05th May2015

ИАРА издаде 502 билета за любителски риболов за седмица

by Орало

iara logoПрез последната седмица на месец април Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури издаде 502 билета за любителски риболов и 63 удостоверения за стопански риболов.
За периода инспекторите на агенцията са извършили и 336 проверки, като са съставили 44 акта за установяване на административно нарушение. Иззетото количество риба е 107кг, като от нея 12кг са дарени, а останалото количество риба е върната във водоемите. По време на проверките са конфискувани и 8 355 метра мрежи и риболовни принадлежности.

25th Apr2015

Изплатиха над 540 хил. лв. за инвестиции в рибарския сектор

by Орало

Разплащателна агенция преведе субсидии в размер на над 540 хил. лв. по 3 проекта по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР). (more…)

16th Apr2015

Любителският риболов е позволен в определени водоеми на територията на страната

by Орало

Със заповед на министъра на земеделието и храните от 15 април 2015г. се забранява уловът на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти. (more…)

10th Feb2015

Близо 800 хиляди лева са изплатени авансово в рибарския сектор

by Орало

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция изплати авансово 792 хиляди лв. по две мерки от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013г (ОПРСР). (more…)

20th Jun2014

България и ФАО имат общи приоритети в повишаване на жизнения стандарт на населението

by Орало

„Политиката на правителството ни е в унисон с приоритетите на ФАО за осигуряване на прехраната и повишаване на жизнения стандарт на населението”. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на среща с Генералния директор на Световната организация на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) д-р Жозе Грациано да Силва в Рим.

Министър Греков подчерта, че акцент в политиката са повишаването на доходите на заетите в селското стопанство, запазването на природните ресурси, устойчивото развитие на селските райони, успешното усвояване на европейските фондове и по-ефективното използване на селскостопанската наука.

Министърът отбеляза, че Министерството на земеделието и храните активно участва в инициативите на ФАО, сред които срещи по въпросите на прехраната, в работата на специализираните комитети – по горите, рибарството и аквакултурите, генетичните ресурси в животновъдството и растениевъдството.

Д-р да Силва изказа задоволството си от сътрудничеството между България и ФАО и от активното \ участие в дейностите на Организацията. Той поздрави министър Греков за отличната организация на проведения съвместно с ФАО Семинар по поземлените отношения в София през октомври 2013г.

На срещата бе обсъдена възможността за откриване на офис на ФАО в България.

Министър Греков отправи покана към д-р Жозе Грациано да Силва за посещение в България.26th Mar2014

Съветът на ЕС обсъди увеличаване нивото на финансиране от ЕС на промоционални програми

by Орало

prsr1Съветът на ЕС по земеделие и рибарство обсъди увеличаване нивото на финансиране от ЕС на промоционалните програми за земеделски продукти. Това стана ясно след участие на заместник-министъръа на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова в заседание на Съвета.

„В проекта на регламент е заложено финансирането от ЕС да бъде до 75 % за национални и мултинационални програми, а в случаи на кризи – до 85 %. За сравнение, първоначалният проект предвиждаше финансиране до 50 % от ЕС за националните програми, а за мултинационалните – до 60 %.“, обясни тя.   Предложението за регламент предстои да бъде обсъждано на тристранни срещи с Европейския парламент.

Зам.-министър Маринова обясни, че по време на заседанието България е подкрепила инициативата на Словения за европейска „Медена закуска“, която има за цел да популяризира  сред младите хора и  широката публика необходимостта от отглеждане на пчели  и здравословните предимства на пчелните продукти.

В рамките на заседанието Комисията представи доклад за състоянието в сектора на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г. В него се посочва, че е налице трайно ниска степен или липса на организации на производителите в сектора, поради което не могат да се възползват пряко от специфичната помощ на ЕС за този сектор, а също така отслабва и тяхната позиция при договаряне във веригата на доставки. Въз основа на предстоящите дебати по доклада Европейската комисия ще продължи да работи по конкретни законодателни предложения.

13th Sep2013

Мидена и рибовъдна ферма получиха над 710 хил. лева от програма „Рибарство”

by Орало

Разплащателната агенция изплати субсидии по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции (more…)

07th Mar2013

На българския пазар не се търгува радиоактивна риба

by Орало

Във връзка с информация, че на българския пазар се търгува замразена риба (more…)

21st Nov2012

Изграждат ферма за черни миди край Каваците с пари от ОП „Рибарство”

by Орало

(more…)

19th Oct2012

С една година се отлагат касовите апарати за рибари

by Орало

Изискването за регистрация като юридически лица и използване на касови апарати за рибарите с малки плавателни съдове се отлага с една година. (more…)

21st Sep2012

Фонд „Земеделие” плати близо 1 млн. лева на проекти по оперативна програма „Рибарство”

by Орало

(more…)

Pages:«12