19th Jul2018

Животновъдни организации ще дарят животни на колегите си от засегнатите от чума по дребните преживни животни райони в Странджа

by Орало

Животновъдни организации ще предоставят помощ на колегите си от засегнатите от чумата по дребни преживни животни райони в Странджа. Те ще дарят безвъзмездно животни, като за целта вече е създаден щаб, който да се заеме с организацията. До момента има готовност да се дарят 150 животни от областите Перник и поне 80 от Кюстендил. Очаква се в инициативата да се включат още области от страната. Веднага след като БАБХ отмени карантинния период на засегнатия район, събраните животни ще се насочат към новите си стопани.

По време на консултативния съвет по животновъдство, стопани подчертаха, че ситуацията с българските овцевъди не бива се използва за печелене на лични дивиденти нито от политици,  нито от браншови и други организации.

Министър Порожанов потвърди, че е направена проверка и потвърдена законосъобразността на издадените заповеди за необходимите действия и мерки за справяне със заболяването. Той информира още, че всички стопани, чиито животни са евтаназирани освен компенсациите, ще получат и подпомагането си за 2018 г. в пълния му размер съгласно подадените заявления за обвързана подкрепа или преходна национална помощ.

Няма съмнение в наличието на заболяването, подчерта от своя страна д-р Трифон Цветков, председател на Българския ветеринарен съюз, като потвърди становището си, че взетите  и предписани мерки са адекватни и своевременни.

Порожанов посочи още, че не е възможна промяна в самите условия на подпомагане в рамките на тази календарна година, както искат от една от браншовите организации, като подчерта, че те вече са утвърдени от ЕК.

Междувременно стана ясно, че Българската агенция по безопасност на храните е изплатила още 110 868 лева обезщетение на трима стопани от селата Кости и Воден, като обезщетението е за 501 животни под селекционен контрол.

19th Jul2018

УС на фонд „Земеделие“ прие увеличение на помощта „де минимис“ на 47 лв. за овца/коза за стопаните в 7-те общини в Ямболско и Бургаско с ограничения заради чумата

by Орало

Подпомагането е допълнение към компенсациите за евтаназирани животни, чието изплащане вече започна от понеделник за селата Воден и Кости

Управителният съвет на държавен фонд „Земеделие“ гласува увеличение на средствата за земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки по помощта „де минимис“. Тя е за компенсиране на допълнителните разходи заради болестта чума по дребните преживни животни. Сумата е допълнение към вече започналото от понеделник изплащане на компенсациите за евтаназирани животни.

Помощта „де минимис“ за 7-те общини от областите Бургас и Ямбол с въведени ограничения заради чумата се вдига от 25 на 40 лв. на овца/коза. Те ще получат и още 7 лв. за животно, които вече бяха приети на 12 юли 2018 г. от УС на фонд „Земеделие“ като подпомагане за овцевъдите и козевъдите в цялата страна. Така общата сума за стопаните от 7-те  общини  с въведени ограничения става 47 лв. на овца или коза.

08th Jun2018

Националното изложение на месодайни породи овце 2018

by Орало

Посетете изложението за месодайни овце в с. Мечкарево

На 15 и 16 юни 2018 г. ще се проведе Националното изложение на месодайни породи овце в с. Мечкарево, Сливенско. То се организира от Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България и с финансовата подкрепа на МЗХГ. Освен конкурсна програма, на изложението ще се състои тематична среща по въпросите на селекционната дейност, обмяна на опит и обсъждане на добрите практики и иновации за ефективното овцевъдство.

Програмата

19th May2018

Ферма „Верде“ – доайен в отглеждането на овце от порода Лакон

by Орало

Ден преди началото на Националното изложение по животновъдство Сливен 2018 посещаваме ферма „Верде“ и се срещаме с нейния собственик г-н Севов. Той сподели за трудностите в бизнеса и спецификите в отглеждането на тази изключителна порода овце.

18th May2018

От мястото на събитието: Национален събор на овцевъдите в България 2018

by Орало

За седми пореден път край Петропавловския манастир се състоя Съборът на овцевъдите

Гледайте обзорния репортаж на орало.бг за провеждането на Националния събор на овцевъдите. Изложения на животни, демонстрации и състезания, културни прояви и провеждане на годишното отчетно събрание на АРМПК:

09th Aug2017

Ясни са новите ставки за извънредна помощ за животновъдите

by Орало

Над 11,3 млн. лева по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството  ще бъдат изплатени на фермерите по нови ставки. Издадена е Заповед № 09-616 от 04.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се отменя предишната заповед от 19.07.2017 г. и се определя нов размер на финансовата подкрепа. Удължен е и крайният срок за изплащане на помощта – до 01.09.2017 г.

Със заповедта е определен размерът на допълнително плащане от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС за всяка от трите схеми за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година:

По схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства:

 • За крави и биволици – 23,17 лв./животно.
 • За овце-майки и кози-майки – 3,27 лв./животно.

По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:

 • За крави и биволици:
  • в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
  • в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
  • в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.
  • в стопанства от 701 до 1000 животни – 92,68 лв./животно за първите 200 животни.
  • в стопанства от 1001 и повече животни – 115,85 лв./животно за първите 200 животни.
 • За овце-майки и кози-майки:
  • в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
  • в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 2001 и повече животни – 16,35 лв./животно за първите 500 животни.

По схемата за прилагане на екстензивни методи за производство:

 • За крави и биволици:
  • в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
  • в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
  • в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.
 • За овце-майки и кози-майки:
  • в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
  • в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
  • в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

Важно е да се знае, че общият размер на плащанията за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

На 6 юли т.г. на заседание на УС на ДФЗ-РА бяха одобрени средствата за национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. ДФЗ ще подпомогне земеделските стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните – Приложения № 1, 2 и 3. През 2016 в периода на прием са подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане.

04th Aug2017

Сиренето от Каракачанската овца, отглеждана в Средните Родопи, държи световния рекорд по съдържание на вещества за борба със сърдечно-съдовите и мозъчни заболявания

by Орало

Сиренето от Каракачанската овца, отглеждана в Средните Родопи, държи световния рекорд  по съдържание на конюгирани мастни киселини (до 6%), които са важни за борбата със сърдечно-съдовите и мозъчни заболявания, предотвратяващи образуването на тромби – това стана ясно от проучвания на Института по криобиология и хранителни технологии. С изследванията бяха запознати председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и зам.-председателят проф. д-р Мая Игнатова на ССА при срещата им с научния колектив.

Бяха разисквани широк кръг от актуални и наболели въпроси. Проф. д-р Николов изтъкна, че грижата за кариерното израстване на младите учени и съхраняването на приемствеността между поколенията са важно условие за прогреса в науката. Бяха поставени въпросите за обединяване на специалистите от системата в общи екипи за гарантиране успешната работа по приоритетните направления.

Председателят на Академията призова учените да съдействат за постоянното привличане на общественото внимание върху дейностите, които определят идентичността и разпознаваемостта на отделните структурни звена в системата на ССА. Той посочи, че приоритет в научната работа трябва да бъдат както фундаменталните, така и приложните изследвания, свързани с популяризиране и утвърждаване на българските научни разработки със защитени интелектуални права. Колективът запозна ръководството на ССА с разработките си в областта на изследване биологичната стойност на овчето сирене и млечни продукти от специфични региони на страната, новите технологии за производство на пробиотични и синбиотични храни с функционална насоченост и висока антиканцерогенна стойност, технологиите за лиофилизация на хранителни продукти и тяхното използване и други.

24th Jun2015

„За Балкана и хората“ във ферма „Под Балкана“

by Орало

IMG_1852Под това мото на 19 юни в Карловското село  Васил Левски беше открита нова мандра, дарение от Швейцария. „Ние знаем, малкото е красиво..“, спомена при откриването посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел. Така той описа началото на проекта, който включва 16 000 швейцарски франка дарение и изграждане на „Демонстрационен център за преработка на мляко и директни продажби на млечни продукти“. Целта на тези проекти е да се съчетае опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони, правенето на бизнес и отглеждането на животни в природните и националните паркове и в зоните от екологичното мрежа Натура 2000 с производството на качествени и автентични млечни  продукти, които да носят добри доходи на феремерите. Това заяви управителят на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ д-р Стоилко Апостолов.

Центърът бе открит във фермата на семейство Таня и Никола Кулови. Те разполагат още и с хладилна витрина за осъществяване на директни продажби на фермерските пазари в Пловдив и София. Скоро ще се сдобият и с хладилен камион. Във фермата те отглеждат 500 овце от породата „Каракачанска овца“ и 150 биволи от породата „Българска Мурра“, от чието мляко произвеждат уникални продукти като заквасено кисело мляко и саламурено сирене. И за да не остане и капка съмнение по отношение на качеството и влаганите суровини, пред очите на всички поканенисе извърши демонстрация: във ваната се излива млякото от сутрешния малеконадой на биволите, сипва се внимателно мая, бавно се разбърква. „Този процес изисква много  бавно да се размесва млякото, да не се „притеснява“ – обяснява Никола Кулов, докато съпругата му като с милувка прокарва решеката във ваната.

Два часа по-късно, след необходимото „разрязване“, гостите, сред които и посланикът, опитват прясно сирене с невероятен вкус. Пред сградата е и хладилната витрина, на която „работи“ дъщерята Агора, продаваща „зряло“ сирене и кисело  мляко в кофички. Пред всички е поставен огромен кен с айрян от биволско кисело мляко, та всеки да може да се разхлади в летния ден.Синът им Яни пък, след като разведе гостите сред животните, беше представен като новия студнент по специалността Зооинженерство в пловдивския Аграрен университет. С „добре дошъл“ го приветства Директорът на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и ректор на Университета проф. Васил Николов. Семейната ферма отглежда своите животни при целогодишно природосъобразно пашуване в Стара планина. Това е важно за опазване на богатото и уникално биоразнообразие на Национален парк „Централен Балкан“, а свободното пасищно отглеждане е важно условие за производството и зреенето на уникалните млечни продукти.

Красимир Петков

13th May2015

Зрелищно започна четвъртия Национален събор на овцевъдите в България

by Орало

Народната певица Валя Балканска посрещна първите посетители и официални гости на Националния събор на овцевъдите в България, който започна на 8 май край Петропавловския манастир до Лясковец. Гласовитата родопчанка изпълни под звуците на каба гайда песента „Рипни Калинке“. Четвъртото издание на събора се организира от Сдружение “Национален събор на овцевъдите в България” и Национална асоциация за развъждане на Синтетична популация Българска млечна (НАРСПБМ) с председател Симеон Караколев, със съдействието на Министерството на земеделието и храните, както и с подкрепата на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Над 160 000 души посетиха събора, който започна с тържествен водосвет и фолклорни изпълнения на федерациите на каракачаните и на армъните в България. Официални гости бяха министърът на земеделието Десислава Танева, дипломати, депутати, кметовете на Велико Търново, Лясковец, Елена, Стражица, представители на браншови организации от 14 държави и други. „Това е най-доброто и мащабно издание на Националният събор на овцевъдите. Тук виждаме много фолклор и занаяти и се надяваме всичко  това да води към обединяването на българската нация и нейния път към просперитет“, пожела министър Танева и съобщи, че застъпените площи на земеделските стопани по кампaния за Директни плащания 2014 ще бъдат изплатени на земеделските стопани до 15 май. Министър Танева разгледа целия събор на площ от 100дка и 4600 кв.м. изложбени площи с временни съоръжения.

Заедно с Мила Александрова – председател на Френско-българската селскостопанска асоциация, на събора присъстваха г-н и г-жа Полен – управители на Self Ovins Bovins – фирма за строителство и монтаж на ферми и оборудване за отглеждане на овце, кози и говеда.

Първият ден на събора започна и Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце”. Хиляди посетители видяха на 8 май кулинарното шоу на Ути Бъчваров.  Шест участника се включиха в атрактивното състезание по ръчна стрижба на овце. Пръв за 13 мин. мериносовото руно на североизточна българска тънкоруйна овца свали Георги Кръстев от Нови Пазар. Втори за 18 мин. беше Мустафа Ахмедов от село Цариче, а трети се класира Февзи Ахмедов от село Орлово.

