30th Sep2017

Да съхраним черното злато на родното животновъдство – Българската Мурра

by Орало

Една от основните мисии на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството е управление и съхраняване на националните генетични ресурси в животновъдството. Част от дейностите на Агенцията за осъществяване на тази мисия са поддържане и управление на единствените в страната станции по изкуствено осеменяване, поддържане  и управление на  националната генетична банка със замразен семенен материал за възпроизводство, организиране и подпомагане на дейността на развъдните организации за реализиране на развъдните им програми, чрез осигуряване на криоконсервиран семенен материал.

ИАСРЖ организира Първи есенен преглед на биволски разплодници

[su_dropcap style=”flat”]П[/su_dropcap]о инициатива на изпълнителния директор на ИАСРЖ  зооинж. Георги Йорданов на 04.10.2017 г. от 11:00 часа в Станция за изкуствено осеменяване в гр. Сливен ще се проведе Първи есенен преглед на биволски разплодници с участието на представители от Развъдни организации, научни среди, държавни институции и фермери. Една позабравена традиция в стадата, с която се цели да се прецени телесното състояние на животните – техният екстериор и кондиция. Преценяват се също така и основните контролирани признаци – полова зрялост, потентност, качества на спермата и  спермопродукция. На прегледа ще дефилират елитни представители на породата Българска Мурра, порода с уникален генотип за висока млечност, отлична приспособимост, добър здравен статус и непретенциозност към храната.

Събитието ще се състои от 11:00 до 13:30 часа, като включва:

 • Откриване и дефилиране на животните (от 11 до 12 часа);
 • Дискусионен брифинг (от 12 до 13:30 часа).

Сред гостите са поканени:

 • Министърът на земеделието, храните и горите;
 • Заместник министърът на земеделието, храните и горите – ресорен в животновъдството;
 • Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“- РА;
 • Деканът на Тракийския университет – Аграрен факултет гр. Стара Загора;
 • Ръководителят катедра „Генетика, развъждане и репродукция“ към Аграрен факултет гр. Стара Загора;
 • Председателят в Селскостопанска академия гр. София;
 • Фермери;
 • Зооинженери;
 • Ветеринарни лекари в района на гр. Сливен;
 • И други.

Целта на организираното събитие от агенцията и развъдните организации е да се популяризират националните генетични ресурси при биволите от породата „Българска Мурра“ и възможността да ги съхраним и опазим за идните поколения.

 

[su_box title=”За биволовъдството:” style=”soft” box_color=”#2c7935″]Отглеждането на биволи датира от създаването на Първото българско царство. Особено силно се е развило през XVIII–XIX век, когато занаятчийството и търговията са процъфтявали по нашите земи. Биволите са наричани „черното злато“ и били използвани предимно за теглителна сила, месо и по малко за мляко. Народната селекция първоначално е била насочена към работоспособността им. Едва 20–30 години след освобождението от турско иго е започнала селекция по млечна продуктивност и в последствие по масленост. Така преминавайки през вековете в наши дни българските фермери отглеждат най-продуктивната порода биволи Българска Мурра в Европа.

[/su_box]

Бонка Георгиева Чолакова,
Директор на Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *