточна България“, в които се включват центровете „Бургас“, „Стара Загора“, „Ямбол“ и „Сливен“. Владее немски и руски език.