На 10 май в Интерхотел Велико Търново се проведе кръгла маса, на която представители на браншови организации представиха овцевъдството в страната си и перспективите в сектора. Край Петропавловския манастир фермери от цялата страна мериха сили в други атрактивни надпревари – доене на овце и кози, товарене на бали в пикапи, състезание с коне тежковози. Ути Бъчваров дирижира състезанието по майсторско обезкостяване и подбра най-крехките мръвки за своите манджи. Във втория ден на събора се проведе още шоу с кучета, спектакъл „Багатур“ – демонстрация на бойни умения на старите българи, бодиарт, нестинарско шоу и народни веселби.

30th Nov2013

VIII-ма Есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце

by Орало

На 19 октомври 2013 г. в село Избегли се проведе VIII – ма есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце. Посетителите на изложбата имаха възможността да видят елитните животни представени от участниците – членове на Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце. Официални гости на изложбата бяха : д-р Емил Караиванов – кмет на община Асеновград, Ангел Папазов – кмет на община Първомай, Димитър Здравков – кмет на община Садово, Йордан Райчев – кмет на с.Избегли, проф. д-р Христина Янчева – Ректор на АУ –Пловдив, проф. д-р Нели Бенчева – зам. ректор на АУ –Пловдив, проф. Исхан Сойзал от Турция – зам. ректор на университета в Текеда, т-н Баръш Еничери – Търговско аташе на консулството на Турция в гр.Пловдив. Като гости присъстваха и председатели на развъдни овцевъдни организации от Турция. Изложбата бе открита с водосвет за здраве на всички участници и членове на сдружението и техните стада. Кметовете на общини в които се отглеждат Бели Маришки овце откриха заедно изложбата. Председателят на Сдружението за отглеждане и развъждане на маришките овце доцент д-р Дойчо Димов с представи всеки участник в изложбата с кратка информация за стадото. На изложбата бяха представени 184 броя животни настанени в 30 бокса. По време на изложбата се проведоха конкурси за най-добра развъдна група при категориите овце майки и шилета, конкурси за най-красиви овце и женски шилета, конкурси за най-типични коч и мъжко шиле.
При Ваклите Маришки овце резултатите от конкурсите са както следва:
Наградата за най-добра развъдна група при овцете-майки беше присъдена на Николай Иванова а в категория шилета, първа награда беше дадена на Аргил Гишин в гр.Съдинение. В конкурса за най-красиво женско шиле бяха дадени две първи награди на шилета с номера ВМ 3605, собственост на Валентин Ендрев от с.Златитрап и ВМ 3306 собственост на Аргил Гишин гр.Съединение. За най-типично мъжко шиле беше обявено това на Валентин Ендрев от Златитрап (ВМ 3605) собственост на Валентин Ендрев с.Златитрап. За най-красива овца беше обявена тази на Николай Иванов (ВМ 9244) – собственост на Николай Иванов гр.Момин Проход, а за най-типичен коч ВМ 2741 собственост на Николай Нейчев от с.Паничери.

При Белите маришки овце, резултатите са както следва: За най-добра развъдна група при категорията шилета беше обявена тази на Димитър Молов с. Царимир, а при категорията овце майки първа награда беше дадена на фирма МОНТЕ – 84. Най-красивото женско шиле е собственост на Павел Драганов от с.Дуванлии, а най-типичното мъжко шиле е БМ 3120 собственост Димитър Молов от с.Царимир. Най -красивата бяла маришка овца майка – БМ 951 е собственост на Тонко Димитров от с.Борец. Най-типичният коч БМ 0120 – собственост МОНТЕ – 84. Изложбата се превърна в празник на овцевъдите -любители на Бели и Вакли маришки овце и завърши с курбан и коктейл за участници, гости и посетители.
VIII –та Есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце беше проведена със подкрепата на ДФ „Земеделие”. Със средствата от тази парична помощ се покриха разходите на участниците свързани с транспортиране на животните, предметни награди и други разходи по изложбата.

зооинженер Иван Стойчев

Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце